Kayıtlı Eğitim Oturumunu Yayınlama

Sanal eğitimde kullanılmak üzere kayıtlı bir eğitim oturumunu yayınlayabilirsiniz.

Bir kaydı yayınlamak için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

 • Kaydı, Cisco Webex Training web siteniz için sunucuya yükleyin. Yüklediğiniz dosya, bilgisayarınızda veya yerel bir sunucuda bulunmalıdır.

 • Herkese açık bir Web Sunucusu'nda kaydedilmesi için web adresini veya URL'yi belirtin. Sınırsız sayıda kayıt veya büyük dosya boyutuna sahip kayıtları yayınlamak için bu seçeneği kullanın. Bu seçeneği kullanmak için kurum un Web Yöneticisine kaydı sunucuda depolamasını ve size URL'sini sağlamasını istemeniz gerekir.

1

Webex Training web sitesinde oturum verdikten sonra, Eğitim Kayıtlarım altında oturum > öğesiniseçin. Kayıt Ekle’yi seçin.

2

Kayıt konu başlığı kutusunda kayıtlı eğitimin konu başlığını belirtin.

3

Tür'ün altında, kaydın sitenizdeki Kayıtlı Oturumlar sayfasında listelenip listelenmediğini ve listelenmişse ne tür kullanıcıların kaydı görüntüleyebileceğini belirtme seçeneğini belirleyin.

4

(İsteğe bağlı) Webex Training web siteniz için eTicaret etkinse oturum ücretini ve ödeme bilgilerini girin. Bu özelliği kullanmak için Kayıt seçeneğini etkinleştirin.

5

Sunum yapan kişi ve oturum bilgilerini girin. Kayıt Dosyası altında, kaydı aşağıdaki yöntemlerden biriyle yayınlayın:

 • Başka bir sunucudaki dosya için URL'yi belirtin.
  1. Bir URL sağlayacağım öğesini seçin.

  2. URL'yi kutuya yazın.

 • Kaydı, yerel makineden Webex Training web sitenize yükleyin:
  1. Dosyayı yerel makinemde kullan'ı seçin.

  2. Gözat'ı ve ardından yayınlamak istediğiniz dosyayı seçin.

  3. Dosya yükle öğesini seçin.

 • Ağ sunucusundan kaydı yükleyin:
  1. Kaydı WebEx ağından bul öğesini seçin.

  2. Ara'yı ve ardından yayınlamak istediğiniz dosyayı seçin. 

6

Kayıt için süreyi, dosya boyutunu ve tarihi belirtin.

7

(İsteğe bağlı) Hedef URL'sini (ziyaretçinin kayıt görüntülemeyi tamamlamasından sonra otomatik olarak açılan web sayfası) belirtin. Ardından dosya erişim seçeneklerini belirtin.

Bu ayarlar, görüntüleme veya indirmek için kullanıcının kimlik doğrulamasını gerekli kılarak kaydınızı korur ve eTicaret etkinse gereklidir.

8

Ekle öğesini seçin. Webex Training, oluşturmak istediğiniz her kayıtlı eğitim oturumu için otomatik olarak bir URL oluşturabilir. Bu URL, Kaydetme Bilgileri sayfasında görünür. Kaydı aşağıdaki yöntemlerle kullanıcılara sunabilirsiniz:

 • URL'yi e-postayla gönderin; URL bölümünde, e-posta bağlantısını seçin.
 • URL'yi anlık ileti veya web sitesi gibi başka bir konuma kopyalayıp yapıştırın; URL bölümünde, URL'yi imlecinizle vurgulayın ve kopyalayın.

Kayıtlı Eğitim Oturum Hakkındaki Bilgileri Düzenleme

Kayıtlı bir eğitim oturumunu yayınladıktan sonra, kayıt hakkındaki bilgileri istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz. Bu bilgiler, kullanıcıların Kayıtlı Oturumlar sayfasında görüntülemek veya indirmek için bir kayıt seçtiği takdirde görüntüleyebileceği Kaydetme Bilgileri sayfasında görünür.

1

Webex Training web sitesinde oturum verdikten sonra, Eğitim Kayıtlarım altında oturum > öğesiniseçin.

2

Kayıt listenizde, bilgilerini düzenlemek istediğiniz kayıt için Değiştir'i seçin.

3

Kayıt hakkındaki yeni bilgileri belirtin ve Kaydet'i seçin.

Sitenizden Kayıtlı bir Eğitim Oturumunu Çıkarma

Şunlardan birini yapabilirsiniz:

 • Kaydı sitenizdeki Kayıtlı Oturumlar sayfasından geçici olarak kaldırabilir, ancak Eğitim Kayıtlarım sayfanızdaki kayıtlarım listenizde tutabilirsiniz

 • Kaydı kalıcı olarak hem sitenizdeki Kayıtlı Oturumlar sayfasından hem de Eğitim Kayıtlarım sayfanızdan kaldırabilirsiniz

1

Webex Training web sitesinde oturum verdikten sonra, Eğitim Kayıtlarım'> Oturum >'i seçin.

2

Kaydı kalıcı olarak kaldırmak için yanındaki açılır listeden Sil'i seçin.

3

Kaydı geçici olarak kaldırmak için yanındaki açılır listeden Değiştir'i seçin ve ardından Tür > Özel > Kaydet'i seçin.

Kayıtlı Eğitim Erişimi Ayrıntı Raporunu Görüntüleme

Kayıtlı Eğitim Erişimi Ayrıntı Raporu, Webex Training web siteniz üzerinde kayıtlı eğitim oturumları hakkında erişim bilgileri içerir. Bu rapor, kayıtlı eğitim oturumunuzun görüntülendiği her sefer için aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Görüntüleyenin adı ve e-posta adresi

 • Kayıt bilgileri

 • İndirme bilgileri

 • Erişim saati ve tarihi

1

Webex Training web sitesinde oturum açma ve ardından My Webex sitem > Kayıtlı Eğitim Erişimi > Raporum öğesiniseçin.

2

Tarih aralığı, konu başlığı ve sıralama tercihleri gibi arama ölçütlerinizi belirtin ve Raporu Görüntüle'yi seçin.

3

Görüntülemek istediğiniz kayıtlı eğitim oturumu raporu için Konu Başlığı'nı seçin.

4

Sonuçları yazdırmak isterseniz Yazıcı dostu format'ı seçin.

5

Raporu elektronik tablo programına aktarabileceğiniz virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyası olarak kaydetmek isterseniz Raporu Dışa Aktar'ı seçin.