Preliminärmöten, det vill säga möten som inte har accepterats eller avvisats, visas i delat läge när kalendertjänsten för hybrid är aktiverad. Administratörer har möjlighet att dölja kalenderposten och relaterade aviseringar för dessa möten på enheterna.

Konfiguration

Du kan konfigurera delade enheter för att visa eller dölja preliminära möten, från enhetens lokala webbgränssnitt eller från Control Hub:

  1. Få åtkomst till enhetens webbgränssnitt eller Control Hub. Se artikeln Enhetskonfiguration för mer information.

  2. Välj följande konfiguration : Användargränssnitt > Bookings > Visibility > TentativeMeetings .

  3. Välj följande inställning:

    • Bil. Knappen Delta visas på enhetens skärm för preliminära möten.

    • Dold. Knappen Delta visas inte på enhetsskärmen för preliminära möten.

  4. Spara ändringarna innan du stänger webbgränssnittet eller Control Hub.

Detaljerad information om den här konfigurationen finns i referenshandboken för Cisco Board, Desk and Room Series API .