Obrázek 1. Nasazení Cloud-Connected UC

Cloud-Connected UC je sada cloudových služeb Webex s jednotným globálním zobrazením pro správu místních služeb UC a cloudových služeb Unified CM. Cloud-Connected UC je efektivní produkt pro spravování služeb založený na cloudu, který umožňuje místní nasazení služeb Unified CM. Poskytuje centralizovaný cloudový nástroj pro analýzu, upgrady a řešení problémů. Umožňuje zákazníkům využívat výhody cloudu Webex a zároveň zachovat kritickou vytíženost hovorů lokálně.

Zákazníci se mohou přihlásit k odběru služeb správy UC v centru Control Hub. Zákazníci mohou využívat centrum Control Hub pro přístup k jednotnému globálnímu zobrazení a hostování celé místní sítě Unified CM z jediného ovládacího panelu, který podporuje cloudové služby Cisco. Cloud-Connected UC pomáhá spravovat více clusterů pro nasazení systémů Unified CM a Unified CM Cloud. Cloud-Connected UC toho dosahuje pomocí zásuvných modulů nainstalovaných v jednotlivých aplikacích Unified CM, které odesílají telemetrická data do cloudu Webex. Zásuvné moduly se registrují v cloudu Webex během zavádění a jsou ověřovány v cloudu pomocí frameworku Webex Common Identity. Následné aktualizace těchto zásuvných modulů jsou automaticky řízeny prostřednictvím cloudu.

Soubor COP nainstalovaný v uzlu se označuje jako agent telemetrie. Nasazený zásuvný modul Unified CM Management (soubor COP) komunikuje s cloudem (prostřednictvím nakonfigurovaných proxy serverů), stáhne modul telemetrie a nainstaluje jej. Poté se modul telemetrie aktivuje a ověří se jeho pravost. Sbírá telemetrická data z místních zařízení a odesílá je do cloudu Cloud-Connected UC, kde uživatelské rozhraní analýzy Cloud-Connected UC přímo přistupuje k datům, generuje fakta a poté vykresluje grafy v uživatelském rozhraní.

Cloud-Connected UC poskytuje firemní metriky nezbytné pro plánování kapacity a optimalizaci zdrojů. Poskytuje také automatizované pracovní postupy pro komplexní řešení problémů a úlohy správy změn, jako jsou například upgrady. Pomáhá správcům systému udržovat a předávat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) související se službami.

Informace o tom, jak objednat produkt Cloud-Connected UC, naleznete v Příručce pro objednání plánu Cisco Collaboration Flex na adrese:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/customer-collaboration/guide-c07-740917.html

Další postup