Publikování zaznamenané školicí relace

Můžete publikovat zaznamenanou tréninkovou relaci, která bude k dispozici pro virtuální školení.

Chcete-li publikovat záznam, můžete udělat jednu z následujících akcí:

 • Nahrajte záznam na server pro web cisco webex training. Nahraný soubor musí být umístěn v počítači nebo na místním serveru.

 • Zadejte webovou adresu nebo adresu URL záznamu na veřejně přístupném webovém serveru. Tuto možnost použijte k publikování neomezeného počtu nahrávek nebo nahrávek s velkými velikostmi souborů. Chcete-li použít tuto možnost, bude pravděpodobně nutné požádat správce webu organizace, aby záznam uloží na server a poskytne vám jeho adresu URL.

1

Po přihlášení na web Webex Training vyberte Host a Session > My Training Recordings. Pak vyberte Přidat záznam.

2

V poli Téma záznamu zadejte téma zaznamenaného školení.

3

V části Typ vybertemožnost, chcete-li určit, zda je záznam uveden na stránce Zaznamenané relace na webu, a pokud je uveden, které typy uživatelů mohou záznam zobrazit.

4

(Nepovinné) Pokud je pro váš web Webex Training povolen elektronický obchod, zadejte poplatek za relaci a platební údaje. Povolit registraci pro použití této funkce.

5

Zadejte informace o prezentujícím a relaci. V části Záznamovýsoubor pak publikujte záznam jedním z následujících způsobů:

 • Zadejte adresu URL souboru na jiném serveru:
  1. Vyberte možnost Poskytnem adresu URL.

  2. Do pole zadejte adresu URL.

 • Nahrajte záznam z místního počítače na web web webexového školení:
  1. Vyberte Použít soubor v místním počítači.

  2. Vyberte Procházet a pak vybertesoubor, který chcete publikovat.

  3. Vyberte Nahrát soubor.

 • Nahrajte záznam ze síťového serveru:
  1. Vyberte Najít záznam ze sítě Webex.

  2. Vyberte Hledat a vybertesoubor, který chcete publikovat. 

6

Zadejte dobu trvání, velikost souboru a datum záznamu.

7

(Nepovinné) Určení cílové adresy URL – to znamená webové stránky, která se zobrazí automaticky po dokončení prohlížení záznamu návštěvníkem. Pak zadejte možnosti přístupu k souborům.

Tato nastavení chrání záznam tím, že vyžadují ověření uživatele pro zobrazení nebo stažení, a jsou nezbytná, pokud je povolen elektronický obchod.

8

Vyberte Přidat. Webex Training automaticky generuje adresu URL pro každou zaznamenanou tréninkovou relaci, kterou vytvoříte. Tato adresa URL se zobrazí na stránce Informace o záznamu. Záznam můžete uživatelům zpřístupnit následujícími způsoby:

 • Odeslání adresy URL e-mailem – V části ADRESA URL vyberte odkaz na e-mail.
 • Kopírování a vkládání adresy URL do jiného umístění, například rychlé zprávy nebo na web – V části ADRESA URL zvýrazněte a zkopírujte adresu URL kurzorem.

Upravit informace o zaznamenané školení

Po publikování zaznamenané školení můžete kdykoli upravit informace o záznamu. Tyto informace se zobrazí na stránce Informace o záznamu, kterou mohou uživatelé zobrazit, pokud vyberou záznam, který chcete zobrazit nebo stáhnout na stránce Zaznamenané relace.

1

Po přihlášení na web Webex Training vyberte Host a Session > My Training Recordings.

2

V seznamu záznamů vyberte Změnit pro záznam, pro který chcete upravit informace.

3

Zadejte nové informace o záznamu a vyberte Uložit.

Odebrání zaznamenané školicí relace z webu

Můžete buď:

 • Dočasně odeberte záznam ze stránky Zaznamenané relace na svém webu, ale uchováte jej v seznamu nahrávek na stránce Moje školicí nahrávky

 • Trvale odeberte záznam ze stránky Zaznamenané relace na vašem webu i ze stránky Moje školicí nahrávky

1

Po přihlášení na web webexového školení vyberte Host a Session > My Training Recordings.

2

Chcete-li záznam trvale odebrat, vyberte Odstranit z rozevírací seznamu vedle něj.

3

Chcete-li záznam dočasně odebrat, vyberte v rozevíracím seznamu vedle něj možnost Změnit a pak vyberte > soukromé > uložit.

Zobrazit podrobnou sestavu zaznamenaného přístupu k odborné přípravě

Podrobná zpráva o zaznamenaném přístupu k odborné přípravě obsahuje přístupové informace o zaznamenaných školeních na vašem webu Webex Training. Tato sestava obsahuje následující informace pro každou zaznamenanou odbornou přípravu:

 • Jméno a e-mailová adresa diváka

 • Registrační informace

 • Stáhnout informace

 • Přístup k času a datu

1

Přihlaste se na web webex training a pak vyberte My Webex > My Reports > Recorded Training Access Report.

2

Zadejte kritéria hledání, například rozsah dat, téma a předvolby řazení, a vyberte Zobrazit sestavu.

3

Vyberte téma pro zaznamenanou sestavu školení, kterou chcete zobrazit.

4

Chcete-li vytisknout výsledky, vyberte formát vhodný pro tiskárnu.

5

Chcete-li sestavu uložit jako soubor hodnot oddělených čárkami (CSV), který lze exportovat do tabulkového procesoru, vyberte exportovat sestavu.