Publisere en innspilt treningsøkt

Du kan publisere en innspilt treningsøkt for å være tilgjengelig for virtuell opplæring.

Hvis du vil publisere en innspilling, kan du gjøre ett av følgende:

 • Last opp opptaket til serveren for Cisco Webex Training-nettstedet ditt. Filen du laster opp, må ligge på datamaskinen eller en lokal server.

 • Angi webadressen, eller URL-adressen, for innspillingen på en offentlig tilgjengelig webserver. Bruk dette alternativet til å publisere et ubegrenset antall innspillinger, eller innspillinger med store filstørrelser. Hvis du vil bruke dette alternativet, må du kanskje be organisasjonens webadministrator om å lagre innspillingen på serveren og gi deg URL-adressen.

1

Når du har logget på webområdet for Webex Training, velger du Vær vert for en økt > Mine opplæringsopptak. Velg deretter Legg til en innspilling.

2

Angi emnet for den innspilte opplæringen i boksen Opptaksemne .

3

Under Type velger du et alternativ for å angi om innspillingen skal vises på sidenInnspilte økter på området, og hvilke typer brukere som kan vise innspillingen hvis den er oppført.

4

(Valgfritt) Hvis e-handel er aktivert for nettstedet ditt for Webex Training, angir du øktavgiften og betalingsinformasjonen. Aktiver registrering for å bruke denne funksjonen.

5

Angi presentatør- og øktinformasjon. Publiser deretter innspillingen på en av følgende måter under Innspillingsfil :

 • Angi URL-adressen for filen på en annen server:
  1. Velg Jeg skal angi en URL-adresse.

  2. Skriv inn URL-adressen i boksen.

 • Last opp opptaket fra din lokale maskin til nettstedet ditt for Webex Training:
  1. Velg Bruk filen på min lokale maskin.

  2. Velg Bla gjennom , og velg deretter filen du vilpublisere.

  3. Velg Last opp fil.

 • Last opp innspillingen fra nettverksserveren:
  1. Velg Finn innspillingen fra Webex-nettverket.

  2. Velg Slå opp , og velg deretter filen du vilpublisere. 

6

Angi varighet, filstørrelse og dato for innspillingen.

7

(Valgfritt) Angi en mål-URL- Det vil være en webside som vises automatisk når en besøkende er ferdig med å vise en innspilling. Deretter angir du alternativer for filtilgang.

Disse innstillingene beskytter innspillingen din ved å kreve brukerautentisering for å vise eller laste ned, og er nødvendige hvis e-handel er aktivert.

8

Velg Legg til. Webex Training genererer automatisk en URL-adresse for hver registrerte treningsøkt du oppretter. Denne URL-adressen vises på siden Innspillingsinformasjon. Du kan gjøre innspillingen tilgjengelig for brukere på følgende måter:

 • Send nettadressen via e-post: Velg e-postkoblingen i URL-delen.
 • Kopier og lim inn URL-adressen et annet sted, for eksempel en direktemelding eller til et nettsted– Merk og kopier URL-adressen med markøren i URL-adresse-delen.

Redigere informasjon om en innspilt treningsøkt

Når du har publisert en innspilt treningsøkt, kan du når som helst redigere informasjon om opptaket. Denne informasjonen vises på siden Innspillingsinformasjon som brukere kan vise hvis de velger en innspilling som skal vises eller lastes ned på siden Innspilte økter.

1

Når du har logget på webområdet for Webex Training, velger du Vær vert for en økt > Mine opplæringsopptak.

2

I listen over innspillinger velger du Endre for innspillingen du vil redigere informasjon for.

3

Angi ny informasjon om innspillingen, og velg Lagre.

Fjerne en innspilt treningsøkt fra nettstedet ditt

Du kan gjøre ett av følgende:

 • Fjern innspillingen midlertidig fra siden Innspilte økter på området, men oppbevar den i listen over innspillinger på siden Mine treningsopptak

 • Fjerne innspillingen permanent fra både innspilte økter-siden på nettstedet ditt og siden Mine treningsopptak

1

Når du har logget på nettstedet for Webex Training, velger du Vær vert for en økt > Mine treningsopptak.

2

Hvis du vil fjerne en innspilling permanent, velger du Slett fra rullegardinlisten ved siden av den.

3

Hvis du vil fjerne en innspilling midlertidig, velger du Endre fra rullegardinlisten ved siden av den, og deretter velger du Skriv inn > Privat > Lagre.

Vise detaljrapporten for innspilt opplæringstilgang

Detaljrapporten for tilgang til innspilt opplæring inneholder tilgangsinformasjon om innspilte treningsøkter på nettstedet for Webex Training. Denne rapporten inneholder følgende informasjon for hver gang den registrerte treningsøkten vises:

 • Seerens navn og e-postadresse

 • Registreringsinformasjon

 • Last ned informasjon

 • Tilgang til klokkeslett og dato

1

Logg på webområdet webexopplæring , og velg deretter Min Webex-> Mine rapporter > Rapport for innspilt opplæring.

2

Angi søkevilkår, for eksempel datointervall, emne og sorteringsinnstillinger, og velg Vis rapport.

3

Velg emnet for den registrerte opplæringsøktrapporten du vil vise.

4

Hvis du vil skrive ut resultatene, velger du Skrivervennlig format.

5

Hvis du vil lagre rapporten som en kommadelt fil (CSV), som du kan eksportere til et regnearkprogram, velger du Eksporter rapport.