Aplikacja Cisco Webex ulega awarii podczas próby przesłania pliku lub zmiany zdjęcia profilowego

Aplikacja Cisco Webex ulega awarii podczas próby przesłania pliku lub zmiany zdjęcia profilowego.

Błąd podczas tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania firmy Dell.

Aplikacja Cisco Webex ulega awarii podczas próby przesłania pliku.

Aplikacja Cisco Webex ulega awarii podczas próby zmiany zdjęcia profilowego.

Uwaga: Ten artykuł dotyczy użytkowników komputerów firmy Dell z systemem Windows.

Rozwiązanie:

Aplikacja Cisco Webex może ulec awarii podczas próby przesłania pliku lub zmiany zdjęcia profilowego, może to być spowodowane konfliktem spowodowanym przez oprogramowanie Dell Backup & Recovery uruchomione na komputerze.

Aby rozwiązać ten problem:

  1. Zaloguj się do komputera jako administrator
  2. Uruchom następujące polecenia z wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:
  • regsvr32 /u "C:\Program Files (x86)\Dell Backup and Recovery\Components\Shell\DBROverlayIconBackuped.dll"
  • regsvr32 /u "C:\Program Files (x86)\Dell Backup and Recovery\Components\Shell\DBROverlayIconNotBackuped.dll"
  • regsvr32 /u "C:\Program Files (x86)\Dell Backup and Recovery\Components\Shell\DBRShellExtension.dll"
Czy ten artykuł był pomocny?