Cisco Webex Teams pada prilikom pokušaja otpremanja datoteke ili promene slike profila


Cisco Webex Teams pada kada pokušava da otpremi datoteku ili promeni sliku profila.

Greška tokom pravljenja rezervne kopije i oporavka za Dell.

Aplikacija Cisco Webex Teams pada prilikom pokušaja otpremanja datoteke.

Aplikacija Cisco Webex Teams pada pri pokušaju promene slike profila.

Napomena: Ovaj članak se odnosi na korisnike na Dell računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows.

Rešenje: Aplikacija Cisco Webex Teams može da se sruši kada pokušavate da otpremite datoteku ili promenite sliku profila, to može biti zbog neusaglašenosti

koju je izazvao softver Dell Backup & Recovery koji radi na računaru.

Da biste rešili ovaj problem:

  1. Prijavite se na računar kao administrator
  2. Pokrenite sledeće komande sa pune komandne linije:
  • regsvr32 /u "C:\Program Files (x86)\Dell Backup and Recovery\Components\Shell\DBROverlayIconBackuped.dll"
  • regsvr32 /u "C:\Program Files (x86)\Dell Backup and Recovery\Components\Shell\DBROverlayIconNotBackuped.dll"
  • regsvr32 /у "C:\Program Files (x86)\Dell Backup and Recovery\Components\Shell\DBRShellExtension.dll"

Da li je ovaj članak bio koristan?