פגישות טנטטיביות - כלומר פגישות שלא התקבלו או נדחו - עדיין מופיעות במכשירי Webex במצב משותף אם שירות היומן ההיברידי מופעל. מנהלי מערכת יכולים לבחור להסתיר את רשומת היומן ואת כל ההתראות הקשורות לפגישות כאלה במכשירים.

תצורה

אתה יכול להגדיר התקני Webex משותפים כדי להציג או להסתיר פגישות טנטטיביות, מממשק האינטרנט המקומי של המכשיר או מ-Control Hub:

  1. גש לממשק האינטרנט של המכשיר או ל-Control Hub. ראה את מאמר תצורות מכשיר למידע נוסף.

  2. בחר את התצורה הבאה ממשק משתמש > הזמנות > נראות > TentativeMeetings.

  3. בחר הגדרה:

    • אוטומטי. כפתור ההצטרפות יופיע על מסך המכשיר עבור פגישות טנטטיביות.

    • מוּסתָר. לחצן ההצטרפות לא יופיע במסך המכשיר עבור פגישות טנטטיביות.

  4. להציל השינויים שלך לפני סגירת ממשק האינטרנט או Control Hub.

מידע מפורט על תצורה זו זמין ב- Cisco Webex Board, Desk, and Room Series Guide Reference API.