Vytvořit nového automatického pracovníka

Než začnete

Můžete použít stávající pracovní dobu a rozvrh svátků pro konfiguraci času/dnů, kdy je váš automatický průvodce funkční a nefunkční, nebo vytvořit nový rozvrh, když vytvoříte automatického průvodce. Pro konfiguraci pracovní doby a rozvrhu svátků před vytvořením automatického průvodce, viz Vytvořit a nakonfigurovat rozvrh v Cisco Webex Control Hub pro více informací.

Pro zákazníky v asijsko-pacifické oblasti je pole Caller ID Name automaticky vyplněno uživatelským jménem. Pole Jméno ID volajícího nelze změnit.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na položky Automatický ošetřovatel > Vytvořit automatického ošetřovatele.

3

Na stránce Základy zadejte následující informace a klikněte na tlačítko Další.

 • Umístění

 • Jméno automatického asistenta

 • Telefonní číslo

 • Jazyk

4

Na stránce Plán pracovních hodin přiřaďte v rozevírací nabídce Vybrat možnost stávající rozvrh pracovních hodin nebo vytvořte nový rozvrh. Klikněte na tlačítko Další.

5

Na stránce Rozvrh svátků přiřaďte stávající rozvrh svátků v rozevírací nabídce Vybrat možnost nebo vytvořte nový rozvrh. Klikněte na tlačítko Další.

6

Na stránce Nabídka na kartách Pracovní doba a Po pracovní době použijte rozbalovací nabídku k přiřazení každého čísla klávesnice k jejich funkci. Klikněte na tlačítko Další.

Chcete-li volajícím povolit vytáčení rozšíření bez výzvy k menu, zaškrtněte políčko Povolit vytáčení rozšíření bez nutnosti položky nabídky.

7

Na stránce Pozdrav na kartách Pracovní doba a Po pracovní době vyberte, zda chcete použít výchozí pozdrav, nahrát zvukový záznam nebo nahrát svůj vlastní pozdrav. Klikněte na tlačítko Další.

8

Na stránce Kontrola pod každou kartou zkontrolujte nové nastavení automatického obsluhy a ujistěte se, že je vše správně. Pro provedení jakýchkoli změn můžete kliknout na tlačítko Zpět nebo na tlačítko Vytvořit pro použití nastavení na nového automatického průvodce.

9

Po dokončení klikněte na tlačítko Hotovo.

Zakázat automatického ošetřovatele

Pomocí tohoto postupu můžete zakázat dříve vytvořeného automatického průvodce.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na tlačítko Automatický obsluha a vyberte automatického obsluhu, kterou chcete ze seznamu zakázat.

3

Na bočním panelu přepnutím možnosti Povolit funkci Automatický pracovník vypněte funkci Automatický pracovník.

4

Klikněte na položku Uložit.

Upravit obecné nastavení automatického obsluhy

Můžete změnit umístění a jazyk svého automatického průvodce.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na položku Automatický obsluha a ze seznamu vyberte automatického obsluhu, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu vedle položky Obecná nastavení kliknětena možnost Spravovat.

4

Zobrazte umístěnía v rozevíracím seznamu vyberte a upravte jazyk.

5

Klikněte na položku Uložit.

Upravit telefonní čísla automatického obsluhy

Změňte telefonní čísla své automatické obsluhy a přidejte až 10 náhradních čísel.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na položku Automatický obsluha a ze seznamu vyberte automatického obsluhu, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu vedle Telefonních čísel klikněte na číslo(čísla), které jste přiřadili.

4

Upravte primární telefonní číslo a/nebo rozšíření.

5

Pomocí funkce vyhledávání přidejte alternativní čísla.

6

Klikněte na položku Uložit.

Konfigurovat přesměrování hovorů pro automatické obsluhy

Můžete přeposílat všechny příchozí hovory v závislosti na souboru kritérií, která definujete.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na položku Automatický obsluha a ze seznamu vyberte automatického obsluhu, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu klikněte na položku Přesměrování hovorů.

4

Zapněte funkci přesměrování hovorů.

5

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Vždy přesměrovat hovory- Vždy přesměrovat hovory na určené číslo.
 • Selektivně přesměrovat hovory- přesměrovat hovory na určené číslo v závislosti na kritériích.

 

Pokud zvolíte Selektivně přesměrovat hovory, budete muset mít alespoň jedno pravidlo pro přesměrování použito pro přesměrování hovorů být aktivní.

6

Přiřaďte číslo, na které chcete přesměrovat hovory. Pokud jste zvolili možnost Vždy přesměrovat hovory, klikněte na tlačítko Uložit.


 

Při volbě Vždy vpřednebo Výběrověvpřed zaškrtněte políčko Odeslat do hlasové schránky pro přesměrování všech hovorů do interní hlasové schránky. Při zadání externího čísla je zakázáno zaškrtávací políčko Odeslat do hlasové schránky.

7

Pokud zvolíte možnost Selektivně přesměrovat hovory, vytvořte pravidlo kliknutím na tlačítko Přidat, kdy přesměrovat, nebo Přidat, kdy ne přesměrovat.

8

Vytvořte název pravidla.

9

V rozbalovací nabídce vyberte možnost Kdy přeposílat nebo Kdy nepřeposílat, z nabídky Obchodní plán a Plán dovolené.

10

Pro Přeposlání dovyberte alespoň jednu možnost z výchozího telefonního čísla nebo přidejte jiné telefonní číslo.

11

U volání zvyberte možnost Jakékoli číslo nebo Vybraná čísla s alespoň jednou z následujících možností:

 • Libovolné číslo- přesměrování všech hovorů v zadaném pravidle.

 • Jakákoliv soukromá čísla-Přeposílání hovorů ze soukromých čísel.

 • Jakákoli nedostupná čísla- přesměrování hovorů z nedostupných čísel.

 • Přidejte specifická čísla- Přesměrovávejte hovory až z 12 čísel, která definujete.

12

V části Volání do vyberte z rozbalovací nabídky číslo nebo alternativní číslo, aby byly hovory přesměrovány, když je hovor přijat na toto číslo ve vaší organizaci, kterou definujete.

13

Klikněte na položku Uložit.

Co dělat dál

Jakmile je pravidlo vytvořeno, můžete jej povolit nebo zakázat pomocí přepínače vedle pravidla v tabulce. Pravidlo můžete také kdykoli změnit nebo smazat kliknutím na tlačítko Upravit nebo .

Upravit možnosti vytáčení pro automatické obsluhy

Nastavte možnosti vytáčení tak, aby byly specifické pro zákazníka nebo lokalitu/místo.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na položku Automatický obsluha a ze seznamu vyberte automatického obsluhu, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu klikněte na položku Možnosti vytáčení.

4

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Zákazník

 • Umístění

5

Klikněte na položku Uložit.

Upravit rozvrhy pracovních hodin pro automatické obsluhy

Můžete přiřadit rozvrh pracovních hodin vytvořený dříve nebo vytvořit vlastní rozvrh pracovních hodin pro automatického průvodce.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na položku Automatický obsluha a ze seznamu vyberte automatického obsluhu, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu v části Pracovní doba automatického průvodce klikněte na tlačítko Naplánovat.

4

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Přiřadit existující rozvrh-V rozbalovací nabídce vyberte dříve vytvořený rozvrh.

 • Vytvořte nový rozvrh-Vytvořte nový název rozvrhu a vyberte provozní dobu.

5

Klikněte na položku Uložit.

Upravit možnosti nabídky pracovní doby pro automatické obsluhy

Přiřaďte jednotlivým číslům na klávesnici různé funkce. Toto nastavení nasměruje vaše zákazníky tam, kam mají jít, když do svého telefonu zadají konkrétní číslo.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na položku Automatický obsluha a ze seznamu vyberte automatického obsluhu, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu v části Automatický pracovník pracovní doby kliknětena tlačítko Nabídka.

4

Zaškrtněte políčko Povolit vytáčení rozšíření bez nutnosti položky nabídky, aby volající mohli kdykoli přímo vytáčet rozšíření.

5

Vyberte funkci, kterou chcete přiřadit každému číslu nebo funkčnímu tlačítku na ovládacím panelu.

6

Pro každou přidělenou funkci zadejte další informace nebo telefonní čísla a rozšíření pro přenos hovorů.

7

Klikněte na položku Uložit.

Upravit pozdrav pro automatického pracovníka pracovní doby

Toto je zpráva, kterou zákazníci slyší, když volají v pracovní době. Pozdravy často obsahují krátkou uvítací zprávu a seznam možností nabídky.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na tlačítko Auto Attendant (Automatický ošetřovatel) a ze seznamu vyberte položku Auto Attendant (Automatický ošetřovatel), kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu v části Automatický pracovník pracovní doby kliknětena tlačítko Pozdrav.

4

Vyberte si z jedné z následujících možností:

 • Výchozí pozdrav- Přehrává výchozí pozdrav pro příchozí hovory.

 • Vlastnípozdrav - Nahrajte zvukový soubor nebo nahrajte pozdrav pomocí funkce nahrávání.


 

Zvukový soubor (s příponou WAV) musí splňovat následující požadavky:

 • 8 nebo 16 kHz

 • 8 nebo 16 bit mono

 • u-law, A-law nebo PCM

 • Maximální velikost souboru 2 MB (nebo přibližně 4 minuty přehrávání)


 

Další informace pro nahrávání ze svého telefonu a ukázkové uvítací skripty naleznete kliknutím na tlačítko Pokyny pro nahrávání v telefonu a ukažte mi ukázkový skript.

5

Klikněte na položku Uložit.

Upravit možnosti nabídky po pracovní době pro automatické obsluhy

Přiřaďte jednotlivým číslům na klávesnici různé funkce a nasměrujte zákazníky tam, kam se potřebují dovolat, když do svého telefonu zadají konkrétní číslo. Nabídka, kterou si nastavíte po pracovní době, platí také pro rozvrh svátků.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na položku Automatický obsluha a ze seznamu vyberte automatického obsluhu, kterou chcete upravit.

3

V bočním panelu v části Po pracovní době Automatický pracovník klikněte na tlačítko Nabídka.

4

Zaškrtněte políčko Povolit vytáčení rozšíření bez nutnosti položky nabídky, aby volající mohli kdykoli přímo vytáčet rozšíření.

5

Vyberte funkci, kterou chcete přiřadit každému číslu nebo funkčnímu tlačítku na ovládacím panelu.

6

Pro každou přidělenou funkci zadejte další informace nebo telefonní čísla a rozšíření pro přenos hovorů.

7

Klikněte na položku Uložit.

Upravit pozdrav pro automatického průvodce po pracovní době

Toto je zpráva, kterou zákazníci slyší, když volají po pracovní době. Pozdravy často obsahují krátkou uvítací zprávu a seznam možností nabídky. Nabídka, kterou si nastavíte po pracovní době, platí také pro rozvrh svátků.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na položku Automatický obsluha a ze seznamu vyberte automatického obsluhu, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu v části Po pracovní době Automatický pracovník kliknětena tlačítko Pozdrav.

4

Vyberte si z jedné z následujících možností:

 • Výchozí pozdrav- Přehrává výchozí pozdrav pro příchozí hovory.

 • Vlastnípozdrav - Nahrajte zvukový soubor nebo nahrajte pozdrav pomocí funkce nahrávání.


 

Zvukový soubor (s příponou WAV) musí splňovat následující požadavky:

 • 8 nebo 16 kHz

 • 8 nebo 16 bit mono

 • u-law, A-law nebo PCM

 • Maximální velikost souboru 2 MB (nebo přibližně 4 minuty přehrávání)


 

Další informace pro nahrávání ze svého telefonu a ukázkové uvítací skripty naleznete kliknutím na tlačítko Pokyny pro nahrávání v telefonu a ukažte mi ukázkový skript.

5

Klikněte na položku Uložit.

Upravit plány svátků pro automatické obsluhy

Nastavte dny, během kterých váš prázdninový automatický průvodce pracuje. Můžete přiřadit rozvrh svátků vytvořený dříve nebo vytvořit vlastní rozvrh svátků pro automatického průvodce.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na položku Automatický obsluha a ze seznamu vyberte automatického obsluhu, kterou chcete upravit.

3

V bočním panelu klikněte v části Prázdninový automatický pracovník na položku Naplánovat.

4

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Přiřadit existující rozvrh-V rozbalovací nabídce vyberte dříve vytvořený rozvrh.

 • Vytvořte nový rozvrh-Vytvořte nový název rozvrhu a vyberte dovolenou pro vaši organizaci.

5

Klikněte na položku Uložit.

Generovat zprávy automatického obsluhy

Můžete vygenerovat přehled se seznamem všech příchozích hovorů, které dosáhly služby automatického průvodce.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na položky Automatický pracovník > Zobrazit přehledy.

Jste křížově spuštěni na portálu pro volajícího správce, kde můžete vygenerovat zprávu automatického obsluhy. Pro více informací klikněte zde.