Zobrazení klasických sestav


 

Klasické sestavy v Centru řízení jsou stejné jako sestavy ve Správě lokality. Karta Klasické přehledy je k dispozici pouze v případě, že web spravujete v Centru řízení.

1

Ze zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Sestavy.

2

Vyberte Klasické přehledy.


 

Pomocí rozevíracího seznamu vyberte web webu Webex Meetings, pokud má vaše organizace více webů.

Na stránce Klasické přehledy jsou k dispozici následující sestavy:

Probíhající schůzky

Pomocí této sestavy můžete sledovat všechny probíhající schůzky současně. Správci webu mohou zobrazit téma, hostitelea čas zahájení každé schůzky.

Použití schůzek

–Webex MeetingsSestava využití obsahuje data o tom, kolik účastníků se zúčastnilo relace a kolik minut trvala relace. Správci webu mohou sestavu seřadit podle data, tématu, uživatelského jména a času zahájení. Pomocí těchto statistik můžete zobrazit častá témata organizace a pomoci při rozhodování, kdy se setkat.

Další informace o tom, jak číst sestavu využití, naleznete v tématu Termíny a definice sestavyvyužití.

Využití záznamu

Správci webu mohou pomocí zprávy o využití záznamů zobrazit, kolik úložiště bylo využito pro záznamy za posledních 90 dní. Pomocí této sestavy můžete určit, zda musí být pro záznamy přiděleno více místa.

Protokol o auditu konfigurace webu

Protokol auditu konfigurace lokality obsahuje podrobnosti o správě, provedené změny a informace o tom, kdy ke změnám došlo. Správci webu mohou pomocí protokolu auditu otestovat nová nastavení konfigurace, která mohou být pro uživatele jednodušší.


 

Výstup sestavy se liší v závislosti na konfiguraci lokality. Chcete-li zjistit, která nastavení jsou obvykle zahrnuta, přečtěte si protokolkonfigurace webu Webex.

Využití úložiště

Správci webu mohou pomocí této sestavy zobrazit celkové úložiště záznamů, které se používá, úložiště záznamů, které používají jednotliví hostitelé, a celkové dostupné úložiště záznamů. Určete, kolik úložiště záznamů se má přidělit každému uživateli pomocí dat v sestavě využití úložiště.

Sestavy využití úložiště zahrnují využití pro:

 • MP4 nahrávky

 • Nahrávky ARF

 • Nahrané nahrávky

 • Zakázané nahrávky

 • Nahrávky v koši

 • Chaty vWebexZáznamy událostí

 • Nahrané soubory

Stránka s přehledem událostí Webex

Použijte tlačítkoWebexStránka Přehled událostí pro přístup k rychlým událostem, registrovaným účastníkům, účastníkům a souhrnům stahování pro web. Správci webu mohou pomocí této sestavy analyzovat, kolik uživatelů se zúčastnilo různých událostí.

Následující sestavy řídicího panelu jsou k dispozici pro správce webu:

 • Přehled programů, událostí a záznamů

 • Řídicí panel naplánované události

 • Řídicí panel konaných událostí a záznamů ke stažení

 • WebexŠablony zpráv o událostech

Správci webu mohou ukládat sestavy přímo na stránku Přehled a také zobrazit Historii stahování sestav pro poslední tři vygenerované sestavy.

Konané události

Souhrn pořádaných událostí ukazuje, kolik registrovaných, účastníků a záznamů bylo staženo pro dokončené události. Jako správce webu můžete zobrazit data pro aktuální den, týden, měsíc a minulé měsíce. Tyto informace ukazují poměry registrací a návštěvnosti a interakce s pořádanými akcemi.

Šablony zpráv

PřizpůsobitWebexŠablony sestav událostí pro shromažďování a analýzu konkrétních dat o událostech. Po úpravě polí, která se zobrazí v konkrétní sestavě, se změny projeví v sestavách řídicího panelu na kartěWebexStránka s přehledem událostí.

Naplánované události

Souhrn naplánovaných událostí zobrazuje nadcházející události pro následující 3 měsíce. Správci webu mohou také zobrazit počet událostí a registrovatele událostí pro aktuální den, týden nebo měsíc. Pomocí těchto údajů můžete určit, zda musíte propagovat nadcházející událost, abyste podpořili účast.

Souhrn webu

Souhrn webu ukazuje, jak jsou na webu programy, naplánované události, pořádané události a nahrávky. Sestava také rozlišuje mezi veřejně uvedenými a neveřejnými událostmi, což vám pomůže posoudit úroveň zabezpečení, kterou implementujete ve vaší organizaci. Pomocí informací o souhrnu webu zjistěte, zda výpis více událostí může zvýšit účast a interakci uživatelů, ke kterým na webu dochází.

Využití školení

–WebexSestava využití školení poskytuje statistické údaje pro každou relaci, která se konala v uplynulém roce. Pomocí těchto statistik můžete zjistit, jaká témata se pro organizaci opakovaně objevují.

Účastníci

Můžete použítWebexSestava účastníků školení pro zobrazení historie relace nebo seznamu budoucích registrovaných událostí pro účastníky. Pomocí těchto údajů můžete porozumět účasti účastníků v rámci organizace a pomoci při rozhodování, zda je třeba relace propagovat.

Nahrávky

Pomocí přehledu nahrávek můžete zjistit, k čemu byli uživatelé zaregistrovániWebexŠkolení a kteří uživatelé přistupovali k zaznamenaným relacím. Pomocí těchto údajů se dozvíte, jak účastníci interagují a jak se vracejí k pořádaným relacím.

Registrace

Zprávu o registraci můžete použít k zobrazení všech registrovaných účastníků v minulých a naplánovaných relacích. Pomocí dat sestavy určete, kteří hostitelé a relace jsou u účastníků oblíbení a kdy se účastníci zaregistrují k relacím.

Relace podpory

–WebexSestava relace podpory zobrazuje interakce zástupce služeb zákazníkům (CSR) v konkrétních časových obdobích a frontách. Pomocí této sestavy můžete sledovat, jak dlouho zákazníci čekají a jak dlouhé jsou relace pro jednotlivé CSR.

Alokační fronta

Sestava fronty přidělení slouží k porovnání plánovaných přidělení požadavků na služby se skutečnými přiděleními požadavků na služby. Tato data mohou také ukázat podíl zákazníků, kteří jsou získáni nebo ztraceni v důsledku přerozdělení. Pomocí této sestavy můžete určit, jak přerozdělit fronty a poskytnout lepší zákaznickou zkušenost.

Hlasitost hovoru

–WebexPřehled objemu hovorů podpory zobrazuje průměrné doby hovoru a čekací doby relací. Pomocí těchto dat můžete zjistit, zda je třeba přidělit více zdrojů na služby zákazníkům, a zjistit, jak rychle jsou relace CSR dokončeny.

Aktivita zástupce oddělení služeb zákazníkům

–WebexZpráva o aktivitách podpory CSR zobrazuje statistiky o každé CSR pro web. Pomocí těchto informací můžete zjistit, kolik relací CSR dokončil v časovém období, a určit, jak optimalizovat efektivitu relací pro organizaci.

Referenční adresa URL

–WebexPřehled odkazů na adresy URL podpory zobrazuje počet požadovaných a úspěšných návštěv pro všechny adresy URL na webu. Filtrujte výsledky v rámci časového období, abyste zjistili, kdy je provoz vysoký a jaké lokality jsou nejčastěji požadovány.