Odstranění virtuálního agenta:

1

Přihlaste se k zákaznické organizaci na stránce https://admin.webex.com.

2

V části Služby v navigačním podokně klikněte na možnosti Kontaktní centrum > Funkce.

3

Kliknutím na kartu Virtuální agenti zobrazíte všechny karty virtuálních agentů pro vaši organizaci.

4

Klepněte na ikonu Odstranit na kartě virtuálního agenta, kterou chcete odstranit.

5

Potvrďte kliknutím na Odstranit .