Možnost Jiná telekonference není při plánování schůzky k dispozici.

Možnost Jiná telekonference není při plánování schůzky k dispozici.

Možnost použít Jinou telekonferenci není při plánování k dispozici.

Při plánování schůzky neexistuje žádná jiná možnost telekonference.

Při plánování schůzky nemám možnost zadávat informace o telekonferenci třetích stran.

Možnost Jiné telekonference je při plánování události zašeděná.

Řešení:

Tento problém vyžaduje pomoc správce webu Webex.

Možnost Jiná telekonference nemusí být k dispozici z následujících důvodů:

 • Ostatní telekonferenční služba není pro hostitelský účet povolena.
 • Je povolena možnost automatického nahrávání všech relací pomocí síťového záznamu.
Možnost automatického nahrávání:
Pro správu webu:
 1. Přihlaste se na stránku Správa webu Webex. (Příklad: https://SITENAME.webex.com/admin.php)
 2. Klikněte na odkaz Konfigurace na levé straně stránky.
 3. V části Konfigurace:
 • Pro schůzky Webex: Vyberte SchůzkyWebexu a pak odškrtněte políčko Automaticky zaznamenávat všechny relace pomocí síťového záznamu.
 • Pro události Webex: Přejděte na Webex Events > Options a pakzaškrtněte políčko Automaticky zaznamenávat všechny relace pomocí pole Nahrávání na základě sítě.
 1. Posuňte se dolů do dolní části stránky a klikněte na Aktualizovat.
Pro Ovládací centrum:
 1. Přihlaste se na stránku Správa ovládacího centra. (https://admin.webex.com)
 2. V části Služby na levém navigačním panelu vyberte Schůzky.
 3. Vyberte web, který chcete nakonfigurovat.
 4. Ve vyskakovacím okně vpravo vyberte Konfigurovat web.
 • Pro schůzky Webex: V části Schůzky Webex otevřete možnosti webu apak odškrtněte políčko Automaticky zaznamenávat všechny relace pomocí síťového záznamu.
 • Pro události Webex: V části Události Webex otevřete možnosti webu apak odškrtněte políčko Automaticky zaznamenávat všechny relace pomocí síťového záznamu.
 1. Posuňte se dolů do dolní části stránky a klikněte na Aktualizovat.
   
Poznámka: Schůzka naplánovaná s jinou telekonferenční službou automaticky zakáže funkci Zasedací místnost pro spolupráci.

Byl tento článek užitečný?