Предварителни събрания, които са събрания, които не са приети или отхвърлени, се виждат на устройства със споделен режим, когато хибридната услуга за календари е разрешена. Администраторите имат възможност да скрият записа в календара и всички свързани предупреждения за тези събрания на устройствата.

Конфигурация

Можете да конфигурирате споделените устройства да показват или скриват предварителни събрания от локалния уеб интерфейс на устройството или от контролния център:

  1. Достъп до уеб интерфейса или контролния център на устройството. Вижте статията за конфигурации на устройства за повече информация.

  2. Изберете следната конфигурация Потребителски интерфейс > Резервации > Видимост > ориентировъчни срещи .

  3. Изберете следната настройка:

    • Авто. Бутонът Присъединяване ще се появи на екрана на устройството за предварителни събрания.

    • Скрит. Бутонът Присъединяване няма да се появи на екрана на устройството за предварителни събрания.

  4. Запишете промените, преди да затворите уеб интерфейса или управляващия хъб.

Подробна информация за тази конфигурация е налична в справочника на Cisco Board, Desk и Room Series API Reference Guide .