27. října 2021

Vydali jsme aktualizace pro srpnovou verzi aplikace Webex pro Windows a Mac, které obsahují řešení občasného problému, kdy se aplikace neočekávaně ukončí, když jste se připojili ke správě podnikového obsahu.

Tyto aktualizace jsou k dispozici pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v Ovládacím centru.

Následují verze aplikací, které odpovídají dnešním aktualizacím:

 • Windows – 41.8.0.20432

 • Mac – 41.8.0.20432

26. října 2021

Vydali jsme aktualizace pro zářijovou verzi aplikace Webex pro Windows a Mac, které obsahují řešení občasného problému, kdy se aplikace neočekávaně ukončí, když jste se připojili ke správě podnikového obsahu.

Tyto aktualizace jsou k dispozici pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v Ovládacím centru.

Následují verze aplikací, které odpovídají dnešním aktualizacím:

 • Windows – 41.9.0.20372

 • Mac – 41.9.0.20372

21. října 2021

Vydali jsme aktualizaci pro Webex App ve Windows a Macu, informace o | problémech vyřešených s těmito verzemi najdete v tématu Poznámky k verzi aplikace Webex. Následují verze aplikací, které odpovídají dnešní aktualizaci:

 • Windows – 41.10.0.20371

 • Mac – 41.10.0.20371

13. října 2021

Vydali jsme aktualizaci pro Webex App ve Windows a Macu, informace o | problémech vyřešených s těmito verzemi najdete v tématu Poznámky k verzi aplikace Webex. Následují verze aplikací, které odpovídají dnešní aktualizaci:

 • Windows – 41.10.0.20280

 • Mac – 41.10.0.20280

11. října 2021

V příštích dnech plánujeme vydat aktualizaci aplikace Webex na ploše, která bude obsahovat některá vylepšení. Jen jsme vás chtěli o této nadcházející aktualizaci informovat. Jakmile bude dostupná, budeme vás o tom informovat dalším příspěvkem.

5. října 2021

Aktualizované verze aplikací

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Informace o | problémech vyřešených s těmito verzemi najdete v tématu Poznámky k vydání aplikace Webex. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete moci si je stáhnout.

 • Windows – 41.10.0.20213

 • Mac – 41.10.0.20213

 • iPhone a iPad – 41.10.0.1913

 • Android – 41.10.0.147

Podpora VDI – Mac

Plugin VDI je nyní k dispozici na Počítačích Mac.

Viz Průvodce nasazením webexu pro infrastrukturu virtuálních počítačů (VDI)

Podpora pro MacOS 12 Monterey (Beta verze)

V rámci naší připravenosti na nadcházející aktualizaci MacOS 12 Monterey je nyní webex app podporován v systému MacOS 12 (beta verze) pro ty zákazníky, kteří by chtěli začít testovat brzy.

Podpora Windows 11

Webex App je teď podporován ve Windows 11.

Změny minimálních podporovaných operačních systémů a prohlížečů

V tomto měsíci platí následující změny:

 • Minimální podporovaná operační služba Windows při přechodu na Windows 10

 • Minimální operační systém Mac se mění na MacOS 10.13

 • Webové minimum podporované prohlížeče Microsoft se změnilo na poslední dvě hlavní verze Microsoft Edge


Již nebudeme poskytovat opravy chyb nebo aktualizace pro starší operační systémy nebo starší prohlížeče. Chcete-li mít co nejlepší zážitek, naplánujte upgrade operačního systému nebo nainstalujte nejnovější prohlížeče.

31. ledna 2022, oficiálně ukončíme podporu života pro operační systémy dříve než Windows 10 ve Windows a starší než MacOS 10.13 na Macu a podpora konce životnosti pro prohlížeče Microsoft dříve než Microsoft Edge.

V té době se budete stále moci přihlásit k aplikaci Webex, ale některé pracovní postupy nemusí fungovat, pokud používáte nepodporované operační systémy nebo starší prohlížeče.

V dubnu 2022se již nebudete moci přihlásit k aplikaci Webex pomocí dřívějších operačních systémů nebo starších prohlížečů.

Webex pro státní správu: Pozvěte někoho mimo vaši organizaci do prostor – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Pokud chcete chatovat s někým, kdo není součástí vaší organizace Webex for Government, můžete ho pozvat jako hosta v aplikaci Webex. Správce musí tuto funkci povolit za vás.

Viz Pozvánka hosta pro Webex pro státní správu

Volací služba, kterou pro vás správce nastavil, určuje, které funkce volání můžete použít.

Následující funkce platí pro sjednocené volání CM, Webex a volání hostované poskytovatelem služeb

Optimalizace zvuku pro váš hlas – Windows, Mac a VDI (Windows)

Přijímáte hovor z hlučného prostředí, jako je otevřená kancelář nebo kavárna? Potlačte všechny mluvčí na pozadí a hluk a umožněte ostatním, aby vás lépe slyšeli výběrem možnosti "Optimalizovat pro můj hlas" během hovoru.

Volitelně to nastavte jako výchozí pro všechna volání v nastavení zvuku.

Viz Webex | Odebrání šumu na pozadí a řeči při hovorech a schůzkách.

Dolaďte hlasitost oznámení o hovorech a zprávách – VDI (Windows a Linux)

Hlasitost vyzvánění a upozornění na příchozí hovory a zprávy můžete upravit z Nastavení zvuku v aplikaci. Po změně hlasitosti jej můžete otestovat, abyste se ujistili, že je dostatečně hlasitý.

Viz Webex | Změna nastavení zvuku.

Zakázané video během hovorů – VDI (Windows a Linux)

Správce pravděpodobně nebude chtít, abyste během hovorů webexu sdíleli video. Pokud tedy při volání již nevidíte možnost videa nebo možnost přijímat všechny příchozí hovory pomocí videa, je docela pravděpodobné, že správce video zakázal.

Viz Možnosti volání podporované webexem | .

Sdílení zvuku z mobilního zařízení při sdílení obsahu – iPhonu, iPadu a Androidu

Budete to chtít udělat, pokud přehráváte video jako součást prezentace.

Viz Webex | Sdílení obrazovky při telefonním hovoru.

Pro Unified CM platí následující funkce:

Váš nadřízený může pomáhat během živých hovorů – VDI (Windows a Linux)

Jako agent kontaktního centra může váš nadřízený poslouchat vaše hovory a vtrhnout během hovoru, pokud potřebujete pomoc. Možná někdo žádá, aby mluvil s vaším manažerem, nebo si nejste jisti, jak odpovědět na otázku zákazníka. Váš nadřízený může skočit do vašeho hovoru a odpovědět na tuto otázku za vás. Správce rozhodne, jestli jste s touto funkcí nastaveni nebo ne.

Viz Integrace kontaktního centra Webex | .

Buďte připraveni na další hovor – VDI (Windows a Linux)

Jako agent kontaktního centra uslyšíte předem nahranou zprávu (šeptající oznámení), která vám poskytne některé základní informace o volajícím, abyste byli připraveni před dalším hovorem.

Správce rozhodne, jestli jste s touto funkcí nastaveni nebo ne.

Viz Integrace kontaktního centra Webex | .

Pozdravy agenta pro Kontaktní centrum – VDI (Windows a Linux)

Buďte připraveni na každý hovor a pozdravte každého volajícího se stejným nadšením jako vaše první volání dne. Pozdravy agenta vám poskytnou více času na shromažďování zdrojů a přípravu nástrojů, zatímco předem nahraná zpráva vítá volajícího, poskytuje vaše jméno a zmiňuje další relevantní informace , takže odtud hovor přijmete.

Viz Integrace kontaktního centra Webex | .

Optimalizace zvuku pro váš hlas – Windows, Mac a VDI (Windows)

Vzít si schůzku z hlučného prostředí, jako je otevřená kancelář nebo kavárna? Potlačte všechny mluvčí na pozadí a hluk a umožněte ostatním, aby vás lépe slyšeli výběrem možnosti "Optimalizovat pro můj hlas" během schůzky.

Optimalizovat pro můj hlas

Viz Webex | Odebrání šumu na pozadí a řeči na pozadí v hovorech a schůzkách

Volitelně to nastavte jako výchozí pro všechny schůzky v nastavení zvuku.

Optimalizace pro můj hlas v nastavení zvuku

Viz Webex | Změna nastavení zvuku

Sdílení zvuku z mobilního zařízení při sdílení obsahu – iPhonu, iPadu a Androidu

Budete to chtít udělat, pokud během schůzky přehráváte video jako součást prezentace.

Viz Webex | Sdílení obrazovky nebo aplikace na schůzce

Vylepšené rozložení videa na velkých schůzkách – iPhone, iPad a Android

Nyní si můžete vybrat mezi rozložením Mřížka nebo Zásobník, když se připojíte ke schůzce, která už má 25 účastníků.

Rozložení mřížky umožňuje zobrazit video až šesti lidí na telefonu iPhone nebo Android nebo až 25 účastníků schůzky na iPadu nebo tabletu Android. Rozložení zásobníku ukazuje, kdo mluví v primárním videu pod miniaturami videí až šesti dalších účastníků.

Viz Webex | Změna rozložení videa během schůzky

Zabraňte spoluhostitelům neúmyslně ukončit schůzky – iPhone, iPad a Android

Pokud jste spoluhostitel a chcete opustit schůzku, vaše možnosti jsou nyní jasnější. Můžete si vybrat, zda chcete schůzku ukončit pro všechny, nebo jen opustit schůzku a nechat všechny pokračovat bez vás.

Viz Webex | Opustit nebo ukončit schůzku

End-to-End Šifrování (E2EE) pro schůzky – VDI (Windows a Linux)

Můžete naplánovat schůzky z plánovače Webex, které jsou šifrovány end-to-end. Můžete také zahájit šifrované schůzky nebo se k nim připojit z aplikace Webex.

Indikátor se zobrazí na schůzce a v informacích o schůzce, aby účastníci na první pohled věděli, že schůzka je zašifrovaná.

Bezpečnostní informace

Viz end-to-end šifrování pomocí ověření identity pro schůzky Webex

Zůstaňte ve spojení s konverzací, když sdílíte obsah – VDI (Windows)

Při sdílení obsahu se podívejte na aktivní reproduktor na plovoucím panelu videa. Přesuňte plovoucí panel, abyste se ujistili, že na obrazovce nic nezakrývá.

Viz Webex | Sdílení obrazovky nebo aplikace na schůzce

Nikdy neztrácejte přehled o okně hovoru nebo schůzky – VDI (Windows)

Někdy je obtížné najít aktivní okno hovoru nebo schůzky, když multitaskingujete. Když je aktivní okno hovoru nebo schůzky minimalizováno nebo zcela zakryto jinými okny aplikace, zobrazí se plovoucí mini okno. Kliknutím na plovoucí mini okno vrátíte zpět okno aktivního hovoru nebo schůzky.

Plovoucí mini okno

Viz Webex | Návrat k oknu hovoru nebo schůzky po multitaskingu

Rychlejší připojení k účtu pro správu obsahu – iPhonu, iPadu a Androidu

Když sdílíte soubor nebo kliknete a otevřete sdílený soubor ze systému správy obsahu, dostanete se přímo na přihlašovací obrazovku; snížení počtu kroků potřebných k přihlášení. To se zobrazí, když používáte Microsoft OneDrive a SharePoint, Box a Disk Google. U Microsoft OneDrivu a SharePointu se to zobrazí i při propojení složky.

Integrace Jira: Vylepšená správa prostorů aplikací Webex – Windows, Mac

Uživatelé Jira mohou pohodlně vytvořit prostor Aplikace Webex a zároveň vytvořit nový lístek. Nebo mohou propojit prostor s existujícím incidentem. Ať tak či onak, mohou se rozhodnout zahrnout všechny, kteří jsou přidruženi k lístku (nebo vybrat jednotlivce), vytvořit tolik míst, kolik potřebují, a podle potřeby propojit/odpojit mezery.

Integrace Zendesku: Vylepšená správa prostorů aplikací Webex – Windows, Mac

Uživatelé Zendesku mohou pohodlně vytvořit prostor aplikace Webex a zároveň vytvořit novou jízdenku. Nebo mohou propojit prostor s existujícím incidentem. Ať tak či onak, mohou se rozhodnout zahrnout všechny, kteří jsou přidruženi k lístku (nebo vybrat jednotlivce), vytvořit tolik míst, kolik potřebují, a podle potřeby propojit/odpojit mezery.

Integrace Salesforce: Podpora správy případů a incidentů – Windows, Mac

Zástupci zákaznických služeb a agenti IT HelpDesk budou moci integrovat možnosti volání, schůzek a zasílání zpráv aplikace Webex.

Sdílíme podrobnosti o našich plánovaných verzích, mějte však na paměti, že data vydání a vlastní funkce se mohou změnit.

Přichází v listopadu 2021

Aplikace

Aktualizace uživatelského rozhraní aplikace Webex – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android a Web

Webex App má nový vzhled a dojem. Uvidíte některá vylepšení přístupnosti, použitelnosti a výkonu.

Skrytí dostupnosti a stavu před někým – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Rozhodněte se, kdo uvidí, kdy jste k dispozici a jaký je váš stav. Stále uvidíte jejich dostupnost a stav.

Redesign iPadu – iPad

Aktualizovali jsme prostředí na iPadu a přinášíme další komponenty specifické pro iPad. Zobrazí se nový primární sloupec, který si můžete přizpůsobit pro personalizovanější prostředí.

Zasílání zpráv

Bitmoji ve zprávách – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Přáli jste si někdy, abyste mohli používat své Bitmoji i v práci? No teď můžeš! Pokud máte účet Snapchat nastavený pomocí Bitmoji, můžete tyto přihlašovací údaje použít k propojení účtu a použití vlastních jedinečných samolepek ve zprávách aplikace Webex.

Tuto funkci musí povolit správce systému.

Volání

Následující funkce platí pro sjednocené volání CM, Webex a volání hostované poskytovatelem služeb:

Další podpora náhlavní soupravy – Windows

Pokračujeme v přidávání podpory pro více typů náhlavních souprav. Nyní můžete pomocí náhlavní soupravy Poly přijímat a ukončovat hovory, stejně jako ztlumit a ztlumit se během hovorů.

Získejte další možnosti v plovoucím mini okně – Windows a Mac

Sdílejte obrazovku nebo ukončete hovor přímo z plovoucího mini okna.

Sbalte plovoucí mini okno, abyste ušetřili místo na obrazovce, ale stále uvidíte, kdo mluví.

Přímé sdílení obrazovky iOS – Mac

Obrazovku iPhonu nebo iPadu teď můžete sdílet přímo z Macu.

Pro volání a volání Webex hostované poskytovatelem služeb platí následující funkce:

Aktualizujte svou nouzovou polohu (američtí uživatelé) – Windows a Mac

Webex App ví, kdy změníte umístění, a vyzve vás k aktualizaci adresy. Tímto způsobem, pokud provedete tísňové volání z aplikace, záchranné služby obdrží přesné informace o poloze a mohou vám včas pomoci.

To je požadavek zákona Raye Bauma, který musí všechny americké společnosti dodržovat od ledna 2022.

Výběr místa, kde se mají ovládací prvky hovoru zobrazovat – Windows a Mac

U všech příchozích hovorů můžete zvolit nastavení, které automaticky posune okno řízení hovorů dopředu, aby bylo snadno dostupné. Případně, pokud nepotřebujete přístup k žádnému z těchto ovládacích prvků volání, můžete toto okno vždy skrýt nebo právě když je hovor pozastaven na sdílené lince.

Pro Unified CM platí následující funkce:

Obnovení odstraněné hlasové zprávy – Windows a Mac

Omylem odstranit hlasovou zprávu? Nyní, když zprávu smažete, automaticky přejde do složky Koš, kde k ní stále máte přístup. Zprávy zůstanou ve složce Koš, pokud:

 • obnovit zprávu z koše. Poté se zpráva přesune zpět do doručené pošty.

 • vyprázdněte koš.

 • zprávy necháte v koši po nakonfigurovanou dobu a automaticky se odeberou. Správce určuje, jak dlouho se mohou zprávy poflakovat.

Ujistěte se však, že máte složku Koš uklizenou. Ponechání nepořádku v koši znamená, že máte méně úložného prostoru na serveru hlasové schránky a může to zabránit tomu, aby vám lidé mohli zanechat zprávu.

Schůzky

Tmavý režim pro schůzky – Windows a Mac

Tmavý režim přináší to nejlepší ve videu a přidává vašim schůzkám dramatickou a filmovou kvalitu. Přidali jsme nové nastavení, které vám umožní zobrazit schůzky Webex v tmavém režimu, i když obvykle používáte světlý motiv. Vždy používat tmavý motiv je ve výchozím nastavení povolen pro nové i stávající uživatele a najdete ho v Nastavení > Vzhled (na Macu: Předvolby > Vzhled).

Připojení k kalendáři – Windows a Mac

Schůzky a události můžete spravovat z kalendáře Microsoftu 365 přímo ve Webex Appu. Připojte se k kalendáři v nastavení Schůzky v aplikaci a schůzky a události uvidíte na kartě Schůzky. Pokud vám správce už kalendář nastavil, nebudete ho moct změnit.

Připojení ke schůzce z vyhledávání – Windows a Mac

Vložte informace o schůzce přímo do vyhledávání v záhlaví aplikace a zobrazí se možnost připojit se ke schůzce. Můžete použít číslo schůzky, adresu videa, odkaz na schůzku nebo odkaz Osobní místnost.

Získejte další možnosti v plovoucím mini okně – Windows a Mac

Sdílejte obrazovku nebo ukončete schůzku přímo z plovoucího mini okna.

Přidána tlačítka Sdílení a ukončení schůzky

Sbalte plovoucí mini okno, abyste ušetřili místo na obrazovce, ale stále uvidíte, kdo mluví.

Sbalte plovoucí mini okno

Získejte nejlepší kvalitu zvuku během schůzek – iPhone, iPad a Android

Zvukové připojení můžete během schůzky změnit bez ohledu na to, jak jste se k ní původně připojili. Přepínání mezi funkcí Použití zvuku počítače , Zavolejte mi nebo Zavolejte.

Přímé sdílení obrazovky iOS – Mac

Obrazovku iPhonu nebo iPadu teď můžete sdílet přímo z Macu.

Sdílení obrazovky iPhonu nebo iPadu
Připojte svůj iPhone nebo iPad přímo

Integrace

MailChimp bot – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Uživatelé Webexu s účtem MailChimp mohou nastavit jednosměrného robota pro příjem oznámení a aktualizací účtu v aplikaci Webexa dokonce pohodlně spustit řídicí panel.

GitLab bot – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Propojením účtu v aplikaci Webex mějte přehled o nových problémech, komentářích a požadavcích GitLabu . Pak vyberte oznámení, která chcete dostávat od jednosměrného robota.

Bonusově bot – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Propojte svůj bonusový účet s aplikací Webex a obdržíte oznámení pokaždé, když je přiřazen nový bonus.

Tmavý režim – Windows a Mac

Microsoft Teams má nový vzhled. Uživatelé nyní mohou v nastavení aplikace zapnout/vypnout tmavý režim.

Přímé hovory s ostatními členy kanálu – Windows a Mac

Do zpráv kanálu jsme také přidali ikonu volání Webex. Vyberte člena kanálu ze seznamu a zavolejte správné osobě bez druhého odhadu.

22. září 2021

Vydali jsme aktualizaci pro Webex ve Windows a Macu, informace o problému vyřešeném s těmito verzemi najdete | v tématu Poznámky k verzi Webex. Následují verze aplikací, které odpovídají dnešní aktualizaci.

 • Windows – 41.9.0.20091

 • Mac – 41.9.0.20091

20. září 2021

V nadcházejících dnech plánujeme vydat aktualizaci pro Webex na ploše, která bude obsahovat některá vylepšení. Jen jsme vás chtěli o této nadcházející aktualizaci informovat. Jakmile bude dostupná, budeme vás o tom informovat dalším příspěvkem.

7. září 2021

 • Dříve jsme vydali rychlý přístup ke zkratkám vaší organizace, provedli jsme dočasnou změnu této funkce, kde favicon použitý v aplikaci bude ve výchozím nastavení na ikonu zeměkoule nebo si správce může vybrat ze seznamu ikon v Ovládacím centru.

 • Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Informace | o problémech vyřešených s těmito verzemi najdete v poznámkách k verzi Webex. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete moci si je stáhnout.

  • Windows – 41.9.0.19961

  • Mac – 41.9.0.19961

  • iPhone a iPad – 41.9.0.1808

  • Android – 41.9.0.182

1. září 2021

Změny podporovaných operačních systémů a prohlížečů

Provedli jsme několik změn v tom, co se stane v lednu 2022 a dubnu 2022, další podrobnosti najdete níže.

V říjnu 2021 (41.10) dojde k následujícím změnám:

 • Minimální podporovaná operační služba Windows při přechodu na Windows 10

 • Minimální operační systém Mac se mění na MacOS 10.13

 • Webové minimum podporované prohlížeče Microsoft se změnilo na poslední dvě hlavní verze Microsoft Edge

Již nebudeme poskytovat opravy chyb nebo aktualizace pro starší operační systémy nebo starší prohlížeče. Chcete-li mít co nejlepší zážitek, naplánujte upgrade operačního systému nebo nainstalujte nejnovější prohlížeče.

31. ledna 2022, oficiálně ukončíme podporu života pro operační systémy dříve než Windows 10 ve Windows a starší než MacOS 10.13 na Macu a podpora konce životnosti pro prohlížeče Microsoft dříve než Microsoft Edge.

V té době se budete stále moci přihlásit k aplikaci Webex, ale některé pracovní postupy nemusí fungovat, pokud používáte nepodporované operační systémy nebo starší prohlížeče.

V dubnu 2022se již nebudete moci přihlásit k aplikaci Webex pomocí dřívějších operačních systémů nebo starších prohlížečů.

Vaše osobní přehledy – Windows a Mac

Nyní můžete získat přehledy a analýzy o tom, jak trávíte čas na schůzkách. Můžete si nastavit a dosáhnout cílů, zjistit, jak lze zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, budovat kvalitnější spojení a inkluzivnější pracovní zkušenosti pro všechny.

Viz | Osobní přehledy Webexu

Aktualizované hodnocení pro Giphy – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Gify dostupné pomocí Giphy v aplikaci budou omezeny na gify s hodnocením G.

Viz Webex | Sdílení animovaných GIF

Nastavení času pro vymazání vlastního stavu – Windows a Macu

Nyní můžete zvolit čas, kdy se má vymazat váš vlastní stav. Již žádné 3 hodiny ve stavu „jsem na obědě“, když zapomenete stav změnit.

Viz Webex | Nastavení vlastního stavu

Nová oblast zpráv – Mac

Znovu jsme přestavěli oblast zpráv, abychom využili některé komponenty platformy. V oblasti zpráv se zobrazí vylepšení kvality, výkonu a nového prostředí pro usnadnění přístupu.

Viz Funkce usnadnění zasílání zpráv Webex a | | Webex Kopírování a vkládání více zpráv

Přeposílání zpráv někomu novému – iPhonu, iPadu a Androidu

Chcete sdílet zprávu s někým novým? Přepošlete zprávu přímo někomu, komu jste zatím žádnou zprávu neposlali.

Viz | Webex Forward Messages

Potáhnutím prstem doprava odpovíte – iPhone a iPad

Potáhněte prstem napsat a můžete rychle spustit vlákno, odpovědět na vlákno nebo odpovědět na zprávu.

Viz Webex | Sledovat konverzace snadněji pomocí vláken

Klávesové zkratky – iPad

Když k iPadu připojíte externí klávesnici, můžete použít klávesové zkratky Webex. Chcete-li zobrazit seznam dostupných zkratek, jednoduše podržte příkaz, když jste v aplikaci.

Viz | Navigace a zkratky klávesnice Webex

Volací služba, kterou pro vás správce nastavil, určuje, které funkce volání můžete použít.

Následující funkce platí pro sjednocené volání CM, Webex a volání hostované poskytovatelem služeb

Zakázání videa během hovorů – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Správce pravděpodobně nebude chtít, abyste během hovorů webexu sdíleli video. Pokud tedy při volání již nevidíte možnost videa nebo možnost přijímat všechny příchozí hovory pomocí videa, je docela pravděpodobné, že správce video zakázal.

Další informace najdete v Průvodci nasazením. Správci volání Webex se mohou podívat na možnost Povolit nebo zakázat video pro volání v aplikaci Webex.

Volání na zařízení Webex Room bez bezplatného volání – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Pokud vám správce zakázal bezplatné volání, můžete stále volat na adresu videa zařízení Webex Room. Stačí vyhledat zařízení z vyhledávacího panelu a odtud zavolat.

Viz Webex | Najít lidi, mezery, zprávy, soubory a zařízení.

Dolaďte hlasitost oznámení o hovorech a zprávách – Windows a Mac

Hlasitost vyzvánění a upozornění na příchozí hovory a zprávy můžete upravit z Nastavení zvuku v aplikaci. Po změně hlasitosti jej můžete otestovat, abyste se ujistili, že je dostatečně hlasitý.

Viz Webex | Změna nastavení zvuku.

Pro Sjednocený CM platí následující funkce

Při hovoru se volně pohybujte – Windows a Mac

Když voláte a potřebujete změnit sítě, ale chcete udržet hovor ve Webexu, nemusíte se obávat; změna se provádí automaticky bez přerušení nebo efektu pro kvalitu volání.

Pozdravy agenta pro Centrum kontaktů – Windows a Mac

Buďte připraveni na každý hovor a pozdravte každého volajícího se stejným nadšením jako vaše první volání dne. Pozdravy agenta vám poskytnou více času na shromažďování zdrojů a přípravu nástrojů, zatímco předem nahraná zpráva vítá volajícího, poskytuje vaše jméno a zmiňuje další relevantní informace , takže odtud hovor přijmete.

Viz Integrace kontaktního centra pro Webex.

Váš zvuk a video se právě zlepšily – VDI (Windows a Linux)

Pokračujeme v optimalizaci zvuku a videa při hovorech.

Plovoucí mini okno – Windows a Mac

Když je před vaším voláním nebo schůzkou Webex jiná aplikace, webex automaticky zobrazí hovor nebo schůzku v plovoucím mini okně. Toto chování můžete spravovat v nastavení.

Viz Webex | Skrýt plovoucí mini okno při multitaskingu během hovoru nebo schůzky.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky najdete v tématu Co je nového pro nejnovější kanál schůzek Webex.


Pokud se přihlásíte k odběru webexu od svého poskytovatele služeb, vaše schůzky v aplikaci Webex jsou vždy plně doporučené. Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky najdete v tématu Co je nového pro nejnovější kanál schůzek Webex.

Podívejte se, co se děje s lidmi v seznamu účastníků – iPhone, iPad a Android

Filtrujte seznam, abyste zjistili, kdo mluví nebo kdo zvedl ruku.

Vylepšené zvukové ikony v seznamu Účastníků

Viz následující články nápovědy:

Vyhledejte konkrétního účastníka, kterého se snažíte najít na velké schůzce.

Viz | Webex Hledání účastníka schůzky.

Zabránit spoluhostitelům v neúmyslném ukončení schůzek – Windows a Mac

Pokud jste spoluhostitel a chcete opustit schůzku, vaše možnosti jsou nyní jasnější. Můžete si vybrat, zda chcete schůzku ukončit pro všechny, nebo jen opustit schůzku a nechat všechny pokračovat bez vás.

Viz Webex | Opustit nebo ukončit schůzku

End-to-End šifrování (E2EE) pro schůzky – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Můžete naplánovat schůzky z plánovače Webex, které jsou šifrovány end-to-end. Můžete také zahájit šifrované schůzky nebo se k nim připojit z aplikace Webex.

Indikátor se zobrazí na schůzce a v informacích o schůzce, aby účastníci na první pohled věděli, že schůzka je zašifrovaná.

Indikátor end-to-end šifrování na ploše
Indikátor end-to-end šifrování na mobilu

Viz end-to-end šifrování pomocí ověření identity pro schůzky Webex

Oznámení o schůzkách – iPhone a iPad

Vyberte, zda od webexu obdržíte připomenutí pro nadcházející schůzky. Přejděte na Nastavení > Oznámení > schůzky > oznámení o schůzkách

Pokud jste připojeni k aplikaci kalendáře, jako je Outlook, můžete z těchto aplikací dostávat oznámení.

Plovoucí mini okno – Windows a Mac

Pokud volání nebo schůzku v aplikaci Webex překrývá jiná aplikace, aplikace Webex automaticky zobrazí volání nebo schůzku v malém plovoucím okně. Toto chování můžete spravovat v nastavení.

Viz Webex | Skrýt plovoucí mini okno při multitaskingu během hovoru nebo schůzky

Synchronizace týmů ve Webexu se skupinami Microsoft Office 365 – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Když ve Webexu vytvoříte tým, můžete si vybrat, zda chcete vytvořit skupinu Office 365 současně. Lidi v tomto prostoru můžete spravovat z Office 365 nebo ukládat všechny soubory do složky Sharepointu, ke které mají přístup všichni členové týmu Webex.

Viz Webex | Připojení skupiny Microsoft 365 k týmu

Webex pro státní správu: Soubory z Disku Google ve Webexu – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Když používáte Webex pro státní správu, můžete nyní sdílet, prohlížet, upravovat a společně upravovat soubory Na Disku Google přímo v prostorách Webexu.

Viz Webex | Integrace účtu Disku Google

Integrace Microsoft Teams: Zobrazení historie hovorů – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Zmeškali jste hovor a chcete vidět, kdo to byl? Nebo možná chcete vidět záznam hovorů, které jste umístili. Na uživatelském portálu Microsoft Teams můžete vidět hovory, které jste uskutečnili, přijali a zmeškali s historií hovorů.

Viz Volání Jabber a Volání Webex

26. srpna 2021

Vydali jsme aktualizaci pro Webex ve Windows a Macu, informace o problému vyřešeném s těmito verzemi najdete | v tématu Poznámky k verzi Webex. Následují verze aplikací, které odpovídají dnešní aktualizaci.

 • Windows – 41.8.0.19868

 • Mac – 41.8.0.19868

19. srpna 2021

Změny podporovaných operačních systémů a prohlížečů

V říjnu 2021 (41.10) dojde k následujícím změnám:

 • Minimální podporovaná operační služba Windows při přechodu na Windows 10

 • Minimální operační systém Mac se mění na MacOS 10.13

 • Webové minimum podporované prohlížeče Microsoft se změnilo na poslední dvě hlavní verze Microsoft Edge

Již nebudeme poskytovat opravy chyb nebo aktualizace pro starší operační systémy nebo starší prohlížeče. Chcete-li mít co nejlepší zážitek, naplánujte upgrade operačního systému nebo nainstalujte nejnovější prohlížeče.

Ve verzi z ledna 2022 (42.1) oficiálně ukončíme podporu života pro operační systémy dříve než Windows 10 ve Windows a starší než MacOS 10.13 na Macu a ukončíme podporu životnosti pro prohlížeče Microsoft dříve než Microsoft Edge.

V té době se již nebudete moci přihlašovat k aplikaci Webex pomocí dřívějších operačních systémů nebo starších prohlížečů.

18. srpna 2021

V nadcházejících dnech plánujeme vydat aktualizaci pro Webex ve Windows a Macu, která bude obsahovat některá vylepšení. Jen jsme vás chtěli o této nadcházející aktualizaci informovat. Jakmile bude dostupná, budeme vás o tom informovat dalším příspěvkem.

9. srpna 2021

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Informace | o problémech vyřešených s těmito verzemi najdete v poznámkách k verzi Webex.

 • Windows – 41.8.0.19732

 • Mac – 41.8.0.19732

5. srpna 2021

Dnes vám můžeme říci několik věcí:

 • Tento měsíc plánujeme vydat aplikaci Webex pro Windows a Mac. Jen jsme vás chtěli o této změně vědět a jakmile bude vydání k dispozici, zveřejníme ji znovu.

 • Z důvodu povinné aktualizace našich služeb se nebudete moci přihlásit pomocí starších verzí webexu, další informace naleznete v tématu Poznámky k verzi Webex | .

 • Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete moci si je stáhnout. Následující verze aplikací odpovídají dnešním mobilním verzím. Informace | o problémech vyřešených s těmito verzemi najdete v poznámkách k verzi Webex.

  • iPhone a iPad – 41.8.0.1680

  • Android – 41.8.0.192

Nastavení zvukových oznámení pro různé typy zpráv – Windows a Mac

Přizpůsobte si oznámení zpráv. Zvolte zvuk oznámení pro příchozí zprávy v prostorech skupiny, prostorech s přímými zprávami a v prostorech, které jste přidali na seznam oblíbených.

Viz | Webex Set Notifications for All Spaces

Nové ilustrace ve Webexu – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

V rámci nové značky Webex můžeme nyní v našich aplikacích s radostí představit aktualizované obrázky. Tyto obrázky představují obrovský pokrok s ohledem na vizuální jazyk služby Webex a vyjadřují dokonalé propojení a energičnost celé naší sady produktů. Doufáme, že se vám budou nové změny líbit stejně jako nám!

Webex podporuje nastavení vysokého kontrastu operačního systému – Windows a Mac

Když nastavíte operační systém na vysoký kontrast, Webex nastavení převezme a zobrazí zvolenou barevnou paletu s vysokým kontrastem.

Viz Webex | Změna motivu barev

Zobrazení klávesových zkratek v aplikaci – Windows a Mac

Přímo v aplikaci je možné zobrazit a vyhledávat v seznamu nejčastěji používaných klávesových zkratek.

Viz | Navigace a zkratky klávesnice Webex

Widget schůzky Webex iOS – iPhone a iPad

Pomocí widgetu Webex pro systém iOS můžete na úvodní obrazovce zjistit základní informace o nadcházejících schůzkách. Když má začít nějaká schůzka, klepnutím na zelené tlačítko Připojit se otevřete aplikaci Webex a okamžitě se připojíte ke schůzce. Tento widget je dostupný pro zařízení iPhone a iPad se systémem iOS verze 14 a novější.

Viz Webex | Přidání widgetu schůzky

Volací služba, kterou pro vás správce nastavil, určuje, které funkce volání můžete použít.

Následující funkce platí pro sjednocené volání CM, Webex a volání hostované poskytovatelem služeb

Zůstaňte ve spojení s konverzací, když sdílíte obsah – Windows a Mac

Při sdílení obsahu se podívejte na aktivní reproduktor na plovoucím panelu videa. Přesuňte plovoucí panel, abyste se ujistili, že na obrazovce nic nezakrývá.

Viz Webex | Sdílení obrazovky nebo aplikace ve schůzce.

Nikdy neztrácejte přehled o okně hovoru nebo schůzky – Windows a Mac

Někdy je obtížné najít aktivní okno hovoru nebo schůzky, když multitaskingujete. Když je aktivní volání nebo okno schůzky minimalizováno nebo zcela zakryto jinými okny aplikace, zobrazí se nyní mini plovoucí okno. Kliknutím na mini plovoucí okno vrátíte zpět okno aktivního hovoru nebo schůzky.

Klikněte na mini plovoucí okno

Viz Webex | Návrat k oknu hovoru nebo schůzky po multitaskingu.

Výběr více aplikací ke sdílení – Windows a Mac

Není třeba přestat sdílet jednu aplikaci, abyste mohli začít sdílet jinou. Vyberte více než jednu aplikaci, kterou chcete sdílet najednou.

Sdílet obsah

Viz Webex | Sdílení obrazovky v telefonním hovoru.

Lepší výkon videa – Windows

Během hovoru nebo schůzky a při sdílení obsahu si všimnete lepšího výkonu.

Pro Sjednocený CM platí následující funkce

Rychlejší převzetí služeb při selhání – VDI (Windows a Linux)

Webex teď může rychleji detekovat selhání, ať už se jedná o řízené vypnutí, selhání uzlu nebo selhání sítě, a bez problémů přecházet na cestu zálohování, aby nebyla ovlivněna vaše produktivita.

Sdílení obrazovky během videohovoru – iPhone a Android

Obrazovku jste mohli sdílet v aplikaci pro stolní počítače a nyní můžete i v mobilní aplikaci.

Přepnutí hovoru z Webexu do aplikace pro mobilní telefony – iPhone a Android

Když jste na aktivním hovoru ve Webexu a chcete hovor uskutečnit při běhu, stačí přepnout hovor z Webexu do aplikace pro mobilní telefony. Udržujete připojení a kvalitu hovoru pouze s krátkou pauzou v hovoru, zatímco provedete rychlý přepínač z Další.

Viz Webex | Přepnutí hovoru do aplikace mobilní telefon.

Správce musí tuto funkci povolit pro vaše číslo mobilního telefonu. Své číslo můžete změnit na portálu péče o sebe.

Při hovoru se volně pohybujte – iPhone a Android

Když jste na aktivním hovoru a potřebujete změnit sítě, ale chcete udržet hovor ve Webexu, nemusíte se obávat; změna se provádí automaticky bez přerušení nebo efektu pro kvalitu volání.

Následující funkce platí pro volání na Webex a Volání Webex

Unadněte, aby váš počítač řídil někdo jiný – Windows a Mac

Potřebujete pomoc s řešením nějakého problému? Zavolejte nebo přejděte do prostoru a sdílejte svoji obrazovku. Pak můžete dané osobě povolit ovládání počítače a sledovat její pohyby kurzoru myši na vaší obrazovce. Tato osoba může dokonce používat klávesové zkratky pro navigaci v aplikaci. Jakmile skončí, můžete kdykoliv převzít kontrolu nad počítačem.

Viz Webex | Poskytnout nebo požádat o dálkové ovládáníplochy .

Následující funkce platí pro volání hostované poskytovatelem služeb

Stejná historie hovorů, jiná platforma – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Historie hovorů se synchronizuje mezi desktopovými a mobilními aplikacemi i stolním telefonem. Hovor, který jste uskutečnili z počítače, tedy můžete vidět v historii hovorů v mobilní aplikaci.

Viz Webex | Zobrazit historii hovorů a schůzek.

Správce může přejít na Průvodce řešením Webex pro Cisco BroadWorks a získat informace, které potřebuje k nastavení jednotné historie hovorů.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky najdete v tématu Co je nového pro nejnovější kanál schůzek Webex.


Pokud se přihlásíte k odběru webexu od svého poskytovatele služeb, vaše schůzky v aplikaci Webex jsou vždy plně doporučené. Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky najdete v tématu Co je nového pro nejnovější kanál schůzek Webex.

Podívejte se, co se děje s lidmi v seznamu účastníků – Windows a Mac

Filtrujte seznam, abyste zjistili, kdo mluví nebo kdo zvedl ruku. Vyhledejte konkrétního účastníka, kterého se snažíte najít na velké schůzce.

Viz Webex | Podívejte se, kdo mluví na schůzce, Webex | Podívejte se, kdo má zvednutou ruku při schůzce, a Webex Hledání | účastníka schůzky

Když najedete myší na jméno účastníka, nabídka nabízí další možnosti, například chat.

Viz Webex | Správa účastníků schůzky

Je snadné zjistit, kdy se někdo připojil ke schůzce telefonicky, protože vizuální indikátor se nyní zobrazuje na jeho profilovém obrázku.

Ikony zvuku pro aktivního řečníka a účastníky, kteří jsou ztlumení, mají nyní nový vzhled.

Viz Webex | Získání podrobností o účastnících schůzky

Seznam vylepšených účastníků

Zůstaňte ve spojení s konverzací, když sdílíte obsah – Windows a Mac

Při sdílení obsahu se podívejte na aktivní reproduktor na plovoucím panelu videa. Přesuňte plovoucí panel, abyste se ujistili, že na obrazovce nic nezakrývá.

Viz Webex | Sdílení obrazovky nebo aplikace na schůzce

Maximalizace zobrazení, když někdo sdílí obsah – Windows, Mac a VDI (Windows)

Když si prohlížíte sdílený obsah v zobrazení na celou obrazovku, můžete nyní změnit velikost plovoucího panelu, který zobrazuje videa účastníků schůzky. Zmenšte panel, abyste viděli více sdíleného obsahu. Zvětšte panel, abyste viděli více účastníků schůzky.

Viz | Webex Přepínání mezi sdíleným obsahem a mluvčím při hovoru nebo schůzce

Nikdy neztrácejte přehled o okně hovoru nebo schůzky – Windows a Mac

Někdy je obtížné najít aktivní okno hovoru nebo schůzky, když multitaskingujete. Když je aktivní volání nebo okno schůzky minimalizováno nebo zcela zakryto jinými okny aplikace, zobrazí se nyní mini plovoucí okno. Kliknutím na mini plovoucí okno vrátíte zpět okno aktivního hovoru nebo schůzky.

Klikněte na mini plovoucí okno

Viz Webex | Návrat k oknu hovoru nebo schůzky po multitaskingu

Zkopírování informací o schůzce můžete snadno pozvat ostatní na schůzku – iPhone, iPad a Android

Informace o schůzce, včetně odkazu na schůzku, čísla schůzky a telefonních čísel, jsou k dispozici v horní části okna schůzky. Zkopírujte informace a pozvěte na schůzku ostatní.

Kopírovat informace o schůzce

Viz Webex | Kopírovat informace o schůzce, které chcete odeslat ostatním

Výběr více aplikací ke sdílení – Windows a Mac

Není třeba přestat sdílet jednu aplikaci, abyste mohli začít sdílet jinou. Vyberte více než jednu aplikaci, kterou chcete sdílet najednou.

Sdílet obsah
Sdílíte více aplikací

Viz Webex | Sdílení obrazovky nebo aplikace na schůzce

Lepší výkon videa – Windows a Mac

Během hovoru nebo schůzky a při sdílení obsahu si všimnete lepšího výkonu.

Vyjádřete se beze slova – VDI (Windows)

Animované reakce umožňují účastníkům schůzky vyjádřit se, aniž by na schůzce cokoli řekli. Fandit reproduktoru s tleskající ruce reakce nebo ocenit vtip s haha reakce. Získejte představu o odpovědi publika tím, že požádáte účastníky, aby dali rychlý palec nahoru nebo palec dolů.

Odeslání reakce
Reakce na schůzce

Viz Webex | Použití reakcí ve schůzkách

Odesílání zpětné vazby pomocí gest rukou – VDI (Windows)

Jako účastník schůzky jednoduše pohybujte do kamery a gesta rukou budou automaticky rozpoznána a reakce bude odeslána! Gesta zahrnují dávání palce nahoru, dávání palce dolů, tleskání rukama a zvednutí ruky na schůzce.

Rozpoznávat gesta rukou
Gesto na schůzce

Viz Webex | Použití reakcí ve schůzkách

Zprosťte asistenta Webex do práce – VDI (Windows)

Jako hostitel schůzky použijte Asistenta Webex využívajícího umělou inteligenci k zachycení zvýraznění schůzky a psaní poznámek, položek akcí a připomenutí. Pomocí hlasových příkazů můžete chatovat s Asistentem Webex v přirozeném jazyce, stejně jako se skutečným asistentem.

Pomocník Webex pro službu Meetings

Viz Asistent Webex pro schůzky Webex

Asistent Webex umožňuje účastníkům překládat schůzky z angličtiny do více než 100 jazyků, včetně španělštiny, francouzštiny, němčiny, mandarínštiny, portugalštiny, arabštiny, ruštiny, holandštiny a japonštiny.

Zvolit jazyk pro překlad

Viz Překlad v reálném čase ve schůzkách Webexu a událostech Webexu (nové)

Získejte nejlepší kvalitu zvuku během schůzek – VDI (Windows)

Zvukové připojení můžete během schůzky změnit bez ohledu na to, jak jste se k ní původně připojili. Přepínejte mezi použitím zvuku počítače, voláním nebo Voláním.

Viz Webex | Přepnout nastavení zvuku během schůzky

Integrace Jira: Správa lístků incidentů v prostoru Webex – Windows, Mac a webový prohlížeč

Vytvořte prostor Webex pro lístek Jira, abyste nasměroval všechny informace související s lístkem do jednoho místa. Všichni uživatelé přidružení k lístku jsou automaticky upozorněni e-mailem při vytvoření nového nebo existujícího místa.

Viz Webex pro Jira

Správa vstupenek na incident Jira ve webovém prostoru

Integrace Zendesku: Správa lístků incidentů v prostoru Webex – Windows, Mac a webový prohlížeč

Vytvořte prostor Webex pro lístek Zendesku, abyste nasměroval všechny informace související s lístky do jednoho místa. Všichni uživatelé přidružení k lístku jsou automaticky upozorněni e-mailem při vytvoření nového nebo existujícího místa.

Viz Webex pro Zendesk

Správa vstupenek na incident Zendesk v prostoru Webex

Jedno tlačítko pro připojení ke schůzkám Microsoft Teams – Windows, Mac, iPhone a Android

Připojte se ke schůzce Microsoft Teams přímo z okna připomenutí pomocí připojeného zařízení nebo z aplikace Webex.

Viz Připojení ke schůzce Microsoft Teams z Webex Boards, Room devices a Desk Pros s WebRTC

Rychlý přístup ke zkratkám vaší organizace – Windows a Mac

Správci mohou pro organizaci navolit vlastní klávesové zkratky, které se zobrazí v levé navigační části. Umístěním kurzoru na ikonu zjistíte, zdali by vás položka mohla zajímat. Kliknutím na ikonu klávesové zkratky otevřete přímo v aplikaci vložené zobrazení.

Viz Správa vlastních zkratek v boční nabídce aplikace Webex

Vylepšené sdílení s Microsoft OneDrivem a SharePointem – iPhone, iPad a Android

Vydali jsme to na počítači v březnu a nyní přichází na mobil. Méně kroků ke sdílení souborů Microsoft OneDrivu a SharePointu v prostoru. Připojte soubor a nechte přístup všem v prostoru. Když se do prostoru připojí noví lidé, dejte jim přístup příliš přímo z vesmíru. Už k tomu nemusíte chodit mimo Webex.

Viz Webex | Sdílení souborů z Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online a Webex Znovu sdílet soubory z Microsoft | OneDrivu nebo SharePointu Online

Rychlejší připojení k účtu pro správu obsahu – Windows a Mac

Když sdílíte soubor nebo kliknete a otevřete sdílený soubor ze systému správy obsahu, dostanete se přímo na přihlašovací obrazovku; snížení počtu kroků potřebných k přihlášení. To se zobrazí, když používáte Microsoft OneDrive a SharePoint, Box a Disk Google. U Microsoft OneDrivu a SharePointu se to zobrazí i při propojení složky.

7. července 2021

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Informace | o problémech vyřešených s těmito verzemi najdete v poznámkách k verzi Webex. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete moci si je stáhnout.

 • Windows – 41.7.0.19440

 • Mac – 41.7.0.19440

 • iPhone a iPad – 41.7.0.1566

 • Android – 41.7.0.198

Podívejte se na své schůzky na první pohled – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Schůzky jsou vždy viditelné v seznamu mezer bez ohledu na všechny filtry prostoru, které jste nastavili. Podívejte se na všechny nadcházející a probíhající schůzky uvedené v seznamu prostorů. Pokud však používáte filtry zpráv (například @mentions nebo příznaky), schůzky v seznamu mezer se nezobrazí.

Viz Webex | Filter Your Spaces and Content

Nastavení času pro vymazání vlastního stavu – iPhonu, iPadu a Androidu

Nyní můžete zvolit čas, kdy se má vymazat váš vlastní stav. Již žádné 3 hodiny ve stavu „jsem na obědě“, když zapomenete stav změnit.

Viz Webex | Nastavení vlastního stavu

Sdílení odkazů na místo – iPhone, iPad a Android

Potřebujete rychle odeslat odkaz na prostor? Nyní můžete @mentioning mezery, můžete také zkopírovat odkaz na prostor ( klepněte na > Informace >Kopírovat odkaz na prostor ) Pokudjsou lidé v prostoru nebo části týmu tohoto prostoru, uvidí název prostoru, jinak uvidí delší odkaz.

Viz Webex | Odeslání odkazu na mezeru

Aktivita propojení – iPhone, iPad a Android

Rychle vyhledejte a získejte přístup ke všem odkazům zveřejněným v prostoru na jednom centrálním místě. To je již k dispozici pro Windows a Mac a nyní jej můžete použít i na mobilu!

Viz Webex | Zobrazit všechny odkazy sdílené v prostoru

Zobrazení a úprava profilu – iPhone, iPad a Android

Zobrazte si náhled svého profilu tak, jak jej vidí ostatní. Můžete také upravit zobrazené informace.

Viz Webex | Úpravy profilu

Nastavení oznámení pro různé typy zpráv – Android

Vyberte, jak chcete dostávat oznámení o příchozích zprávách v přímých prostorech a ve skupinových prostorech. Vyberte oznamovací tón, nastavte zařízení tak, aby vibroval, nebo zvolte, jestli chcete oznámení zobrazit v horní části obrazovky.

Viz | Webex Set Notifications for All Spaces

Volací služba, kterou pro vás správce nastavil, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže jsme uvedli, na kterou volací službu se každá nová funkce vztahuje. Pokud si nejste jisti, jakou volací službu máte, přečtěte si webex | Zjistěte, jakou volací službu máte.

Následující funkce platí pro sjednocené volání CM, Webex a volání hostované poskytovatelem služeb

Další podpora náhlavní soupravy – Windows a Mac

Nadále přidáváme podporu pro více typů náhlavních souprav. Nyní můžete při hovorech používat podnikové náhlavní soupravy EPOS.

Viz | Podrobnosti Webexu o podpoře náhlavní soupravy

Rychlejší sdílení obsahu pomocí nových klávesových zkratek – Windows a Mac

Přidali jsme zkratky pro sdílení startu, zastavení sdílení, pozastavení sdílení, sdílení obnovení a další.

Viz | Navigace a zkratky klávesnice Webex

Pro Sjednocený CM platí následující funkce

Váš nadřízený může pomáhat během živých hovorů – Windows

Jako agent kontaktního centra může váš nadřízený poslouchat vaše hovory a vtrhnout během hovoru, pokud potřebujete pomoc. Možná někdo žádá, aby mluvil s vaším manažerem, nebo si nejste jisti, jak odpovědět na otázku zákazníka. Váš nadřízený může skočit do vašeho hovoru a odpovědět na tuto otázku za vás.

Správce rozhodne, jestli jste s touto funkcí nastaveni nebo ne.

Viz Integrace kontaktního centra pro Webex

Buďte připraveni na další hovor – Windows

Jako agent kontaktního centra uslyšíte předem nahranou zprávu (šeptající oznámení), která vám poskytne některé základní informace o volajícím, abyste byli připraveni před dalším hovorem.

Správce rozhodne, jestli jste s touto funkcí nastaveni nebo ne.

Viz Integrace kontaktního centra pro Webex

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky najdete v tématu Co je nového pro nejnovější kanál schůzek Webex.

Vyjádřete se beze slova – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Animované reakce umožňují účastníkům schůzky vyjádřit se, aniž by na schůzce cokoli řekli. Fandit reproduktoru s tleskající ruce reakce nebo ocenit vtip s haha reakce. Získejte představu o odpovědi publika tím, že požádáte účastníky, aby dali rychlý palec nahoru nebo palec dolů.

Odeslání reakce
Reakce na schůzce

Viz Webex | Použití reakcí ve schůzkách

Posílejte zpětnou vazbu pomocí gest rukou – Windows a Mac

Jako účastník schůzky jednoduše pohybujte do kamery a gesta rukou budou automaticky rozpoznána a reakce bude odeslána! Gesta zahrnují dávání palce nahoru, dávání palce dolů, tleskání rukama a zvednutí ruky na schůzce.

Rozpoznávat gesta rukou
Gesto na schůzce

Viz Webex | Použití reakcí ve schůzkách

Zproste asistenta Webexu – Windows, Mac, iPhonu, iPadu a Androidu

Jako hostitel schůzky použijte Asistenta Webex využívajícího umělou inteligenci k zachycení zvýraznění schůzky a psaní poznámek, položek akcí a připomenutí. Pomocí hlasových příkazů můžete chatovat s Asistentem Webex v přirozeném jazyce, stejně jako se skutečným asistentem.

Pomocník Webex pro službu Meetings

Viz Asistent Webex pro schůzky Webex

Asistent Webex umožňuje účastníkům překládat schůzky z angličtiny do více než 100 jazyků, včetně španělštiny, francouzštiny, němčiny, mandarínštiny, portugalštiny, arabštiny, ruštiny, holandštiny a japonštiny. Tato funkce je doplňkem pro Asistenta Webex.

Zvolit jazyk pro překlad

Viz Překlad v reálném čase ve schůzkách Webexu a událostech Webexu (nové)

Rychlejší sdílení obsahu pomocí nových klávesových zkratek – Windows a Mac

Přidali jsme zkratky pro sdílení startu, zastavení sdílení, pozastavení sdílení, sdílení obnovení a další.

Viz | Navigace a zkratky klávesnice Webex

Optimalizace sdíleného obsahu pro text nebo video – iPhone, iPad a Android

Když jste připojeni k videozajistem a chcete začít sdílet z mobilního zařízení, můžete nyní sdílet obsah pro text nebo video optimalizovat.

Viz Webex | Bezdrátově sdílejte obsah se zařízeními Cisco Webex

Podívejte se na více lidí najednou – iPhone, iPad a Android

Užijte si nové rozložení Mřížka a Fokus, když se připojíte ke schůzkám na mobilním zařízení. V závislosti na velikosti obrazovky se na tabletu zobrazí mřížka 5 × 5 (nebo až 25 osob) a mřížka 2 × 2 nebo 2 × 3 (nebo až šest lidí).

Panel nabídek a ovládací prvky schůzky se po několika sekundách automaticky skryjí, aby maximalizovaly zobrazení videa a sdíleného obsahu, abyste jej mohli vidět jasněji. Klepnutím na obrazovku odkryjete panel nabídek a ovládací prvky schůzky.

Viz Webex | Změna rozložení videa během schůzky

Názvy, které jsou nyní skryty v miniaturách videí – iPhone, iPad a Android

Jména lidí jsou nyní skryta v miniaturách videí. Ale pokud neznáte všechny na schůzce, můžete stále ukázat jejich jména.

Viz Webex | Zobrazit nebo Skrýt jména v miniaturách videí

Nástěnné malby v prostorech Webex – Windows a Mac

Pokud má obrázek cenu tisíce slov, pak nástěnná deska musí mít hodnotu pár milionů. Pokročilá spoluvytváření a tabule společnosti Mural se službou Webex přináší výkonnou vizuální spolupráci do všech prostorů Webex.

Viz | Webex Nástěnná integrace pro Webex.

Aplikace Webex s nástěnnou deskou přidanou jako karta. Nástěnná deska zobrazuje graf konverzačního návrhu vlevo a lepivé poznámky v různých kategoriích vpravo.

Integrace Miro s Webexem – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Miro, Miro na zdi, kdo je nejlepší spolupracovník ze všech? Jste s integrací Miro! Přidejte libovolnou desku Miro nebo vytvořte desku Miro jako kartu v libovolném prostoru.

Viz Integrace Webex | Miro pro Webex a Povolení nebo zakázání karet Webex

Miro jako karta ve webex prostoru. Deska Miro zobrazuje lepkavé poznámky a některé spojnicové grafy.

Odkazy na soubory v boxech jsou součástí pozvánek na schůzky – Windows a Mac

Rychlý přístup k souborům boxu z pozvánek na schůzku. Když zahájíte nebo naplánujete schůzku z pole, sdílený odkaz souboru Box je součástí pozvánky na schůzku.

Viz Webex | Spolupráce na souborech pomocí boxu

Sdílení souboru boxu v existujícím prostoru – Windows a Mac

Soubory můžete sdílet přímo do prostorů Webex z boxu. Soubory, které sdílíte z pole, jsou přidány jako karty, takže všichni jsou jen jedno kliknutí od souboru.

Viz Webex | Spolupráce na souborech pomocí boxu

Vyhledání názvu pro přidání spolupracovníků do schůzky Webex nebo prostoru Webex z pole – Windows, Mac a Webový prohlížeč

Usnadňujeme pozvání vašich spolupracovníků pomocí aplikace Sdílet ve Webexu pro Box. Díky tomuto vylepšení můžete snadno přidat spolupracovníky ke schůzce nebo prostoru Webex zadáním jejich názvů. Když začnete psát, zobrazí se odpovídající názvy a můžete si vybrat ze seznamu.

Budete moci určit, kteří spolupracovníci jsou již spolupracovníky v souboru Box. Budete také dostávat upozornění na lidi, kteří jsou pozvaní, ale nemají přístup k souborům. V rámci nastavení schůzky nebo prostoru Webexu můžete bez problémů zřídit jejich přístup.

Viz Webex | Spolupráce na souborech pomocí boxu

Slack a Webex Vlastní stav – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Vezměte hádání práce ze svého stavu Slack. Pokud máte vlastní stav jako "na PTO", ale pak se připojíte ke schůzce Webex, váš stav se změní na schůzku Webex po dobu trvání schůzky. Stav se změní zpět na to, co jste původně měli po skončení schůzky.

Viz Webex | Nastavení vlastního stavu

23. června 2021

Původně jsme sdělili, že hostitelé budou moci plánovat schůzky Webexu z kalendáře schůzek s květnovou verzí. Tato funkce však není momentálně k dispozici pro web Webex pro státní správu, ale bude k dispozici v blízké budoucnosti.

16. června 2021

Spustili jsme automatickou aktualizaci pro naši červnovou verzi, začneme ji zavádět stávajícím zákazníkům ještě dnes. V této verzi si všimnete nového loga Webex aktualizovaného v aplikaci pro stolní počítače. Ve verzích pro stolní počítače se nic nemění, červnová verze aplikace pro Windows a Mac je 41.6.1.19162

8. června 2021

Představujeme webex suite a branding

Zavázali jsme se vás vést touto novou érou hybridní práce se zavedením všech nových Sad Webex.

Navíc jsme nadšeni, že můžeme sdílet naši novou značku a logo Webex. V těchto podrobnostech se dozvíte, kdy očekávat, že se tyto změny ve vaší aplikaci zobrazí.

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím:

 • Windows – 41.6.1.19162

 • Mac – 41.6.1.19162

 • iPhone a iPad – 41.6.1

 • Android – 41.6.1

Podporované verze Webexu – Windows, Mac, Android, iPhone a iPad

Vzhledem k povinné aktualizaci našich služeb, od 31. července 2021, pokud je vaše verze aplikace Webex starší než naše verze 41.1.0 z ledna 2021, nebudete se moci do aplikace přihlásit. Je nutné upgradovat na verzi, která je novější než 41.1.0.*

4. června 2021

Změny podporovaných operačních systémů Windows

Ve verzi z října 2021 (41.10) se minimální podporovaný operační systém Windows změní na Windows 10. Již nebudeme poskytovat opravy chyb ani aktualizace pro starší operační systémy. Chcete-li mít co nejlepší zážitek, naplánujte upgrade operačního systému.

Ve verzi z ledna 2022 (42.1) aplikace Cisco Webex oficiálně ukončí podporu životnosti operačních systémů Windows dříve než Windows 10. V té době se již nebudete moci přihlašovat k aplikaci Webex App pomocí dřívějších operačních systémů.

2. června 2021

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Informace | o problémech vyřešených s těmito verzemi najdete v poznámkách k verzi Webex. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete moci si je stáhnout.

 • Windows – 41.6.0.19119

 • Mac – 41.6.0.19119

 • iPhone a iPad – 41.6

 • Android – 41.6

Aktivace osobního cloudového zařízení – Windows, Macu, iPhonu, iPadu a Androidu

Potřebujete aktivační kód? Už nehledejte. Nyní můžete tento kód získat přímo z Webexu místo toho, abyste museli opustit aplikaci a přejít na settings.webex.com.

Viz Webex | Vygenerujte aktivační kód pro vaše osobní cloudové zařízení.

V okně Zařízení se v části Moje zařízení zobrazí odkaz na vygenerování aktivačního kódu.

Vložte do něj špendlík – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Nechte se informovat o důležitých zprávách v prostoru. Všichni mohou připínat a odepínat zprávy nebo si prohlížet připnuté zprávy ostatních v prostoru.

Zobrazení | připnutí zpráv Webexu v prostoru

Sdílení odkazů na místo – Windows a Mac

Potřebujete rychle odeslat odkaz na prostor? Nyní můžete @mentioning mezery, můžete také zkopírovat odkaz na prostor (> Odkaz Kopírovat prostor) Pokud jsou lidé v prostoru nebo části týmu tohoto prostoru, uvidí název prostoru, jinak uvidí delší odkaz.

Viz Webex | Odeslání odkazu na mezeru

Volací služba, kterou pro vás správce nastavil, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže jsme uvedli, na kterou volací službu se každá nová funkce vztahuje. Pokud si nejste jisti, jakou volací službu máte, přečtěte si webex | Zjistěte, jakou volací službu máte.

Následující funkce platí pro sjednocené volání CM, Webex a volání hostované poskytovatelem služeb

Přidána podpora Chromebooků

Volání je nyní podporováno v Chromebookech ARM i x86 . Díky této aktualizaci můžete být současně přihlášeni také na chromebooku a mobilním zařízení s Androidem.

Virtuální kamery jsou teď podporovány v hovorech – Windows a Mac

Během hovoru se nyní můžete rozhodnout použít virtuální kameru, pokud to správce povolí. Pomocí virtuální kamery, například aplikace, ovladače nebo softwaru, vytvořte překrytí videa, obrázků nebo informačních kanálů.

Viz Webex | Výběr virtuální kamery pro hovory nebo schůzky.

Přesunutí hovoru na schůzku – VDI (Windows a Linux)

Když si voláte s někým, kdo je interním nebo externím zaměstnancem vaší organizace, můžete využít pokročilé funkce schůzky, jako jsou přepisy, překlady v reálném čase, poznámky, úkoly, záznamy a tabule. Jednoduše převeďte hovor na plnohodnotnou schůzku. Před převedením hovoru na schůzku můžete navíc do diskuse přizvat další lidi.

Správce musí tuto funkci povolit za vás. Informace o tom, jak tuto funkci nastavit, najdete v Příručce k nasazení.

Viz Webex | Přesunutí hovoru do schůzky.

Když během hovoru kliknete na Další možnosti, zobrazí se možnost Pozvat a setkat se.

Řešení problémů se právě zjednodušilo – VDI (Windows a Linux)

Nyní máte přístup k podrobným diagnostickým informacím, jako je využití paměti a procesoru, informace o konfiguraci schůzek, volání a zařízení, a také statistiky hovorů. Tyto informace můžete sdílet se správcem, aby vám pomohly vyřešit všechny problémy, se kterými se můžete setkáváte.

Viz Webex | Řešení problémů s připojením pomocí diagnostického nástroje.

Náhled sdíleného obsahu – VDI (Windows a Linux)

Když sdílíte obsah, zobrazí se náhled obsahu. Můžete se ujistit, že sdílíte pouze to, co chcete, a že to všichni uvidí.

Vylepšili jsme také obrazovku Sdílet obsah, což vám usnadní hledání obsahu, který chcete sdílet.

Viz Viz Webex | Sdílení obrazovky v telefonním hovoru.

Nahrávání telefonních hovorů – VDI (Windows a Linux)

Správce určuje, jak velkou kontrolu máte nad nahráváním hovorů. V závislosti na vašem nastavení mohou být příchozí a odchozí hovory nahrávány automaticky nebo se můžete rozhodnout, které hovory chcete zaznamenat. Když je hovor nahráván, tento záznam pokračuje bez ohledu na to, zda hovor přesunete na jiné zařízení, sloučíte hovor s jiným aktivním hovorem nebo provedete konferenční hovor. Zobrazí se vám vizuální indikátor, který vás informuje o nahrávání hovoru.

Viz Webex | Záznam telefonních hovorů.

Použití virtuálního nebo rozmazaného pozadí při hovorech – VDI (Windows a Linux)

Rozmazání pozadí způsobí, že se vaše okolí zaostře, aby lidé neviděli, co se děje za vámi. Nebo možná jen chcete, aby to vypadalo, že jste na pláži a nasáváte slunce. Okolí můžete nahradit jedním z přednastavených pozadí nebo vlastním obrázkem.

Viz Webex| Use-a-Virtual-or-Blurred-Background-in-Calls-and-Meetings.

Sdílený obsah je automaticky optimalizován – VDI (Windows)

Sdílený obsah automaticky optimalizujeme pro text, obrázek nebo video. Nebo se můžete rozhodnout optimalizovat pro text a obrázky nebo pohyb a video. Všechno je to na tobě.

Viz Webex | Sdílení obrazovky během telefonního hovoru.

Následující funkce platí pro Unified CM

Volání do veřejné telefonní služby pro uživatele mobilních aplikací v Indii – iPhone, iPad a Android

Tento hovor můžete provést, když nemůžete být v podnikové síti. Mobilní aplikace Webex vám dává možnost místo toho používat volací aplikaci vašeho zařízení.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky najdete v tématu Co je nového pro nejnovější kanál schůzek Webex.

Virtuální kamery jsou teď podporované na schůzkách – Windows a Mac

Během schůzky se nyní můžete rozhodnout použít virtuální kameru, pokud to správce povolí. Pomocí virtuální kamery, například aplikace, ovladače nebo softwaru, vytvořte překrytí videa, obrázků nebo informačních kanálů.

Viz Webex | Výběr virtuální kamery pro hovory nebo schůzky

Získejte nejlepší kvalitu zvuku během schůzek – Windows a Mac

Zvukové připojení můžete během schůzky změnit bez ohledu na to, jak jste se k ní původně připojili. Přepínejte mezi použitím zvuku počítače, voláním nebo Voláním.

Viz Webex | Přepnout nastavení zvuku během schůzky

Vylepšené rozložení videa ve velkých schůzkách – Windows a Mac

Nyní si můžete vybrat mezi rozložením Mřížka nebo Zásobník, když se připojíte ke schůzce, která už má 25 účastníků.

Rozložení mřížky umožňuje zobrazit video až 25 účastníků schůzky na každé stránce. Rozložení zásobníku ukazuje, kdo mluví v primárním videu pod miniaturami videí až šesti dalších účastníků.

Viz Webex | Změna rozložení videa během schůzky

Nikdy nebylo snazší předat baterku – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Potřebujete předčasně opustit schůzku a zapomenout přiřadit roli hostitele někomu jinému? Žádné starosti. Webex automaticky znovu přiřadí roli hostitele.

Viz Webex | Opustit nebo ukončit schůzku

Zážitek z připojení byl obnoven – iPhone, iPad a Android

Když se připojíte ke schůzce, všimnete si, že vzhled a chování ovládacích prvků schůzky v okně náhledu byly aktualizovány. Některé změny v tomto okně zahrnují možnost vybrat si virtuální pozadí.

Viz Připojení | k webovémuexu ke schůzce

Sdílený obsah je automaticky optimalizován – VDI (Windows)

Sdílený obsah automaticky optimalizujeme pro text, obrázek nebo video. Nebo se můžete rozhodnout optimalizovat pro text a obrázky nebo pohyb a video. Všechno je to na tobě.

Viz Webex | Sdílení obrazovky nebo aplikace na schůzce

Použití virtuálního nebo rozmazaného pozadí při schůzkách – VDI (Windows a Linux)

Rozmazání pozadí způsobí, že se vaše okolí zaostře, aby lidé neviděli, co se děje za vámi. Nebo možná jen chcete, aby to vypadalo, že jste na pláži a nasáváte slunce. Okolí můžete nahradit jedním z přednastavených pozadí nebo vlastním obrázkem.

Viz Webex | Použití virtuálního nebo rozmazaného pozadí při hovorech a schůzkách

Náhled sdíleného obsahu – VDI (Windows a Linux)

Když sdílíte obsah, zobrazí se náhled obsahu. Můžete se ujistit, že sdílíte pouze to, co chcete, a že to všichni uvidí.

Vylepšili jsme také obrazovku Sdílet obsah, což vám usnadní hledání obsahu, který chcete sdílet.

Viz Webex | Sdílení obrazovky nebo aplikace na schůzce

Zde není co vidět – VDI (Windows a Linux)

Jako účastník může hostitel vaše video zastavit, pokud jste museli ustoupit nebo pokud je na pozadí něco rušivého.

Viz Webex | Vypnutí videa během schůzky nebo hovoru

Žádné vlastní zobrazení, když je vaše video vypnuté – VDI (Windows a Linux)

Během schůzky se vaše vlastní zobrazení zobrazovalo, když bylo video vypnuté. Nyní se vaše vlastní zobrazení již nezobrazuje, když je video vypnuté.

Pomocí robota Watercooler dohánět spoluhráče – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Chybí vám popovídání si s kolegy u výdejníku vody? I když nejste zpátky v kanceláři, stále se můžete vrátit k vodnímu kocovníku! Bot Výdejník vody posiluje týmového ducha tím, že pravidelně páruje členy týmu, aby si mohli popovídat. Umístěte do libovolného prostoru bota Výdejník vody, ať se lidé mohou cítit, jako by byli zase v kanceláři.

Viz Webex | Watercooler Bot

Vodník bot v prostoru se dvěma spoluhráči, Dominicem a Ellie. Bot vodníka se zeptal, co je nejlepší věc, kterou jste nedávno jedli. Dominic odpovídá, Rád jsem tě poznal Ellie, nedávno jsem měl skvělé sushi.

Soubory z Disku Google ve Webexu – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Používáte Disk Google pro ukládání souborů? Nyní můžete sdílet, prohlížet, upravovat a společně upravovat soubory Na Disku Google přímo v prostorech Webex.

Viz Webex | Integrace účtu Disku Google

28. května 2021

Provedli jsme aktualizaci květnové verze Webexu pro Mac. Informace o vyřešených problémech najdete | v tématu Poznámky k verzi Webex. Tato aktualizace není v současné době k dispozici s automatickou aktualizací, tuto aktualizaci si můžete stáhnout z https://www.webex.com/downloads.htmlaplikace . Následuje verze aplikace, která odpovídá dnešní aktualizaci.

 • Mac – 41.5.0.19072

24. května 2021

Vydali jsme aktualizaci pro Webex ve Windows a Macu, informace o vyřešených problémech najdete v | tématu Poznámky k verzi Webexu. Následují verze aplikací, které odpovídají dnešní aktualizaci.

 • Windows – 41.5.0.18911

 • Mac – 41.5.0.18911

21. května 2021

Vydali jsme aktualizace pro březnovou verzi Webexu pro Windows a Mac. Tyto aktualizace jsou k dispozici pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v cisco Webex Control Hub. Následují verze aplikací, které odpovídají dnešním aktualizacím:

 • Windows – 41.3.0.18986

 • Mac – 41.3.0.18986

18. května 2021

Vydali jsme aktualizace pro dubnovou verzi Webexu pro Windows a Mac. Tyto aktualizace jsou k dispozici pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v cisco Webex Control Hub. Následují verze aplikací, které odpovídají dnešním aktualizacím:

 • Windows – 41.4.0.18737

 • Mac – 41.4.0.18737

14. května 2021

V nadcházejících dnech plánujeme vydat aktualizaci pro Webex ve Windows a Macu, která bude obsahovat některá vylepšení. Jen jsme vás chtěli o této nadcházející aktualizaci informovat. Jakmile bude dostupná, budeme vás o tom informovat dalším příspěvkem.

11. května 2021

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím, aktualizovali jsme verzi aplikace pro stolní počítače na květen. Informace | o problémech vyřešených s těmito verzemi najdete v poznámkách k verzi Webex. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete moci si je stáhnout.

 • Windows – 41.5.0.18815

 • Mac – 41.5.0.18815

 • iPhone a iPad – 41,5

 • Android – 41,5

Aplikace Webex na Linuxu

Pro uživatele / komunitu Linuxu s potěšením oznamujeme, že Webex vám nyní přináší zasílání zpráv, schůzky a volání v práci a vzdělávacích zařízeních. Jsou podporovány všechny základní funkce Webexu v jedné aplikaci, které vám pomohou bezproblémově spolupracovat. To je jen začátek; V nadcházejících verzích bude přidána podpora pokročilého volání a plnohodnotné prostředí pro schůzky. Balíčky .deb a .rpm jsou nyní k dispozici na stránce pro staženíwebexu .

Viz Webex pro Linux

4. května 2021

Dnes vám můžeme říci několik důležitých věcí:

 • Naše květnová aktualizace bude zavedena stávajícím zákazníkům od 11. května 2021. Pokud chcete před automatickou aktualizací vaší organizace zkontrolovat, co je součástí této aktualizace, můžete si tuto aktualizaci pro Mac a Windows stáhnout ještě dnes z https://www.webex.com/downloads.htmlaplikace .

 • Aktualizace našich mobilních aplikací budou v obchodech s aplikacemi k dispozici od 11. května.

 • 14. května povolíme plnohodnotné schůzky pro všechny zákazníky, kteří mají aplikaci Webex i aplikaci Webex Meetings.

Další informace o vyřešených problémech naleznete v tématu Poznámky k verzi Webex | . Následují verze aplikací, které odpovídají dnešní aktualizaci.

 • Windows – 41.5.0.18787

 • Mac – 41.5.0.18787

Označení jako nepřečtené – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Můžete zprávu označit jako nepřečtenou a pak se k ní vrátit později. Ideální, když přepínáte prostory a chcete si pamatovat, kde jste skončili. V prostoru se i nadále zobrazuje potvrzení o přečtení.

Viz Webex | Označení zprávy jako nepřečtené

Přechod mezi navštívenými prostory – Windows a Mac

Není třeba úplné vyvolání paměti, přidali jsme historii prostorů, ve které jste byli. Mezi prostory se můžete přesouvat pomocí šipek a podržením šipky zobrazíte historii.

Viz | Webex Přesun mezi navštívenými prostory nebo kartami

Výběr výchozí karty – Windows a Mac

Máte přednost? Nastavte tuto kartu jako výchozí, bude to první karta, kterou uvidíte, když se aplikace otevře. Správce může také zvolit výchozí kartu za vás.

Viz Webex | Výběr vstupní obrazovky

Čísla mobilních telefonů na kartách kontaktů – Windows a Mac

Nyní můžete pomocí Webexu rychle najít čísla mobilních telefonů svých kontaktů. Stačí zobrazit kartu kontaktu osoby a zobrazit její čísla mobilního telefonu.

Viz Webex | Ověření, koho kontaktujete

Volací služba, kterou pro vás správce nastavil, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže jsme uvedli, na kterou volací službu se každá nová funkce vztahuje. Pokud si nejste jisti, jakou volací službu máte, přečtěte si webex | Zjistěte, jakou volací službu máte.

Následující funkce platí pro sjednocené volání CM, Webex a volání hostované poskytovatelem služeb

Ovládání videa z závěrky stolní kamery Webex – Windows a Mac

Když během hovoru zasunete závěrku na stolní kameru Webex, fotoaparát se okamžitě zastaví nebo začne video odesílat. Ikona videa v aplikaci odráží, zda je vaše video zapnuté nebo vypnuté.

Viz Použití stolní kamery Cisco Webex se schůzkami Webex a Webex.

Řešení potíží se prostě zjednodušilo – Windows a Mac

Nyní máte přístup k podrobným diagnostickým informacím, jako je využití paměti a procesoru, informace o konfiguraci schůzek, volání a zařízení, a také statistiky hovorů. Tyto informace můžete sdílet se správcem, aby vám pomohly vyřešit všechny problémy, se kterými se můžete setkáváte.

Viz Webex | Řešení problémů s připojením pomocí diagnostického nástroje.

Sdílený obsah je automaticky optimalizován – Windows a Mac

Sdílený obsah automaticky optimalizujeme pro text, obrázek nebo video. Nebo se můžete rozhodnout optimalizovat pro text a obrázky nebo pohyb a video. Všechno je to na tobě.

Viz Webex | Sdílení obrazovky během telefonního hovoru.

Zastavení sdílení obrazovky je o něco jednodušší – Android, iPhone a iPad

Usnadnili jsme vám vědět, kdy sdílíte obrazovku, a přidali jsme tlačítko Zastavit sdílení, abyste mohli sdílení v aplikaci ukončit.

Viz Webex | Sdílení obrazovky během telefonního hovoru.

Následující funkce platí pro volání Webex a Sjednocené CM

Váš zvuk a video se právě zlepšily – Windows a Mac

Pokračujeme v optimalizaci zvuku a videa při hovorech.

Následující funkce platí pro Unified CM

Rychlejší převzetí služeb při selhání – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Webex teď může rychleji detekovat selhání, ať už se jedná o řízené vypnutí, selhání uzlu nebo selhání sítě, a bez problémů přecházet na cestu zálohování, aby nebyla ovlivněna vaše produktivita.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky najdete v tématu Co je nového pro nejnovější kanál schůzek Webex.

Plnohodnotné schůzky – Windows, Mac, Android, iPhone a iPad

Když se připojíte ke schůzce naplánované aplikací Webex nebo osobní místnosti, získáte nyní přístup k plnohodnotným schůzkám, které vám nabízejí naši nejkomplexnější sadu funkcí schůzek.

Viz | webex plně funkční schůzky

Shrnutí zveřejněných schůzek – Windows, Mac, Android, iPhone a iPad

Tuto funkci jsme začali zavádět v dubnu a budeme ji zavádět až do července.

Přehrajte si záznamy ze schůzky bez nutnosti opustit aplikaci. Hostitelé obdrží oznámení ihned, jak bude k dispozici záznam ze schůzky. Sledujte dostupné záznamy na nové kartě Záznamy ve svém kalendáři nebo přímo v rámci prostoru. Sdílejte záznamy s lidmi nebo v prostorech.

Viz Webex | Zobrazit nahrávky schůzek ,Webex Sdílet záznamy ze | schůzky

Plánování schůzek Webex přímo z aplikace!— Windows a Mac

Chcete-li naplánovat standardní schůzky či schůzky v soukromé místnosti, nemusíte opouštět aplikaci. Přidávejte podrobnosti schůzky, kontrolujte dostupnost účastníků a odesílejte pozvánky.

Ve svém kalendáři Webex uvidíte všechny schůzky v různých zobrazeních týdne, takže si celý týden přehledně naplánujete.

Potřebujete něco změnit? Stačí schůzku upravit nebo zrušit přímo v kalendáři a znovu odeslat pozvánku.

Naplánovat schůzku

Viz Webex | Plánování schůzky z kalendáře schůzek

Sdílený obsah je automaticky optimalizován – Windows a Mac

Sdílený obsah automaticky optimalizujeme pro text, obrázek nebo video. Nebo se můžete rozhodnout optimalizovat pro text a obrázky nebo pohyb a video. Všechno je to na tobě.

Automatická optimalizace sdíleného obsahu

Viz Webex | Sdílení obrazovky nebo aplikace na schůzce

Udržovat kvalitu schůzek – Windows a Mac

S našimi novými ukazateli připojení a využití procesoru je snazší zjistit, jak si vaše schůzka vede na základě podmínek sítě a systému. Zajistíme, abyste zachovali dobrou kvalitu schůzek, nebo vás vyzveme k provedeném změnám, které vám pomohou zlepšit prostředí schůzek.

Ukazatel kvality schůzky – špatné připojení

Zastavení sdílení obrazovky je o něco jednodušší – Android, iPhone a iPad

Usnadnili jsme vám vědět, kdy sdílíte obrazovku, a přidali jsme tlačítko Zastavit sdílení, abyste mohli sdílení v aplikaci ukončit.

Viz Webex | Sdílení obrazovky nebo aplikace na schůzce

Tady není nic vidět – Windows, Mac, Android, iPhone a iPad

Jako účastník může hostitel vaše video zastavit, pokud jste museli ustoupit nebo pokud je na pozadí něco rušivého.

Viz Webex | Vypnutí videa během schůzky nebo hovoru

Žádné vlastní zobrazení, když je video vypnuté – Windows a Mac

Během schůzky se vaše vlastní zobrazení zobrazovalo, když bylo video vypnuté. Nyní se vaše vlastní zobrazení již nezobrazuje, když je video vypnuté.

Cisco Webex Expert na vyžádání – Windows a Mac

Webex Expert On Demand pomáhá pracovníkům v první linii vybaveným brýlemi pro hlasové příkazy AR (rozšířená realita) oslovit vzdálené odborníky. Verze 1.8 obsahuje vylepšenou anotaci, vylepšené zobrazování, podporu v 15 jazycích a další!

Zobrazení, které uživatel vidí při nošení náhlavní soupravy Expert On Demand. Anotace, Vrácení zpět, Hotovo a zahození jsou dole.

Viz Cisco Webex Expert on Demand.

Integrace Webexu s Salesforce – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Získejte vše, co potřebujete, od Webexu, aniž byste opustili Salesforce. Konsolidujte interakce se zákazníky, na kterých záleží, na jednom místě. Získejte přístup k funkcím Webexu s kontextem poskytovaným samotným záznamem Salesforce nebo domovskou stránkou Salesforce. Zo podívejte se na zprávy nebo telefonujte kdykoli s globální komponentou.

Okno Salesforce zobrazující integrace Webexu

Viz Spolupráce s Webexem v Salesforce.

Integrace Davra pro průběžnou simultánní interpretaci – Windows a Mac

Interim Simultaneous Interpretation prostřednictvím integrace třetích stran s Davrou bude k dispozici, dokud nebude funkce Simultánní interpretace k dispozici přímo v desktopové aplikaci později v tomto roce.

 • Hostitelé mohou plánovat schůzky s více jazykovými kanály.

 • Účastníci si budou moci vybrat jazyk, který chtějí během schůzky slyšet.

 • Více tlumočníků v každý jazyk se může připojit, aby se mohli během schůzky otáčet.

Viz Integrace Davry: Prozatímní simultánní interpretace

Pracujte rychleji s Webexem v Boxu – Windows a Mac

Potřebujete živě spolupracovat na Box dokumentu? Využijte možnosti spustit nebo naplánovat schůzku Webex či sdílení obsahu v prostoru aplikace Webex bez nutnosti opustit prostředí Boxu. Nová integrace aplikací Webex a Box umožňuje přímou komunikaci a snadné sdílení obsahu, takže vám nic nebrání v soustředění se na efektivní dokončení práce. Pokud ve svém účtu Box nevidíte soubor Sdílet s Webexem, obraťte se na správce IT nebo boxu.

Podíl v nabídce Webex ina box účet.

Viz Webex | Spolupráce na souborech pomocí boxu

Sdílení souborů Box na mobilu – iPhonu, iPadu a Androidu

Nyní můžete pomocí mobilní aplikace Webex sdílet, zobrazovat náhled a prohlížet soubory v úložišti Box.

Možnosti sdílení krabic z mobilní aplikace Webex.

Integrace slacku pro veřejný a soukromý kanál – Windows, Mac, iPad a Android

Správci slacku pro organizace s integrací Webex budou mít nyní možnost nastavit "Soukromý kanál pro použití pouze schůzek osobní místnosti" - pokud je tato možnost vybrána (zadáním příkazu robot: /webexconfig enable_personal_room_privacy), pak bude chování následující:

 • Když uživatelé Slacku v soukromém kanálu kliknou na Zahájit okamžitou schůzku, okamžitá schůzka použije k vytvoření schůzky svůj osobní prostor.

 • Když uživatel Slacku ve veřejném kanálu klikne na Zahájit okamžitou schůzku, okamžitá schůzka naplánuje pravidelnou schůzku Webex.

Informace o slacku najdete v tématu Instalace a nastavení schůzek Cisco Webex.

22. dubna 2021

Vydali jsme aktualizaci pro Webex ve Windows a Macu, informace o vyřešených problémech najdete v | tématu Poznámky k verzi Webexu. Následují verze aplikací, které odpovídají dnešní aktualizaci.

 • Windows – 41.4.0.18629

 • Mac – 41.4.0.18629

16. dubna 2021

Vydali jsme aktualizaci pro Webex ve Windows a Macu, informace o vyřešených problémech najdete v | tématu Poznámky k verzi Webexu. Následují verze aplikací, které odpovídají dnešní aktualizaci.

 • Windows – 41.4.0.18595

 • Mac – 41.4.0.18595

13. dubna 2021

V nadcházejících dnech plánujeme vydat aktualizaci pro Webex ve Windows a Macu, která bude obsahovat některá vylepšení. Jen jsme vás chtěli o této nadcházející aktualizaci informovat. Jakmile bude dostupná, budeme vás o tom informovat dalším příspěvkem.

7. dubna 2021

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Informace | o problémech vyřešených s těmito verzemi najdete v poznámkách k verzi Webex. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete moci si je stáhnout.

 • Windows – 41.4.0.18516

 • Mac – 41.4.0.18516

 • iPhone a iPad – 41,4

 • Android – 41.4

Podpora Maců s čipy M1 – Mac

Webex a Webex Meetings budou nyní podporovat počítače Apple s křemíkovými procesory M1, aniž byste museli spouštět Webex s Rosettou (emulátor). Budete mít lepší výkon a zkušenosti spuštěním konkrétní verze aplikace vytvořené pro tuto konfiguraci. Instalační program pro tuto konfiguraci je nyní k dispozici na stránce stahování Webex.

Přeposílání zpráv někomu novému – Windows a Macu

Chcete sdílet zprávu s někým novým? Přepošlete zprávu přímo někomu, komu jste zatím žádnou zprávu neposlali.

Viz | Webex Forward Messages

Odebrání mých vláken – Windows a Mac

Všimnete si, že moje vlákna zmizela z záhlaví prostoru. Vyslechli jsme vaši zpětnou vazbu k řadě jeho omezení. V současné době hledáme alternativní možnosti, jak usnadnit dohánění vašich vláken.

Integrace Outlooku – Windows a Mac

Pokud máte nějaké problémy s integrací aplikace Outlook s aplikací Webex, můžete zkontrolovat stav v kontrole stavu(nápověda > kontrola stavu).

Viz Webex | Testovat připojení k kontrole stavu, Webex Připojit váš účet Microsoft | Outlook

Krátké kódy pro emodži – Windows

Chcete mít možnost rychleji přidávat své oblíbené emoji? Stačí napsat dvojtečku „:“ v oblasti pro psaní zprávy následované nejméně dvěma dalšími znaky, aby se objevilo vyskakovací okno emoji.

Viz Webex | Shortcodes pro Emojis

Volací služba, kterou pro vás správce nastavil, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže jsme uvedli, na kterou volací službu se každá nová funkce vztahuje. Pokud si nejste jisti, jakou volací službu máte, přečtěte si webex | Zjistěte, jakou volací službu máte.

Následující funkce platí pro sjednocené volání CM, Webex a volání hostované poskytovatelem služeb

Číselník ve Webexu – Windows, Mac, Android, iPhone a iPad

Kdokoli může v aplikaci zavolat jinému uživateli Webexu. Chcete-li však zavolat někomu mimo aplikaci pomocí jeho telefonního čísla, musíte být nastaveni s jednou z našich telefonních služeb. Pokud kliknete na číselník a zobrazíte ji, víte, že jste byli nastaveni pomocí telefonní služby a pomocí číselníku můžete zavolat komukoli s telefonním číslem. Pokud v aplikaci nevidíte číselník, znamená to, že nemůžete telefonovat, ale stále můžete volat komukoli, kdo má Webex.

Viz Možnosti volání podporované webexem | .

Náhled sdíleného obsahu – Windows a Mac

Když sdílíte obsah, zobrazí se náhled obsahu. Můžete se ujistit, že sdílíte pouze to, co chcete, a že to všichni uvidí.

Vylepšili jsme také obrazovku Sdílet obsah, což vám usnadní hledání obsahu, který chcete sdílet.

Viz Webex | Sdílení obrazovky v telefonním hovoru.

Pozastavení a obnovení při sdílení obsahu – Windows a Mac

Když sdílíte obsah, ale chcete v počítači něco udělat rychle, aniž by se všichni dívali, dočasně ji pozastavte a poté ji obnovte, až budete připraveni.

Pozastavení a obnovení sdílení

Viz Webex | Sdílení obrazovky v telefonním hovoru nebo Webex Sdílet | obrazovku bez volání.

Maximalizace toho, co vidíte při sdílení obsahu – Windows a Mac

Zorazujte miniatury videí účastníků v plovoucím okně, které můžete pohybovat, aby nezakrývaly to, co se sdílí.

Zvolte, zda chcete mít plovoucí okno v pohledu mřížky, aktivní zobrazení reproduktoru nebo minimalizováno.

Viz Webex | Přepínání mezi sdíleným obsahem a mluvčím v hovoru nebo schůzce.

Další nabídka má nový vzhled – Android, iPhone a iPad

Přepracovali jsme nabídku Více Další v hovorech a schůzkách, takže je snazší najít to, co hledáte. Funkce jsou nyní uspořádány do obecných a pokročilých možností.

Sdílejte kvalitnější video – Android

Během hovoru nebo schůzky posílejte ve výchozím nastavení hd video v rozlišení 720p. Potřebujete ušetřit šířku pásma? Vypněte ji z nastavení videa.

Viz Webex | Vypnout video ve vysokém rozlišení.

Pro Sjednocený CM platí následující funkce

Autorizační kódy – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Správce může požadovat, abyste při volání zadali autorizační kód, aby mohli sledovat vaše hovory pro účely fakturace.

Přesunutí hovoru na schůzku – Windows a Mac

Když si voláte s někým, kdo je interním nebo externím zaměstnancem vaší organizace, můžete využít pokročilé funkce schůzky, jako jsou přepisy, překlady v reálném čase, poznámky, úkoly, záznamy a tabule. Jednoduše převeďte hovor na plnohodnotnou schůzku. Před převedením hovoru na schůzku můžete navíc do diskuse přizvat další lidi.


Správce musí tuto funkci povolit za vás. Informace o tom, jak tuto funkci nastavit, najdete v Příručce k nasazení.

Viz Webex | Přesunutí hovoru do schůzky.

Stačí se jednou přihlásit – iPhone, iPad a Android

Pokud máte na svém mobilním zařízení jednotné přihlašování (jednotné přihlašování), stačí se k Webexu přihlásit jednou, bez ohledu na to, zda používáte virtuální privátní síť (VPN) nebo Cisco Mobile a Remote Access (MRA). Stačí se správcem potvrdit, že máte správnou verzi Unified CM (Unified CM 12.5 SU4 a Expressway X14).

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky najdete v tématu Co je nového pro nejnovější kanál schůzek Webex.

5 × 5 se rovná 25 lidem, které můžete vidět najednou – Windows a Mac

Vyberte rozložení mřížky a uvidíte miniatury videí až 25 lidí na schůzce.

Rozložení mřížky

Viz Webex | Změna rozložení videa během schůzky.

Náhled sdíleného obsahu – Windows a Mac

Když sdílíte obsah, zobrazí se náhled obsahu. Můžete se ujistit, že sdílíte pouze to, co chcete, a že to všichni uvidí.

Vylepšili jsme také obrazovku Sdílet obsah, což vám usnadní hledání obsahu, který chcete sdílet.

Viz Webex | Sdílení obrazovky nebo aplikace ve schůzce.

Pozastavení a obnovení při sdílení obsahu – Windows, Mac

Když sdílíte obsah, ale chcete v počítači něco udělat rychle, aniž by se všichni dívali, dočasně ji pozastavte a poté ji obnovte, až budete připraveni.

Pozastavení a obnovení sdílení

Viz Webex | Sdílení obrazovky nebo aplikace ve schůzce.

Maximalizace toho, co vidíte při sdílení obsahu – Windows a Mac

Zorazujte miniatury videí účastníků v plovoucím okně, které můžete pohybovat, aby nezakrývaly to, co se sdílí.

Zvolte, zda chcete mít plovoucí okno v pohledu mřížky, aktivní zobrazení reproduktoru nebo minimalizováno.

Viz Webex | Přepínání mezi sdíleným obsahem a mluvčím v hovoru nebo schůzce.

Zůstaňte ve spojení pouze v režimu pouze pro zvuk – Android, iPhone a iPad

Poslouchejte své schůzky, i když máte multitasking nebo řídíte. V režimu pouze pro zvuk se video zastaví, takže zůstanete soustředění a ušetříte životnost baterie zařízení.
Režim Pouze zvuk

Viz Webex | Zapnout režim pouze zvuku.

Další nabídka má nový vzhled – Android, iPhone a iPad

Přepracovali jsme nabídku Více Další v hovorech a schůzkách, takže je snazší najít to, co hledáte. Funkce jsou nyní uspořádány do obecných a pokročilých možností.

Sdílejte kvalitnější video – Android

Během hovoru nebo schůzky posílejte ve výchozím nastavení hd video v rozlišení 720p. Potřebujete ušetřit šířku pásma? Vypněte ji z nastavení videa.

Viz Webex| Vypnout video ve vysokém rozlišení.

11. března 2021

Následující verze aplikací odpovídají dnešní aktualizaci webu pro stahování webu pro Webex ve Windows a Macu. Informace | o problému vyřešených s těmito verzemi najdete v tématu Poznámky k verzi Webex.

 • Windows – 41.3.0.18191

 • Mac – 41.3.0.18191

2. března 2021

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Informace | o problémech vyřešených s těmito verzemi najdete v poznámkách k verzi Webex. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete moci si je stáhnout.

 • Windows – 41.3.0.18143

 • Mac – 41.3.0.18143

 • iPhone a iPad – 41,3

 • Android – 41.3

Nové prostředí souborů – Windows a Mac

Vylepšené řešení práce se soubory vám usnadní a zrychlí pohyb mezi soubory. Můžete jednoduše přetahovat soubory do okna chatu, přepínat mezi zobrazením v seznamu a zobrazením mřížky a zažít další řadu vylepšení.

Zobrazení nebo stažení souborů | sdílených v prostoru Webex

Moderování týmových prostorů – Windows, Mac, Android, iPhone a iPad

Využijte funkce moderátora ve svých týmových prostorech. Nyní máte kontrolu nad tím, kdo se připojí k týmovým prostorům, které moderujete. V těchto prostorech můžete přidávat stávající možnosti moderátora a přesouvat moderované prostory do konkrétního týmu.

Viz Webex | Moderovánímezery , Webex | Přesunutí mezery do týmu

Volací služba, kterou pro vás správce nastavil, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže jsme uvedli, na kterou volací službu se každá nová funkce vztahuje. Pokud si nejste jisti, jakou volací službu máte, přečtěte si webex Teams | Zjistit, jakou volací službu máte.

Sjednocené volání CM, Webex a volání hostované poskytovatelem služeb

Zadáním 9místného kódu pro připojení k zařízení – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Pokud navštěvujete jinou organizaci a nemůžete se přihlásit do její sítě, abyste se mohli připojit k zařízení, máte štěstí. Nyní můžete najít 9místný kód, který je v zařízení, a pak ho zadat do aplikace pro dokončení připojení.

Viz Webex | Ruční připojení k zařízením Cisco Webex.

Volání na telefonní čísla a video adresy z Vyhledávání – Windows a Mac

Můžete přejít na Hledat, setkat se a volat, zadat telefonní číslo nebo adresu videa a pak stisknout Enter.

Viz Webex | Zavolejte komukoli s telefonním číslem aWebex zavolejte komukoli pomocí jeho | jména, e-mailové adresy nebo adresy videa.

Nové předpisy v Číně – iPhone a iPad

Pokud jste v Číně a během uzamčení mobilního zařízení vám někdo zavolá, musíte telefon odemknout a poté klepnutím na oznámení o hovoru hovor přijmout.

Viz Webex | Přijmout hovor.

Unified CM

Nahrávání telefonních hovorů – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Správce určuje, jak velkou kontrolu máte nad nahráváním hovorů. V závislosti na vašem nastavení mohou být příchozí a odchozí hovory nahrávány automaticky nebo se můžete rozhodnout, které hovory chcete zaznamenat. Když je hovor nahráván, tento záznam pokračuje bez ohledu na to, zda hovor přesunete na jiné zařízení, sloučíte hovor s jiným aktivním hovorem nebo provedete konferenční hovor. Zobrazí se vám vizuální indikátor, který vás informuje o nahrávání hovoru.

Viz Webex | Záznam telefonních hovorů.

Volání a volání Webex hostované poskytovatelem služeb

Vyhledávání a volání neuživatelské entity – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Nyní můžete vyhledávat věci, jako jsou automatické obsluhy a loveckými skupinami, a pak je zavolat přímo z vyhledávání. Jen se ujistěte, že vám je správce nejprve zpřístupní.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky najdete v tématu Co je nového pro nejnovější kanál schůzek Webex.

Názvy, které jsou nyní skryty v miniaturách videí – Windows a Mac

Jména lidí jsou nyní skryta v miniaturách videí. Ale pokud neznáte všechny na schůzce, můžete stále ukázat jejich jména.

Viz Webex | Zobrazit nebo Skrýt jména v miniaturách videí.

Nabídka rozložení má nový design – Windows a Mac

Přepracovali jsme nabídku Rozložení, což usnadňuje přepínání mezi rozloženími Mřížka, Zásobník a Vedle sebe.

Nabídka aktualizovaného rozložení

Viz Webex | Změna rozložení videa během schůzky.

Moderovaný režim ztlumit – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Určete, kdo může být slyšet na schůzce Webexu s moderovaným režimem unmute. Nyní můžete přímo ztlumit účastníky, jako jsou mladí studenti, kteří se nemohou ztlumit.

Režim moderovaného zrušení ztlumení

Viz Webex | Unmute Someone Directly in Moderated Un mute Mode.

Odchod je snadný – Windows a Mac

Jako hostitel můžete rychle přiřadit roli hostitele jinému účastníkovi, pokud se rozhodnete schůzku opustit, dokud stále probíhá. Jako účastník je nyní snazší opustit schůzku, když je spárována s videosystémem, ke kterému jsou spárováni další účastníci.

Opustit schůzku

Viz Webex | Opustit nebo ukončit schůzku.

Vylepšené sdílení s Microsoft OneDrivem a SharePointem – Windows a Mac

Méně kroků ke sdílení souborů Microsoft OneDrivu a SharePointu v prostoru. Připojte soubor a nechte přístup všem v prostoru. Když se do prostoru připojí noví lidé, dejte jim přístup příliš přímo z vesmíru. Už k tomu nemusíte chodit mimo Webex.

Viz Webex | Sdílení souborů z Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online a Webex Znovu sdílet soubory z Microsoft | OneDrivu nebo SharePointu Online

Snadné sdílení se objeví ve Webexu

Webex volá po integraci Microsoft Teams

Samostatná tlačítka pro volání webexu zvuku a videa – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Vyberte, zda chcete provést zvukový nebo videohovor. Přesně tak! Dny, kdy nemáte ten nejlepší účes, už nebudou žádný problém. Ať už uskutečníte jakýkoli hovor s jinou osobou, můžete si vybrat, jestli chcete hovor zahájit s videem nebo bez něj.

Optimalizace číselníku pro hovory IVR – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Stiskněte '0' pro operátora, stiskněte "1" pro Účty... Nyní máte přístup k číselníku při zvukovém nebo videohovoru, což vám poskytuje plnou podporu Dual Tone Multi Frequency (DTMF) pro navigaci v systémech IVR (Interactive Voice Response).

Další informace naleznete v tématu Cisco Webex Calling for Microsoft Teams

Upozornění na Twitteru v aplikaci Webex

Upozornění twitteru ve Webexu – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Zůstat v obraze o dění na Twitteru v aplikaci Webex nebylo nikdy snadnější. Podle potřeby můžete rychle nastavit upozornění na nové přímé zprávy, odpovědi nebo i tweety z konkrétních účtů a zobrazit je v jakékoli skupinové nebo jako jednotlivé zprávy v aplikaci Webex.

Další informace naleznete v tématu Webex | Twitter Bot

Oznámení Twitteru ve Webexu

25. února 2021

Původně jsme sdělili, že funkce, náhled sdíleného obsahu, bude k dispozici v verzi 41.2. Bude však k dispozici v budoucí verzi.

Náhled sdíleného obsahu – Windows a Mac

Když sdílíte obsah, zobrazí se náhled obsahu. Můžete se ujistit, že sdílíte pouze to, co chcete, a že to uvidí všichni na schůzce.

Vylepšili jsme také obrazovku Sdílet obsah, což vám usnadní hledání obsahu, který chcete sdílet.

11. února 2021

Vydali jsme aktualizaci pro Webex ve Windows a Macu, informace o vyřešených problémech najdete v | tématu Poznámky k verzi Webexu. Následují verze aplikací, které odpovídají dnešní aktualizaci.

 • Windows – 41.2.0.17979

 • Mac – 41.2.0.17979

5. února 2021

Plánujeme vydat aktualizaci pro Webex pro Windows a Mac během týdne od 8. února. Jen jsme vás chtěli o této nadcházející aktualizaci informovat. Jakmile bude dostupná, budeme vás o tom informovat dalším příspěvkem.

3. února 2021

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Informace | o problémech vyřešených s těmito verzemi najdete v poznámkách k verzi Webex. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete moci si je stáhnout.

 • Windows – 41.2.0.17887

 • Mac – 41.2.0.17887

 • iPhone a iPad – 41.2

 • Android – 41.2

Kliknutím pravým tlačítkem myši zkopírujete odkaz – Windows

Nyní můžete kliknout pravým tlačítkem myši přímo na odkaz v oblasti zpráv a získat možnost kopírování v nabídce po kliknutí pravým tlačítkem myši. Nejprve nemusíte odkaz zvýraznit.

Volací služba, kterou pro vás správce nastavil, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže jsme uvedli, na kterou volací službu se každá nová funkce vztahuje. Pokud si nejste jisti, jakou volací službu máte, přečtěte si webex Teams | Zjistit, jakou volací službu máte.

Sjednocené volání CM, Webex a volání hostované poskytovatelem služeb

Vyčištění historie hovorů – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Po vrácení zmeškaného hovoru můžete hovor z historie hovorů smazat. Pomáháme vám také snížit nepořádek implementací limitu tak, aby historie hovorů zobrazovala pouze posledních 200 hovorů za posledních 30 dní.

Viz Webex | Zobrazit historii hovorů a schůzek.

Vypnutí oznámení o hovorech, když jste v hovoru nebo schůzce – Windows a Mac

Omezte zdroje rušení, když máte hovor nebo jste na schůzce. Můžete ztlumit oznámení příchozích hovorů, když nechcete vidět nebo slyšet, že vám někdo volá. Pokud máte nastavenou hlasovou schránku, lidé vám můžou zanechat zprávu a v případě těch důležitých můžete zavolat zpět později. Hovory se i nadále zobrazují na seznamu prostorů a v historii volání.

Viz Webex | Vypnout oznámení pro příchozí hovory.

Stisknutím mezerníku se dočasně odtlumíte – Windows a Mac

Ztlumené, ale chcete něco rychle říct? Chcete-li mikrofon dočasně ztlumit, stiskněte a podržte mezerník. Až skončíte s mluvením, pusťte mezerník a jste zase ztlumení.

Viz Webex | Dočasně se ztlumíte.

Možnost volání rozdělená na zvukový hovor nebo videohovor – Windows

Dříve, když jste chtěli někomu zavolat ze seznamu prostorů nebo historie hovorů, můžete kliknout pravým tlačítkem myši na jeho jméno a kliknout na Volat. Nebylo však jasné, zda hovor bude používat pouze zvuk nebo bude mít také video. Už žádné hádání her. Nyní máte možnost kliknout na Zvukový hovor nebo videohovor a hovor probíhá jako volání Webex.

Máte obavy z šumu na pozadí při hovoru nebo schůzce?— iPhone, iPad a Android

Není třeba. Do schůzek a volání se můžete připojit bez zvuků hlučné klávesnice, zvonku u dveří nebo hovorů v sousední místnosti

Viz Webex | Odebrat šum na pozadí v hovorech a schůzkách.

Přehrávejte hudbu tak, jak ji máte slyšet – iPhone, iPad a Android

Chcete během schůzky nebo volání hrát nebo zpívat? V hudebním režimu se zvuk zachycený vaším mikrofonem přenáší bez jakýchkoli úprav, což ocení především posluchači virtuálních koncertů nebo hudebních lekcí.

Viz Webex | Zapnutí hudebního režimu v hovorech a schůzkách.

Volání Webex a Webex hostované poskytovateli služeb

Zaparkujte a načítejte telefonní hovory – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Hovor můžete zaparkovat na jednom zařízení a vy nebo někdo jiný můžete hovor načíst z jiného zařízení.

Viz Webex | Park a Načítání telefonních hovorů.

Unified CM

Automaticky sdílejte svou polohu v případě nouze – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Pokud správce zapne monitorování polohy za vás a zavoláte tísňovou službu z Webexu (například 911), vaše poloha se automaticky sdílí s pracovníky tísňového volání.

Poslechněte si tón s automatickým odpovídáním – Windows a Mac

Když vám správce nastaví funkci automatického přijímání, budete automaticky připojeni k příchozím hovorům. Když uslyšíte tón (tón zip), budete vědět, že jste připojeni k novému hovoru a že zákazník naslouchá.

Další informace o automatických odpovědích mohou správci získat v Příručce k nasazení pro volání ve Webexu (Unified CM).

Volání hostované poskytovateli služeb

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky najdete v tématu Co je nového pro nejnovější kanál schůzek Webex.

Vypnutí oznámení o hovorech, když jste na schůzce – Windows a Mac

Omezte rozptýlení, když jste na schůzce. Můžete ztlumit oznámení příchozích hovorů, když nechcete vidět nebo slyšet, že vám někdo volá. Pokud máte nastavenou hlasovou schránku, lidé vám můžou zanechat zprávu a v případě těch důležitých můžete zavolat zpět později. Hovory se i nadále zobrazují na seznamu prostorů a v historii volání.

Viz Webex | Vypnout oznámení pro příchozí hovory.

Máte obavy z šumu na pozadí při hovoru nebo schůzce?— iPhone, iPad a Android

Není třeba. Do schůzek a volání se můžete připojit bez zvuků hlučné klávesnice, zvonku u dveří nebo hovorů v sousední místnosti

Viz Webex | Odebrat šum na pozadí v hovorech a schůzkách.

Přehrávejte hudbu tak, jak ji máte slyšet – iPhone, iPad a Android

Chcete během schůzky nebo volání hrát nebo zpívat? V hudebním režimu se zvuk zachycený vaším mikrofonem přenáší bez jakýchkoli úprav, což ocení především posluchači virtuálních koncertů nebo hudebních lekcí.

Viz Webex | Zapnutí hudebního režimu v hovorech a schůzkách.

Podívejte se sami na sebe v rozložení mřížky – Windows a Mac

Během schůzky se vaše vlastní zobrazení zobrazí jako první miniatura videa v rozložení Mřížka.

Pokud chcete, můžete zobrazit svůj vlastní pohled v plovoucím okně.

Viz Změna předvolby videa pro vlastní zobrazení.

Náhled videa při připojení ke schůzce v prostoru – Windows a Mac

Video si můžete prohlédnout při čekání na připojení ke schůzce v prostoru.

Podpora spoluhostitelů – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Jako hostitel můžete přiřadit spoluhostitele v rámci schůzky Webex. Kohostitel může usnadnit správu schůzky, zejména pokud je mnoho účastníků.

Spoluhostitelé mohou na schůzce provádět následující funkce:

 • Ztlumení a ztlumení jednotlivých účastníků

 • Ztlumení a ztlumení všech účastníků

 • Záznam schůzky

 • Přijměte lidi z haly

 • Odebrání účastníka ze schůzky

 • Spusťte zvednutou ruku

 • Přiřazení role prezentujícího jinému účastníkovi

 • Ukončení schůzky

Schůzku mohou zahájit také spoluhostitelé, které přiřadíte při plánování schůzek z webu Webex.

Viz Webex | Přidání nebo odebrání kohosíce ze schůzky.

Automatické oznámení při ztlumení – Windows a Mac

Zapomněli jste před mluvením ztlumit? Pokud používáte počítač pro zvuk a začnete mluvit při ztlumení, zobrazí se zpráva "Jste ztlumení. Ztlumte se, abyste promluvili."

Jste ztlumené zprávy

Umožněte účastníkům, aby se ztlumili – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Když ztlumíte všechny účastníky schůzky Webex, tito účastníci se mohou ručně ztlumit. I když je to skvělé pro menší, konverzační schůzky, možná budete potřebovat větší kontrolu nad většími schůzkami nebo ve virtuálním prostředí třídy.

Hostitelé a spoluhostitelé si nyní mohou vybrat, zda se účastníci mohou na schůzce Webexu ztlumit. Pokud je možnost povolit účastníkům, aby se odvytlumili, nezaškrtnutí, účastníci se nemohou ztlumit, dokud jim to hostitel nebo spoluhostitel nedovolí. Každý účastník, který se připojí ke schůzce, je také při vstupu ztlumen.

Viz Webex | ztlumit nebo Odvysít jiné osoby na schůzce.

Ztlumení účastníků při vstupu – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Když pořádáte velkou schůzku Webex, můžete snížit hluk, který uslyšíte, když se lidé připojí ke schůzce, ztlumením účastníků při vstupu. Když vyberete ztlumit vše a odškrtnete políčko Povolit účastníkům, aby se od ztlumili, ztlumení při vstupu je nyní ve výchozím nastavení zapnuté. Když vyberete Možnost Ztlumit vše, ztlumení při vstupu je ve výchozím nastavení vypnuto. Stále můžete zapnout nebo vypnout ztlumení při vstupu nezávisle.

Ztlumení při vstupu je k dispozici pouze v případě, že je nezaškrtnout možnost účastníkům, aby se odztukli.

Viz Webex | ztlumit nebo Odvysít jiné osoby na schůzce.

Když máte otázku, zvedněte ruku – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Pokud máte otázku během schůzky Webex, ale hostitel nebo spoluhostitel vás ztlumil a nemáte dovoleno se ztlumit, můžete vybrat Zvednout ruku a upozornit hostitele nebo spoluhostitele. Zdvižená ruka se zobrazí vedle vašeho jména v seznamu účastníků. Hostitel nebo spoluhostitel vám pak může umožnit, abyste se ztlumili.

Zvedněte ruku je k dispozici pouze v případě, že umožňuje účastníkům, aby se od ztlumili, je nezaškrtáváno.

Viz Webex | Zvedněte ruku při schůzce a webex zobrazit účastníky se | zvednutýma rukama na schůzce.

Stisknutím mezerníku dočasně odtlumíte – Windows a Mac

Ztlumené, ale chcete něco rychle říct? Chcete-li mikrofon dočasně ztlumit, stiskněte a podržte mezerník. Až skončíte s mluvením, pusťte mezerník a jste zase ztlumení.

Jste dočasně neztlumená zpráva

Viz Webex | Dočasně se ztlumíte.

Vylepšená oznámení o schůzkách – Windows a Mac

Oznámení o schůzce nyní obsahují zelené tlačítko Připojit se nebo Start.

Oznámení o schůzce

PagerDuty Bot – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Vytvořili jsme robota PagerDuty, který odemkne možnost vytvářet, potvřovat a řešit incidenty PagerDuty přímo v prostoru. Můžete automaticky vygenerovat soustředěný prostor pro incidenty, abyste zajistili, že všichni zůstanou v obraze se stavy a průběhem incidentů.

Upozornění na Outlook pro Microsoft Office 365 – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Nyní se vždy dozvíte o nově doručené poště prostřednictvím oznámení ve službě Webex, která zobrazuje bot Outlook Alerts pro službu Microsoft Office 365. S touto aktualizací budete moci dostávat oznámení o důležitých e-mailech a pozvánkách do kalendáře outlooku. Můžete nastavit pravidla příjmu e-mailů ve službě Webex, například pro e-maily od určitého zákazníka nebo s určitým předmětem. Pro každého zákazníka můžete vytvořit prostor Webex, ve kterém můžete společně se svým týmem se zákazníkem komunikovat. To vše zvládne bot Outlook Alerts! Podívejte se na to zde: https://apphub.webex.com/teams/applications/outlook-alerts-for-microsoft-office-365

27. ledna 2021

Vydali jsme aktualizaci pro Webex ve Windows a Macu, informace o vyřešených problémech najdete v | tématu Poznámky k verzi Webexu. Následují verze aplikací, které odpovídají dnešní aktualizaci.

 • Windows – 41.1.0.17740

 • Mac – 41.1.0.17740

25. ledna 2021

V nadcházejících dnech plánujeme vydat aktualizaci pro Webex ve Windows a Macu, která bude obsahovat některá vylepšení. Jen jsme vás chtěli o této nadcházející aktualizaci informovat. Jakmile bude dostupná, budeme vás o tom informovat dalším příspěvkem.

13. ledna 2021

Vydali jsme aktualizace pro říjnové a listopadové verze Webexu pro Windows a Mac. Tyto aktualizace zahrnují opravy údržby a jsou k dispozici pro organizace, které povolily nastavení vlastního plánu aktualizací v cisco Webex Control Hub. Následují verze aplikací, které odpovídají dnešním aktualizacím.

 • Říjen: 40.10.1.17576

 • Listopad: 40.11.0.17575

12. ledna 2021

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Informace o | problémech vyřešených s těmito verzemi najdete v tématu Poznámky k vydání Webex Teams. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete moci si je stáhnout.

 • Windows – 41.1.0.17621

 • Mac – 41.1.0.17621

 • iPhone a iPad – 41.1

 • Android – 41.1

6. ledna 2021

Aktualizovali jsme verze aplikací pro prosinec pro Windows a Mac. Následující verze aplikace odpovídají dnešnímu vydání. Informace | o problémech vyřešených s těmito verzemi najdete v poznámkách k verzi Webex.

 • Windows – 40.12.0.17554

 • Mac – 40.12.0.17554

Úpravy zpráv s přílohami – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Nyní můžete upravovat zprávy, i když původně obsahovaly přílohy, například tabule, složky nebo soubory GIF. Prozatím nebudete moci provádět žádné změny v přílohách, pouze v samotné zprávě.

Volací služba, kterou pro vás správce nastavil, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže jsme uvedli, na kterou volací službu se každá nová funkce vztahuje. Pokud si nejste jisti, jakou volací službu máte, přečtěte si webex Teams | Zjistit, jakou volací službu máte.

Sjednocené volání CM, Webex a volání hostované poskytovatelem služeb

Ovládání zvuku a videa na vašem zařízení – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Když jste připojeni k zařízení, můžete zařízení ztlumit nebo ovládat hlasitost a video, aniž byste opustili Webex. Když voláte, jednoduše přejděte k panelu zařízení v záhlaví aplikace a upravte odtud zvuk a video.

Viz Webex | Control your Device Audio and Video během hovoru nebo schůzky.

Vylepšení historie hovorů – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Zjednodušili jsme historii hovorů, abychom vám usnadnili zobrazení relevantnějších podrobností o vašich hovorech. Časy volání se nyní zobrazují přímo v historii, nikoli v podrobnostech.

Viz Webex | Zobrazit historii hovorů a schůzek.

Otestujte zvuk před provedením nebo přijetím hovoru – Windows a Mac

Reproduktor a mikrofon můžete otestovat před skokem do hovoru, abyste se ujistili, že váš zvuk je nejlepší, jak může být.

Viz Webex | Otestujte zvuk před hovorem nebo schůzkou.

Zobrazení průběhu upgradů náhlavní soupravy Cisco – Windows a Mac

Když se rozhodnete upgradovat verzi náhlavní soupravy Cisco na nejnovější verzi, můžete nyní vidět stav tohoto upgradu v reálném čase.

Viz Upgrade náhlavní soupravy na nejnovější verzi na Webexu.

Zavolejte na něčí telefonní číslo ze zprávy – iPhone a iPad

Pokud někdo zveřejní své telefonní číslo v prostoru, můžete mu zavolat klepnutím na číslo. Není třeba kopírovat a vkládat číslo, zapisovat ho nebo si ho zapamatovat; Můžete volat přímo odtud a hovor je dokončen vaší telefonní aplikací.

Viz Webex | Zavolejte komukoliv s telefonním číslem.

Unified CM

Zaparkujte a načítejte telefonní hovory – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Hovor můžete zaparkovat na jednom zařízení a vy nebo někdo jiný můžete hovor načíst z jiného zařízení.

Viz Webex | Park a Načítání telefonních hovorů.

Výběr místa, kde se mají ovládací prvky hovoru zobrazovat – Windows a Mac

U všech příchozích hovorů můžete zvolit nastavení, které automaticky posune okno řízení hovorů dopředu, aby bylo snadno dostupné. Případně, pokud nepotřebujete přístup k žádnému z těchto ovládacích prvků volání, můžete toto okno vždy skrýt nebo právě když je hovor pozastaven na sdílené lince.

Viz Webex | Zvolte, kdy se objeví okno řízení hovorů.

Monitorujte výzvu agenta k zajištění kvality – Windows

Supervizoři mohou tiše sledovat hovory zákazníků v call centru, aby zajistili kvalitu zákaznického servisu poskytovaného agentem.

Viz Integrace kontaktního centra pro Webex.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky najdete v tématu Co je nového pro nejnovější kanál schůzek Webex.

Vylepšené ovládání rozložení – Windows a Mac

Nové tlačítko Rozložení umožňuje změnit rozložení videa na schůzce. Rozložení videa zahrnují mřížku, zásobník, vedle sebe a zobrazení na celou obrazovku. Nové rozložení videa vedle sebe umožňuje zobrazit aktivní reproduktor a videa ostatních účastníků v zobrazení vedle sebe.

Viz Webex | Změna rozložení videa během schůzky.

Vylepšení hudebního režimu – Windows a Mac

Hudební režim na schůzce nyní můžete zapnout nebo vypnout kliknutím na rozevírací tlačítko Ztlumit. Když je zapnutý hudební režim, zobrazí se v tlačítku Ztlumit hudební notu.

Viz Webex | Povolit nebo Zakázat hudební režim.

Ovládání zvuku a videa na vašem zařízení – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Když jste připojeni k zařízení, můžete zařízení ztlumit nebo ovládat hlasitost a video, aniž byste opustili Webex. Když jste na schůzce, jednoduše přejděte k panelu zařízení v záhlaví aplikace a upravte odtud zvuk a video.

Viz Webex | Control Your Device Audio and Video během hovoru nebo schůzky.

Otestujte zvuk před připojením ke schůzce – Windows a Mac

Před připojením ke schůzce můžete otestovat svůj reproduktor a mikrofon, a tím se ujistit, že máte zvuk optimálně nastavený.

Viz Webex | Otestujte zvuk před voláním nebo schůzkou.

10. prosince 2020

Aktualizovali jsme verze aplikací pro prosinec pro Windows a Mac.

Následující verze aplikace odpovídají dnešnímu vydání. Informace | o problémech vyřešených s těmito verzemi najdete v poznámkách k verzi Webex.

 • Windows – 40.12.0.17322

 • Mac – 40.12.0.17322

8. prosince 2020

Aplikace Webex Teams je nyní Webex

Přejmeme Webex Teams, ale nebojte se, stále získáváte vše, co máte s Webex Teams a dalšími. Názvy desktopových i mobilních aplikací byly v dnešní verzi aktualizovány. Logo zůstane stejné a v aplikaci Webex Meetings nebudeme provádět žádné změny.

Další informace naleznete ve zbrusu novém webexu.

Data vydání Webex 2021

V roce 2021 se měníme, když vydáváme Webex. Webex vyjde první úterý v měsíci místo posledního čtvrtka. Pouze pro leden máme výjimku a plánujeme vydání 12.

Změny v co je nového

V tomto článku jsme věci trochu posunuli, abychom usnadnili nalezení informací, které potřebujete. V oznámeníchzahrneme aktualizace nebo vás budeme informovat o změnách, které mají dopad na celou aplikaci (například změny uživatelského rozhraní). Podrobnosti o funkcích souvisejících se schůzkami, zprávami a voláním vyplňují většinu podrobností každý měsíc.

Přibližně 2 týdny před jeho vydáním zveřejníme aktuální informace o tom, co přijde v příštím měsíci. Na leden plánujeme zveřejnit aktualizaci do 22. prosince.

Aktualizované verze aplikací

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Informace | o problémech vyřešených s těmito verzemi najdete v poznámkách k verzi Webex. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete moci si je stáhnout.

 • Windows – 40.12.0.17293

 • Mac – 40.12.0.17293

 • iPhone a iPad – 40.12

 • Android – 40.12

Nastavení úvodní fotky pro váš profil a mezery – Windows a Mac

Aby prostředí bylo osobnější, můžete zvolit obrázek na pozadí pro profil, kartu kontaktu a prostory. Můžete si vybrat ze sady předdefinovaných obrázků, ale brzy plánujeme přidat podporu pro vlastní obrázky.

Další informace naleznete v tématu Aktualizace názvu mezery, obrázku a obrázkuobálky .

Sezónní reakce emodži – Windows a Mac

Chcete-li přidat nějaké slavnostní veselí, dáváme reakcím sezónní člověka. Tyto změny se zobrazí u všech reakcí na Windows a Mac od 8. prosince do 7. ledna. (V mobilních zařízeních používají reakce emodži Android nebo iOS, takže tyto reakce neaktualizujeme.)

Pokud chcete tuto možnost vypnout, kontaktujte feature-feedback@cisco.com před 10. prosincem.

To je k dispozici pouze pomocí sestavení prosincové verze.

Rozšířené možnosti nerušit – Windows a Mac

Nyní si můžete užít dovolenou a dovolenou bez přerušení. Zavedli jsme několik nových možností, jak nastavit svůj stav na Nerušit (DND) po dobu 7 nebo 14 dnů . Po nastavení nebudete dostávat žádná oznámení na počítači ani mobilu.

Další informace naleznete v tématu Dejte lidem vědět, že jste zaneprázdněni.

Omezení reakcí se zvýšilo – iPhone a iPad

Zvýšili jsme počet, kolikrát můžete reagovat na jednu zprávu ze dvou na tři! Šťastná reakce!

Další informace naleznete v tématu Přidání reakcí emodži do zpráv.

Plnohodnotné schůzky

Pro nové zákazníky a stávající zákazníky, kteří se přihlásili k plnohodnotným zkušenostem s schůzkami z aplikace Webex, získáte funkce, jako jsou breakoutové relace, živé streamování a přepisy nahrávání. Další informace naleznete v tématu Začínáme sWebexem .

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky najdete v tématu Co je nového pro nejnovější kanál schůzek Webex.

Plánujte, zahajujte, připojujte se a provádějte opakované činnosti!

Setkáváte se prakticky více než kdy jindy a potřebujete jedno místo, kde můžete začít, plánovat a připojovat se ke schůzkám. S novým kalendářem můžete schůzku začít hned nebo se připojit k někomu jinému. Schůzky můžete v případě potřeby naplánovat na později s využitím připojení ke kalendářům Outlook a Google.

Nastavení schůzek

Nastavení schůzek jsme z desktopové aplikace Webex Meetings zpřístupnili v aplikaci Webex. Budete moci nastavit výchozí web Webex, zobrazit podrobnosti o své osobní místnosti a vybrat výchozí zvuk a video pro schůzky přímo z aplikace Webex.