Publikowanie nagranej sesji szkoleniowej

Można opublikować nagraną sesję szkoleniową, która będzie dostępna dla szkolenia wirtualnego.

Aby opublikować nagranie, można wykonać jedną z następujących czynności:

 • Prześlij nagranie na serwer witryny Cisco Webex Training. Przekazytowany plik musi znajdować się na komputerze lub serwerze lokalnym.

 • Określ adres internetowy lub adres URL nagrania na publicznie dostępnym serwerze sieci Web. Ta opcja służy do publikowania nieograniczonej liczby nagrań lub nagrań o dużych rozmiarach plików. Aby użyć tej opcji, może być konieczne zwrócenie się do administratora sieci Web organizacji o przechowywanie nagrania na serwerze i podanie jego adresu URL.

1

Po zalogowaniu się do witryny webex szkolenia wybierz pozycję Host a Session > My Training Recordings. Następnie wybierz pozycję Dodaj nagranie.

2

W polu Nagrywania tematu określ temat nagranego szkolenia.

3

W obszarze Typwybierz opcję, aby określić, czy nagranie jest wyświetlane na stronie Zarejestrowane sesje w witrynie, a jeśli jest wyświetlane, które typy użytkowników mogą wyświetlać nagranie.

4

(Opcjonalnie) Jeśli w witrynie Webex Training jest włączony handel elektroniczny, wprowadź informacje o opłacie za sesję i płatnościach. Włącz rejestrację, aby korzystać z tej funkcji.

5

Wprowadź informacje o prezenterze i sesji. Następnie w obszarze Plik nagrywaniaopublikuj nagranie w jeden z następujących sposobów:

 • Określ adres URL pliku na innym serwerze:
  1. Wybierz pozycję Podaję adres URL.

  2. Wpisz adres URL w polu.

 • Prześlij nagranie z komputera lokalnego do witryny webex training:
  1. Wybierz pozycję Użyj pliku na komputerze lokalnym.

  2. Wybierz pozycję Przeglądaj, a następnie wybierz plik, który chcesz opublikować.

  3. Wybierz pozycję Przekaż plik.

 • Prześlij nagranie z serwera sieciowego:
  1. Wybierz pozycję Znajdź nagranie z sieci Webex.

  2. Wybierz pozycję Wyszukuj w górę, a następnie wybierz plik, który chcesz opublikować. 

6

Określ czas trwania, rozmiar pliku i datę nagrania.

7

(Opcjonalnie) Określ docelowy adres URL — oznacza to, że strona internetowa jest wyświetlana automatycznie po zakończeniu wyświetlania nagrania przez odwiedzającego. Następnie określ opcje dostępu do plików.

Te ustawienia chronią nagrywanie, wymagając uwierzytelnienia użytkownika do wyświetlania lub pobierania i są niezbędne, jeśli włączona jest funkcja eCommerce.

8

Wybierz pozycję Dodaj. Webex Training automatycznie generuje adres URL dla każdej nagranej sesji szkoleniowej, którą tworzysz. Ten adres URL pojawi się na stronie Informacje o nagrywaniu. Nagranie można udostępnić użytkownikom w następujący sposób:

 • Wyślij adres URL pocztą e-mail — w sekcji ADRES URL wybierz linke-mail.
 • Skopiuj i wklej adres URL do innej lokalizacji, takiej jak wiadomość błyskawiczna lub do witryny sieci Web — w sekcji ADRES URL wyróżnij i skopiuj adres URL kursorem.

Edytowanie informacji o zarejestrowanej sesji szkoleniowej

Po opublikowaniu nagranej sesji szkoleniowej można edytować informacje o nagraniu w dowolnym momencie. Te informacje są wyświetlane na stronie Informacje o nagraniu, które użytkownicy mogą wyświetlać, jeśli wybierają nagranie do wyświetlenia lub pobrania na stronie Zarejestrowane sesje.

1

Po zalogowaniu się do witryny webex szkolenia wybierz pozycję Host a Session > My Training Recordings.

2

Na liście nagrań wybierz pozycję Modyfikuj dla nagrania, dla którego chcesz edytować informacje.

3

Określ nowe informacje o nagraniu i wybierz pozycję Zapisz.

Usuwanie nagranej sesji szkoleniowej z witryny

Można:

 • Tymczasowo usuń nagranie ze strony Nagrane sesje w witrynie, ale zachowaj je na liście nagrań na stronie Moje nagrania szkoleniowe

 • Trwale usuń nagranie zarówno ze strony Nagrane sesje w witrynie, jak i ze strony Moje nagrania szkoleniowe.

1

Po zalogowaniu się do witryny webex szkolenia wybierz pozycję Host a Session > My Training Recordings (Host a Session > My Training Recordings).

2

Aby trwale usunąć nagranie, wybierz pozycję Usuń z listy rozwijanej obok niego.

3

Aby tymczasowo usunąć nagranie, wybierz pozycję Modyfikuj z listy rozwijanej obok niego, a następnie wybierz pozycję Wpisz > >zapisz.

Wyświetlanie raportu szczegółów dostępu do zarejestrowanych szkoleń

Raport szczegółów zarejestrowanego dostępu do szkoleń zawiera informacje o dostępie do nagranych sesji szkoleniowych w witrynie webex szkolenia. Ten raport zawiera następujące informacje za każdym razem, gdy oglądana jest zarejestrowana sesja szkoleniowa:

 • Imię i nazwisko widza oraz adres e-mail

 • Informacje rejestracyjne

 • Informacje o pobieraniu

 • Czas i data dostępu

1

Zaloguj się w witrynie webex Szkolenia, a następnie wybierz pozycję Mój Webex > Moje raporty > raportem dostępu do zarejestrowanych szkoleń.

2

Określ kryteria wyszukiwania, takie jak zakres dat, temat i preferencje sortowania, a następnie wybierz pozycję Wyświetl raport.

3

Wybierz temat zarejestrowanego raportu sesji szkoleniowej, który chcesz wyświetlić.

4

Jeśli chcesz wydrukować wyniki, wybierz format przyjazny dla drukarki.

5

Jeśli chcesz zapisać raport jako plik wartości oddzielonych przecinkami (CSV), który można wyeksportować do programu arkusza kalkulacyjnego, wybierz opcję Eksportuj raport.