Nezávazné schůzky, což jsou schůzky, které nebyly přijaty nebo odmítnuty, jsou viditelné na zařízeních se sdíleným režimem, pokud je povolená služba hybridního kalendáře. Správci mají možnost skrýt položku kalendáře a všechna související upozornění pro tyto schůzky na zařízeních.

Konfigurace

Sdílená zařízení můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazovala nebo skrývala nezávazné schůzky, a to z místního webového rozhraní zařízení nebo z Centra řízení:

  1. Otevřete webové rozhraní zařízení nebo Control Hub. Další informace naleznete v článku Konfigurace zařízení.

  2. Vyberte následující konfigurační uživatelské rozhraní > Bookings > Visibility > TentativeMeetings.

  3. Zvolte následující nastavení:

    • Automaticky. Tlačítko Připojit se zobrazí na obrazovce zařízení pro nezávazné schůzky.

    • Skryté. Tlačítko Připojit se nezobrazí na obrazovce zařízení pro nezávazné schůzky.

  4. Před zavřením webového rozhraní nebo centra Control Hub uložte změny.

Podrobné informace o této konfiguraci jsou k dispozici v referenční příručce Cisco Board, Desk and Room Series API Reference Guide.