Cisco Webex Teams při pokusu o nahrání souboru nebo změně profilového obrázku havaruje

Cisco Webex Teams při pokusu o nahrání souboru nebo změně profilového obrázku havaruje.

Při zálohování a obnovení společnosti Dell došlo k chybě.

Při pokusu o nahrání souboru se zhroutí aplikace Cisco Webex Teams.

Při pokusu o změnu profilového obrázku se zhroutí aplikace Cisco Webex Teams.

Poznámka: Tento článek se týká uživatelů počítačů Dell se systémem Windows.

Řešení: Aplikace Cisco Webex Teams může při pokusu o nahrání souboru nebo změně profilového obrázku dojít k selhání, může to být způsobeno konfliktem

způsobeným softwarem Dell Backup &Recovery spuštěným v počítači.

Řešení tohoto problému:

  1. Přihlaste se k počítači jako správce
  2. Spusťte následující příkazy z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními:
  • regsvr32 /u "C:\Program Files (x86)\Dell Backup and Recovery\Components\Shell\DBROverlayIconBackuped.dll"
  • regsvr32 /u "C:\Program Files (x86)\Dell Backup and Recovery\Components\Shell\DBROverlayIconNotBackuped.dll"
  • regsvr32 /u "C:\Program Files (x86)\Dell Backup and Recovery\Components\Shell\DBRShellExtension.dll"

Byl tento článek užitečný?