На споделения режим Webex устройства все още се появяват събрания, тоест събрания, които не са приети или отхвърлени - все още се показват в споделен режим Webex устройства, ако услугата за хибриден календар е разрешена. Администраторите могат да изберат да скрият записа в календара и всички свързани предупреждения за такива събрания на устройствата.

Конфигурация

Можете да конфигурирате споделените Webex устройства да показват или скриват предначертани събрания, от локалния уеб интерфейс на устройството или от контролния център:

  1. Достъп до уеб интерфейса или контролния център на устройството. Вижте статията "Конфигурации на устройства" за повече информация.

  2. Изберете следната конфигурация UserInterface > резервации > видимост > TentativeMeetings.

  3. Изберете настройка:

    • Авто. Бутонът "Присъединяване" ще се покаже на екрана на устройството за ориентировъчни срещи.

    • Скрит. Бутонът Присъединяване няма да се появи на екрана на устройството за щателни срещи.

  4. Запишете промените си, преди да затворите уеб интерфейса или Контролния център.

Подробна информация за тази конфигурация е налична в справочния справочник за Cisco Webex Board, бюрото и серията стаи API.