Prikaži klasične izveštaje

Klasični izveštaji u kontrolnom čvorištu su isti kao izveštaji u administracija lokacije. Kartica "Klasični izveštaji" je dostupna samo ako upravljate lokacijom na platformi Control Hub.


 
Ovi izveštaji su za opštu upotrebu i ne bi trebalo da se koriste u svrhu naplate.
1

Iz prikaza klijenta u aplikaciji https://admin.webex.comIzaberite stavku Izveštaji.

2

Izaberite klasične izveštaje.


 

Koristite padajuća lista izaberite lokaciju Webex Meetings ako vaša organizacija ima više lokacija.

Na stranici klasični izveštaji , dostupni su sledeći izveštaji:

Sastanci u toku

Koristite ovaj izveštaj da biste istovremeno nadgledali sve tekuće sastanke. Administratori lokacije mogu da vide temu, organizatora i vreme početka svakog sastanka.

Upotreba sastanaka

Izveštaj Webex Meetings o korišćenju sadrži podatke o tome koliko učesnika je prisustvovao sesiji i koliko minuta je sesija zahtevala. Administratori veb-lokacije mogu da sortirate izveštaj prema datumu, temi, korisničkom imenu i vreme početka. Koristite ovu statistiku da biste videli česte teme za organizaciju i pomogli vam da odlučite kada da se sastanete.

Za više informacija o tome kako da pročitate izveštaj o upotrebi, pogledajte Članak Uslovi i definicije izveštaja o upotrebi.

Upotreba snimka

Administratori veb-lokacije mogu da koriste izveštaj o upotrebi snimka da vide koliko je skladišta korišćeno za snimke u poslednjih 90 dana. Koristite ovaj izveštaj da biste utvrdili da li za snimke mora biti dodeljeno više prostora.

Evidencija nadzora konfiguracije lokacije

Evidencija nadzora konfiguracije lokacije navodi detalje o administraciji, napravljene promene i kada su došle promene. Administratori lokacije mogu da koriste evidenciju nadgledanja da bi testirali nove postavke konfigurisanja koje će vam možda biti lakše da koristite za svoje korisnike.


 

Izlaz izveštaja zavisi od konfiguracije lokacije. Da biste videli koja podešavanja su obično uključena, pogledajte evidenciju Webex konfiguracije lokacije.

Upotreba skladišta

Administratori veb-lokacije mogu da koriste ovaj izveštaj za pregled ukupnog skladišta za snimke koje se koristi, skladišta za snimanje koje koristi svaki organizator i ukupno dostupno skladište za snimke. Odredite koliko skladišta za snimke treba dodeliti svakom korisniku pomoću podataka u izveštaju o upotrebi skladišta.

Izveštaji o upotrebi skladišta uključuju upotrebu za:

 • MP4 snimci

 • ARF snimci

 • Otpremljeni snimci

 • Onemogućeni snimci

 • Snimci u otpadu

 • Ćaskanja u Webex događaja

 • Otpremljene datoteke

Webex stranicu sa pregledom događaja

Koristite stranicu Webex "Pregled događaja" da biste pristupili brzim događajima, registrantima, učesnicima i preuzeli rezimeea za lokaciju. Administratori veb-lokacije mogu da koriste ovaj izveštaj za analizu koliko je korisnika učestvovalo u različitim događajima.

Sledeći izveštaji kontrolne table su dostupni za administratore lokacija:

 • Rezime programa, događaja i snimaka

 • Kontrolna tabla zakazanih događaja

 • Kontrolna tabla održanog događaja i preuzimanja snimka

 • Webex obrasci izveštaja o događaju

Administratori lokacije mogu da sačuvaju izveštaje direktno na stranici "Pregled" i takođe da vide istoriju preuzimanja izveštaja za poslednja tri generisana izveštaja.

Održani događaji

Rezime održanih događaja prikazuje koliko je registratora, učesnika i preuzimanja snimaka bilo za završene događaje. Kao administrator lokacije možete videti podatke za trenutni dan, nedelju, mesec i protekle mesece. Ove informacije prikazuju odnos registracije i prisustva i interakcije sa održanim događajima.

Obrasci izveštaja

Prilagodite Webex obrasce izveštaja o događajima da biste prikupljali i analizirali određene podatke o događajima. Nakon uređivanja koja se polja pojavljuju u određenom izveštaju, promene se odražavaju na izveštaje kontrolne table na stranici Webex pregledu događaja.

Zakazani događaji

Rezime zakazanih događaja prikazuje predstojeće događaje za naredna 3 meseca. Administratori veb-lokacije takođe mogu da vide broj događaja i registratora za događaje za trenutni dan, sedmicu ili mesec. Koristite ove podatke da biste utvrdili da li morate da unapredite predstojeći događaj da biste ohrabrili prisustvo.

Rezime lokacije

Rezime lokacije prikazuje kako postoje programi, zakazani događaji, održani događaji i snimci na lokaciji. Izveštaj se takođe razlikuje između javno navedenih i nenavedenih događaja, koji vam pomažu da procenite nivo bezbednosti koji sprovodite u vašoj organizaciji. Koristite rezime lokacija da biste videli da li lista više događaja može da poveća učešće korisnika i interakciju koja se javlja na lokaciji.

Upotreba obuke

Izveštaj Webex o korišćenju obuke pruža statistiku za svaku sesiju koja je održana protekle godine. Koristite ovu statistiku da biste videli koje teme više puta dolaze za organizaciju.

Učesnici

Izveštaj o učesnicima Webex obuke možete da koristite za prikaz istorije sesija ili liste budućih registrovanih događaja za učesnike. Koristite ove podatke da biste razumeli učešće učesnika u organizaciji i da biste odlučili da li sesije treba unaprediti

Snimci

Izveštaj o snimcima možete da koristite da biste videli koji su korisnici registrovani za snimljene sesije Webex obuke i kom korisnici su pristupili snimljenim sesijama. Koristite ove podatke da biste saznali kako učesnici snose interakciju u sesijama i vratili se u sesije na čekanju.

Registracija

Izveštaj o registraciji možete da koristite za prikaz svih registrovanih učesnika u prošlosti i zakazanim sesijama. Koristite ovu podaci izveštaja da biste odredili koji su organizatori i sesije popularni sa učesnicima i kada se učesnici registruju za sesije.

Sesije podrške

Izveštaj Webex sesije podrške prikazuje interakcije predstavnika korisničke službe (CSR) u određenim rasponu datuma i redovima za čekanje. Koristite ovaj izveštaj da biste pratili koliko dugo kupci čekaju i koliko dugo su sesije za svaki CSR.

Redovi čekanja za dodelu

Koristite izveštaj reda za čekanje dodele da biste uporedili planirane dodele zahteva za usluge u odnosu na stvarne dodele zahteva za usluge. Ovaj podatak može da prikaže i proporciju kupaca koji su stečeni ili izgubljeni usled prelaska. Koristite ovaj izveštaj da biste odredili kako da premeštene redove za čekanje i pružite bolje korisničko iskustvo.

Jačina zvuka poziva

Izveštaj Webex za jačinu zvuka poziva prikazuje prosečno vreme poziva i vremena čekanja za sesije. Koristite ove podatke da biste videli da li mora da se dodeli više resursa prema korisničkoj usluzi i da biste videli koliko brzo će CSR biti završene sesije.

CSR aktivnosti

Izveštaj Webex podrške za CSR aktivnosti prikazuje statistiku o svakom CSR-u za lokaciju. Koristite ove informacije da biste videli koliko je sesija svaki CSR završio u sesiji opseg datuma i utvrdili kako da optimizujete efikasnost sesije za organizaciju.

URL preporuka

Izveštaj Webex URL adrese podrške prikazuje broj zahtevanih i uspešnih sesija za sve URL adrese na lokaciji. Rezultati filtera u okviru opseg datuma vide kada je saobraćaj visok i koje se sesije lokacije najčešće zahtevaju.