Druga opcija telekonferencije nije dostupna prilikom zakazivanja sastanka

Druga opcija telekonferencije nije dostupna prilikom zakazivanja sastanka.

Opcija za korišćenje Druge telekonferencije nije dostupna prilikom zakazivanja.

Ne postoji druga opcija telekonferencije kada zakažem sastanak.

Nemam mogućnost da unesem informacije o telekonferenciji treće strane prilikom zakazivanja sastanka.

Druga opcija telekonferencije je zasivljena prilikom zakazivanja događaja.

Rešenje:

Ovaj problem zahteva pomoć administratora veb sajta Webex.

Druga opcija telekonferencije može biti nedostupna iz sledećih razloga:

 • Drugi telekonferencijski servis nije omogućen za nalog domaćina.
 • Omogućena je opcija automatskog snimanja svih sesija korišćenjem mrežnog snimanja.
Da biste onemogućili opciju automatskog snimanja:
 

Za administracija lokacije:

 1. Prijavite se na Webex stranicu za administraciju sajta. (Primer: https://SITENAME.webex.com/admin.php)
 2. Kliknite na vezu Konfiguracija na levoj strani stranice.
 3. Pod Konfiguracijom:
 • Za Webex sastanke: Izaberite Webex sastanci, a zatim uklonite oznaku Automatski snimite sve sesije pomoću okvira za snimanje zasnovano na mreži.
 • Za Webex događaje: Idite na Webex Događaji > Opcije, a zatim odznačite Automatsko snimanje svih sesija pomoću okvira za snimanje zasnovano na mreži.
 1. Pomerite se nadole do dna stranice, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj.

Za Control Hub:

 1. Prijavite se na stranicu Administracija kontrolnog centra. (https://admin.webex.com)
 2. U odeljku Usluge sa leve navigacione trake izaberite Sastanci.
 3. Izaberite sajt koji želite da konfigurišete.
 4. Sa iskačućeg prozora sa desne strane izaberite Podešavanje sajta.
 • Za Webex sastanke: U okviru Webex sastanaka otvorite Opcije sajta, a zatim odznačite Automatsko snimanje svih sesija pomoću Mrežnog snimanja.
 • Za Webex događaje: U odeljku Webex događaji otvorite Opcije sajta, a zatim odznačite Automatsko snimanje svih sesija pomoću Mrežnog snimanja.
 1. Pomerite se nadole do dna stranice, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj.
   
Napomena: Sastanak zakazan sa drugom telekonferencijskom službom će automatski onemogućiti funkciju sobe za sastanke saradnje.
Da li je ovaj članak bio koristan?