Nejprve zkontrolujte, zda je aplikace Webex podporována ve vaší konkrétní verzi iPhone, iPad nebo Android.

Poté zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje biometrické ověřování.


Ačkoli některá zařízení podporují rozpoznávání obličeje, některá starší zařízení mohou podporovat pouze rozpoznávání otisků prstů.

1

Klepněte na svůj profil, přejděte do Nastavení, vyberte Soukromía pak klepněte na Použít ověřování PomocíFace ID.

Pokud Face ID není podporováno, vyberte Použít ověřování pomocíTouch ID. Pokud Touch ID není v nastavení zařízení nastavené, musíte ho povolit.

Podle pokynů na obrazovce nastavte nastavení biometrického zabezpečení zařízení.


 

Pokud přístupový kód nemáte, budete požádáni o jeho vytvoření jako alternativní způsob ověření vaší identity.

2

Klepnutím na Zamykací obrazovka nastavte čas, kdy se má aplikace zamknout. Vyberte možnost Okamžitě , aby se aplikace zamkla, kdykoli ji opustíte, nebo nastavte časovač tak, aby se po určité době nečinnosti zamkla. Vyberte si z následujících možností:

  • Po 1 minutě

  • Po 5 minutách

  • Po 10 minutách

3

Chcete-li aplikaci znovu otevřít ze zamykací obrazovky aplikace, podívejte se na své zařízení a použijte Face ID, nebo naskenujte otisk prstu a použijte Touch ID.


 

Pokud zařízení nerozpozná sken obličeje nebo otisk prstu, zadejte přístupový kód.

Informace podpory Apple o Face ID nebo Touch ID najdete v následujících článcích:

1

Klepněte na svůj profil, přejděte do Nastavení, vyberte Soukromía pak klepněte na Použít biometrické ověřování.

Podle pokynů na obrazovce nastavte nastavení biometrického zabezpečení zařízení.


 

Pokud nemáte přístupový kód nebo vzor zabezpečení, budete požádáni o jeho vytvoření jako alternativní způsob ověření vaší identity.

2

Klepnutím na Zamykací obrazovka nastavte čas, kdy se má aplikace zamknout. Vyberte možnost Při zavření , aby se aplikace zamkla, kdykoli ji opustíte, nebo nastavte časovač tak, aby se po určité době nečinnosti zamkla. Vyberte si z následujících možností:

  • Po 1 minutě

  • Po 5 minutách

  • Po 10 minutách

3

Chcete-li aplikaci znovu otevřít ze zamykací obrazovky aplikace, naskenujte otisk prstu nebo se podívejte na zařízení a použijte rozpoznávání obličeje.


 

Pokud zařízení nerozpozná otisk prstu nebo sken obličeje, zadejte přístupový kód nebo vzor zabezpečení.