Prvo proverite da li je Webex Aplikacija podržana na vašoj specifičnoj verziji iPhone, iPad ili Android.

Zatim proverite da li uređaj podržava biometrijsku potvrdu identiteta.


Iako neki uređaji podržavaju prepoznavanje lica, neki stariji uređaji mogu da podržavaju samo prepoznavanje otisaka prstiju.

1

Dodirnite profil , iditena Podešavanja , izaberitestavku Privatnost, a zatimdodirnite Koristi Face ID potvrdu identiteta.

Ako Face ID nije podržan, izaberite opciju Koristi ID potvrdu identiteta dodirom. Ako Touch ID nije podešen u postavkama uređaja, morate ga omogućiti.

Sledite uputstva na ekranu da biste podesili biometrijske bezbednosne postavke uređaja.


 

Ako nemate šifru za prolaz, od vas će biti zatraženo da je kreirate kao alternativni način provere identiteta.

2

Dodirnite zaključani ekran da biste podesili vreme zaključavanja aplikacije. Izaberite odmah tako da se aplikacija zaključava kad god je ostavite ili podesite tajmer tako da se zaključava nakon perioda neaktivnosti. Odaberite jednu od sledećih opcije:

  • Nakon 1 minuta

  • Nakon 5 minuta

  • Nakon 10 minuta

3

Da biste ponovo otvorili aplikaciju sa zaključanog ekrana aplikacije, bacite pogled na uređaj da biste koristili Face ID ili skenirajte otisak prsta da biste koristili Touch ID.


 

Ako uređaj ne prepozna skeniranje lica ili otisak prsta, unesite šifru za prolaz.

Za informacije o Apple podršci na Face ID-u ili Touch ID-u pogledajte sledeće članke:

1

Dodirnite profil , iditena podešavanja , izaberitestavku Privatnost , a zatimdodirnite Koristi biometrijsku potvrdu identiteta.

Sledite uputstva na ekranu da biste podesili biometrijske bezbednosne postavke uređaja.


 

Ako nemate šifru za prolaz ili bezbednosni obrazac, od vas će biti zatraženo da ga kreirate kao alternativni način provere identiteta.

2

Dodirnite zaključani ekran da biste podesili vreme zaključavanja aplikacije. Izaberite opciju Kada je zatvorena tako da se aplikacija zaključava svaki put kada je ostavite ili podesite tajmer tako da se zaključava nakon perioda neaktivnosti. Odaberite jednu od sledećih opcije:

  • Nakon 1 minuta

  • Nakon 5 minuta

  • Nakon 10 minuta

3

Da biste ponovo otvorili aplikaciju sa zaključanog ekrana aplikacije, skenirajte otisak prsta ili bacite pogled na uređaj da biste koristili prepoznavanje lica.


 

Ako uređaj ne prepozna otisak prsta ili skeniranje lica, unesite šifru za prolaz ili bezbednosni obrazac.