Preliminära möten – det vill säga möten som inte har accepterats eller avvisats – visas fortfarande i delat läge Webex enheter om hybrid calendar service har aktiver ats. Administratörer kan välja att dölja kalender posten och alla relaterade aviseringar för dessa möten på enheterna.

Konfiguration

Du kan konfigurera delade Webex enheter för att visa eller dölja preliminära möten, från enhetens lokala webb gränssnitt eller från kontroll navet:

  1. Öppna enhetens webb gränssnitt eller kontroll nav. Mer information finns i artikeln enhets konfiguration.

  2. Välj följande konfigurations UserInterface > böcker > synlighet > TentativeMeetings.

  3. Välj en inställning:

    • Motor. Knappen delta kommer att visas på enhetens skärm för preliminära möten.

    • Visas. Knappen delta visas inte på enhets skärmen för preliminära möten.

  4. Spara dina ändringar innan du stänger webb gränssnittet eller kontroll navet.

Detaljerad information om den här konfigurationen finns i Cisco Webex Board, skriv bords-och rums serie API referens hand bok.