Nezáväzné schôdze, teda schôdze, ktoré neboli prijaté alebo odmietnuté, sú viditeľné v zariadeniach zdieľaného režimu, keď je povolená služba hybridného kalendára. Správcovia majú možnosť skryť položku kalendára a všetky súvisiace upozornenia na tieto schôdze v zariadeniach.

Konfigurácia

Zdieľané zariadenia môžete nakonfigurovať tak, aby zobrazovali alebo skrývali nezáväzné schôdze z lokálneho webového rozhrania zariadenia alebo z ovládacieho centra:

  1. Získajte prístup k webovému rozhraniu alebo ovládaciemu centru zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v článku Konfigurácie zariadení.

  2. Vyberte nasledujúcu konfiguráciu : Používateľské rozhranie > Rezervácie > Viditeľnosť > TentativeMeetings .

  3. Vyberte nasledujúce nastavenie:

    • Automaticky. Pri nezáväzných schôdzach sa na obrazovke zariadenia zobrazí tlačidlo Pripojiť.

    • Skryté. Pri nezáväzných schôdzach sa tlačidlo Pripojiť nezobrazí na obrazovke zariadenia.

  4. Uložte zmeny pred zatvorením webového rozhrania alebo ovládacieho centra.

Podrobné informácie o tejto konfigurácii sú k dispozícii v referenčnej príručke API Cisco Board, Desk and Room Series.