Cisco Webex Teams ruši se prilikom pokušaja prijenosa datoteke ili promjene slike profila


Cisco Webex Teams ruši se prilikom pokušaja prijenosa datoteke ili promjene slike profila.

Pogreška tijekom dell sigurnosnog kopiranja i oporavka.

Aplikacija Cisco Webex Teams ruši se prilikom pokušaja prijenosa datoteke.

Aplikacija Cisco Webex Teams ruši se prilikom pokušaja promjene slike profila.

Napomena: Ovaj se članak odnosi na korisnike na Dell računalima sa sustavom Windows.

Rješenje:

Aplikacija Cisco Webex Teams može se srušiti kada pokušavate prenijeti datoteku ili promijeniti profilnu sliku, što može biti zbog sukoba uzrokovanog softverom Dell Backup &Recovery koji se izvodi na vašem računalu.

Da biste riješili taj problem:

  1. Prijavite se na računalo kao administrator
  2. Pokrenite sljedeće naredbe iz povišenog naredbenog retka:
  • regsvr32 /u "C:\Programske datoteke (x86)\Dell Backup and Recovery\Components\Shell\DBROverlayIconBackuped.dll"
  • regsvr32 /u "C:\Programske datoteke (x86)\Dell Sigurnosno kopiranje i oporavak\Components\Shell\DBROverlayIconNotBackuped.dll"
  • regsvr32 /u "C:\Programske datoteke (x86)\Dell Backup and Recovery\Components\Shell\DBRShellExtension.dll

Je li taj članak bio koristan?