Nezávazné schůzky – to znamená schůzky, které nebyly přijaty nebo odmítnuty – se stále zobrazují na zařízeních Webex ve sdíleném režimu, pokud je povolena hybridní kalendářová služba. Správci se mohou rozhodnout skrýt položku kalendáře a všechna související upozornění pro takové schůzky na zařízeních.


Pokud se zařízení už používá k povolení rezervace pokojů ad hoc, nenastavujte níže uvedenou konfiguraci nezávazných schůzek. Měli byste povolit pouze jednu z těchto dvou funkcí, nikoli obě. Přečtěte si tento článek o povolení rezervace pokoje.

Konfigurace

Sdílená zařízení Webex můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazovala nebo skrývala nezávazné schůzky z místního webového rozhraní zařízení nebo z Centra řízení:

  1. Otevřete webové rozhraní zařízení nebo Control Hub. Další informace najdete v článku Konfigurace zařízení .

  2. Vyberte následující konfiguraci UserInterface > Bookings > Visibility > TentativeMeetings.

  3. Vyberte nastavení:

    • Auto. Tlačítko Připojit se se zobrazí na obrazovce zařízení pro nezávazné schůzky.

    • Skryté. Tlačítko Připojit se se nezobrazí na obrazovce zařízení pro nezávazné schůzky.

  4. Uložte změny před zavřením webového rozhraní nebo Control Hubu.

Podrobné informace o této konfiguraci jsou k dispozici v referenční příručcek rozhraní API cisco Webex Board, Desk a Room Series.