Utwórz nową automatyczną sekretarkę

Przed rozpoczęciem

Możesz użyć istniejącego harmonogramu godzin pracy i dni wolnych, aby skonfigurować godziny/dni, w których automatyczna sekretarka jest aktywna i niedziałająca, lub utworzyć nowy harmonogram podczas tworzenia automatycznej sekretarki. Aby skonfigurować godziny pracy i harmonogramy świąt przed utworzeniem automatycznej sekretarki, zobacz Utwórz i skonfiguruj harmonogram w Cisco Webex Control Hub po więcej informacji.

W przypadku klientów w regionie Azji i Pacyfiku pole Caller ID Name jest automatycznie wypełniane nazwą użytkownika. Nie można modyfikować pola Caller ID Name.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > funkcje.

2

Kliknij Automatyczna sekretarka > Utwórz automatyczną sekretarkę.

3

Na Podstawy strony, wprowadź następujące informacje, a następnie kliknij Kolejny.

 • Lokalizacja

 • Nazwa automatycznego asystenta

 • Numer telefonu

 • Język

4

Na Harmonogram godzin pracy przypisz istniejący harmonogram godzin pracy w Business Wybierz opcję lub utwórz nowy harmonogram. Kliknij Kolejny.

5

Na Wakacyjny harmonogram stronie, przypisz istniejący harmonogram świąteczny w Wybierz opcję lub utwórz nowy harmonogram. Kliknij Kolejny.

6

Na Menu strony, pod obiema Godziny pracy i Po godzinach zakładki, użyj listy rozwijanej, aby przypisać każdy numer manipulatora do ich funkcji. Kliknij Kolejny.

Aby zezwolić dzwoniącym na wybieranie numeru wewnętrznego bez monitu menu, zaznacz Włącz wybieranie numeru wewnętrznego bez konieczności używania pozycji menu pole wyboru.

7

Na Powitanie strony, pod obiema Godziny pracy i Po godzinach wybierz, czy chcesz użyć domyślnego powitania, przesłać nagranie dźwiękowe, czy nagrać własne powitanie. Kliknij Kolejny.

8

Na Przejrzeć na każdej karcie sprawdź nowe ustawienia automatycznej sekretarki, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Możesz kliknąć Z powrotem aby wprowadzić zmiany, lub kliknij Stwórz aby zastosować ustawienia do nowej automatycznej sekretarki.

9

Kliknij Gotowy Kiedy skończone.

Wyłącz automatyczną sekretarkę

Za pomocą tej procedury możesz wyłączyć wcześniej utworzoną automatyczną sekretarkę.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > funkcje.

2

Kliknij Automatyczna sekretarka a następnie wybierz z listy automatyczną sekretarkę do wyłączenia.

3

W panelu bocznym przełącz Włącz automatyczną sekretarkę do poza aby wyłączyć automatyczną sekretarkę.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj ustawienia ogólne automatycznej sekretarki

Możesz zmienić lokalizację i język automatycznej sekretarki.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > funkcje.

2

Kliknij Automatyczna sekretarka a następnie wybierz z listy automatyczną sekretarkę do edycji.

3

W panelu bocznym, obok Ustawienia główne, Kliknij Zarządzać.

4

Zobacz Lokalizacja, a następnie wybierz i edytuj Język z listy rozwijanej.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj numery telefonów automatycznej sekretarki

Zmień numery telefonów automatycznej sekretarki i dodaj do 10 numerów alternatywnych.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > funkcje.

2

Kliknij Automatyczna sekretarka a następnie wybierz z listy automatyczną sekretarkę do edycji.

3

W panelu bocznym, obok Numery telefoniczne kliknij przydzielone numery.

4

Edytuj Główny numer telefonu i/lub Rozbudowa.

5

Dodaj Numery alternatywne za pomocą funkcji wyszukiwania.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj przekazywanie połączeń dla automatycznej sekretarki

Możesz przekazywać wszystkie połączenia przychodzące w zależności od zestawu kryteriów, które określisz.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > funkcje.

2

Kliknij Automatyczna sekretarka a następnie wybierz z listy automatyczną sekretarkę do edycji.

3

W panelu bocznym kliknij Przekazywanie połączeń.

4

Przełącz Przekazywanie połączeń funkcja na.

5

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Zawsze przekierowuj połączenia— Zawsze przekierowuj połączenia na wyznaczony numer.
 • Selektywne przekazywanie połączeń— Przekieruj połączenia na wyznaczony numer w zależności od kryteriów.

 

Jeśli wybierzesz opcję Selektywnie przekierowuj połączenia, musisz mieć co najmniej jedną regułę przekierowania, aby przekierowanie połączeń było aktywne.

6

Przypisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia. Jeśli wybrałeś Zawsze przekierowuj połączenia, Kliknij Zapisać.


 

Przy wyborze Zawsze do przodu lub Selektywnie do przodu, Sprawdź Wyślij na pocztę głosową pole wyboru, aby przekazywać wszystkie połączenia do wewnętrznej poczty głosowej. Wyślij na pocztę głosową pole wyboru jest nieaktywne po wprowadzeniu numeru zewnętrznego.

7

Jeśli wybierzesz Selektywne przekazywanie połączeń, utwórz regułę klikając Dodaj, kiedy przekazać dalej lub Dodaj, kiedy nie przesyłać dalej.

8

Stwórz Nazwa reguły.

9

Dla Kiedy przekazać? lub Kiedy nie przekazywać dalej, Wybierz Harmonogram biznesowy i Wakacyjny harmonogram z menu rozwijanego.

10

Dla Przekaż do, wybierz co najmniej jedną opcję z Domyślny numer telefonu lub dodaj Inny numer telefonu.

11

Dla Połączenia z, Wybierz Jakikolwiek numer lub Wybrane liczby z co najmniej jedną opcją z następujących:

 • Jakikolwiek numer— Przekazuje wszystkie połączenia w określonej regule.

 • Wszelkie numery prywatne— Przekazuje połączenia z numerów prywatnych.

 • Wszelkie niedostępne numery— przekierowuje połączenia z niedostępnych numerów.

 • Dodaj określone liczby— przekierowuje połączenia z maksymalnie 12 zdefiniowanych numerów.

12

Dla Wzywa do, wybierz numer lub numer alternatywny z listy rozwijanej, aby połączenia były przekierowywane po odebraniu połączenia na ten numer w Twojej organizacji, który określisz.

13

Kliknij opcję Zapisz.

Co zrobic nastepnie

Po utworzeniu reguły możesz włączyć lub wyłączyć regułę za pomocą przełącznika obok reguły w tabeli. Możesz także zmienić lub usunąć regułę w dowolnym momencie, klikając Edytować lub .

Edytuj opcje wybierania dla automatycznej sekretarki

Ustaw opcje wybierania tak, aby były specyficzne dla klienta lub lokalizacji/miejsca.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > funkcje.

2

Kliknij Automatyczna sekretarka a następnie wybierz z listy automatyczną sekretarkę do edycji.

3

W panelu bocznym kliknij Opcje wybierania.

4

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Klient

 • Lokalizacja

5

Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj harmonogramy godzin pracy dla automatycznej sekretarki

Możesz przypisać utworzony wcześniej harmonogram godzin pracy lub utworzyć własny harmonogram godzin pracy dla automatycznej sekretarki.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > funkcje.

2

Kliknij Automatyczna sekretarka a następnie wybierz z listy automatyczną sekretarkę do edycji.

3

W panelu bocznym, pod Automatyczna sekretarka w godzinach pracy Kliknij Harmonogram.

4

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Przypisz istniejący harmonogram— wybierz wcześniej utworzony harmonogram z menu rozwijanego.

 • Utwórz nowy harmonogram— Utwórz nową nazwę harmonogramu i wybierz godziny pracy.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj opcje menu godzin pracy dla automatycznej sekretarki

Przypisz różne funkcje poszczególnym cyfrom na klawiaturze numerycznej. Te ustawienia spowodują przekierowywanie klientów we właściwe miejsce po wybraniu przez nich określonej cyfry na telefonie.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > funkcje.

2

Kliknij Automatyczna sekretarka a następnie wybierz z listy automatyczną sekretarkę do edycji.

3

W panelu bocznym, pod Automatyczna sekretarka w godzinach pracy, Kliknij Menu.

4

Sprawdź Włącz wybieranie numeru wewnętrznego bez konieczności używania pozycji menu pole wyboru, aby umożliwić dzwoniącym bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego w dowolnym momencie.

5

Wybierz funkcję, którą chcesz przypisać do każdego numeru lub klawisza funkcyjnego na klawiaturze.

6

Dla każdej przypisanej funkcji wprowadź dodatkowe informacje lub numery telefonów i numery wewnętrzne, aby przekazywać połączenia.

7

Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj powitanie dla automatycznej sekretarki w godzinach pracy

To wiadomość, którą słyszą Twoi klienci, gdy dzwonią w godzinach pracy. Powitania często zawierają krótką wiadomość powitalną i listę opcji menu.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > funkcje.

2

Kliknij Automatyczna sekretarka a następnie wybierz z listy automatyczną sekretarkę do edycji.

3

W panelu bocznym, pod Automatyczna sekretarka w godzinach pracy, Kliknij Powitanie.

4

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Domyślne powitanie— odtwarza domyślne powitanie dla połączeń przychodzących.

 • Niestandardowe powitanie— Prześlij plik audio lub nagraj powitanie za pomocą funkcji nagrywania.


 

Plik audio (WAV) musi spełniać następujące wymagania:

 • próbkowanie 8 lub 16 kHz

 • mono 8- lub 16-bitowe

 • µ-law, A-law lub PCM

 • Maksymalny rozmiar pliku 2 MB (lub około 4 minut odtwarzania)


 

Więcej informacji na temat nagrywania z telefonu oraz przykładowe skrypty powitalne można znaleźć, klikając Instrukcje dotyczące nagrywania na telefonie i Pokaż przykładowy skrypt.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj opcje menu po godzinach dla automatycznej sekretarki

Przypisz różne funkcje poszczególnym cyfrom na klawiaturze numerycznej, aby przekierowywać klientów we właściwe miejsce po wybraniu przez nich określonej cyfry na telefonie. Ustawione menu poza godzinami pracy dotyczy również harmonogramu urlopowego.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > funkcje.

2

Kliknij Automatyczna sekretarka a następnie wybierz z listy automatyczną sekretarkę do edycji.

3

W panelu bocznym, pod Automatyczna sekretarka po godzinach Kliknij Menu.

4

Sprawdź Włącz wybieranie numeru wewnętrznego bez konieczności używania pozycji menu pole wyboru, aby umożliwić dzwoniącym bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego w dowolnym momencie.

5

Wybierz funkcję, którą chcesz przypisać do każdego numeru lub klawisza funkcyjnego na klawiaturze.

6

Dla każdej przypisanej funkcji wprowadź dodatkowe informacje lub numery telefonów i numery wewnętrzne, aby przekazywać połączenia.

7

Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj powitanie dla automatycznej sekretarki po godzinach

To wiadomość, którą słyszą Twoi klienci, gdy dzwonią po godzinach pracy. Powitania często zawierają krótką wiadomość powitalną i listę opcji menu. Ustawione menu poza godzinami pracy dotyczy również harmonogramu urlopowego.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > funkcje.

2

Kliknij Automatyczna sekretarka a następnie wybierz z listy automatyczną sekretarkę do edycji.

3

W panelu bocznym, pod Automatyczna sekretarka po godzinach, Kliknij Powitanie.

4

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Domyślne powitanie— odtwarza domyślne powitanie dla połączeń przychodzących.

 • Niestandardowe powitanie— Prześlij plik audio lub nagraj powitanie za pomocą funkcji nagrywania.


 

Plik audio (WAV) musi spełniać następujące wymagania:

 • próbkowanie 8 lub 16 kHz

 • mono 8- lub 16-bitowe

 • µ-law, A-law lub PCM

 • Maksymalny rozmiar pliku 2 MB (lub około 4 minut odtwarzania)


 

Więcej informacji na temat nagrywania z telefonu oraz przykładowe skrypty powitalne można znaleźć, klikając Instrukcje dotyczące nagrywania na telefonie i Pokaż przykładowy skrypt.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj harmonogramy świąt dla automatycznej sekretarki

Ustaw dni, w których działa Twoja świąteczna automatyczna sekretarka. Możesz przypisać wcześniej utworzony harmonogram świąt lub utworzyć własny harmonogram świąt dla automatycznej sekretarki.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > funkcje.

2

Kliknij Automatyczna sekretarka a następnie wybierz z listy automatyczną sekretarkę do edycji.

3

W panelu bocznym, pod Świąteczna automatyczna sekretarka Kliknij Harmonogram.

4

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Przypisz istniejący harmonogram— wybierz wcześniej utworzony harmonogram z listy rozwijanej.

 • Utwórz nowy harmonogram— Utwórz nową nazwę harmonogramu i wybierz święta dla swojej organizacji.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Generuj raporty automatycznej sekretarki

Możesz wygenerować raport zawierający listę wszystkich połączeń przychodzących, które dotarły do usługi automatycznej sekretarki.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > funkcje.

2

Kliknij Automatyczna sekretarka > Zobacz raporty.

Zostaniesz przeniesiony do portalu Calling Admin Portal, w którym możesz wygenerować raport automatycznej sekretarki. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.