Voorlopige vergaderingen (dat wil zeggen vergaderingen die niet zijn geaccepteerd of afgewezen, worden nog steeds weer gegeven in de gedeelde modus Webex apparaten als de hybrid calendar-service is ingeschakeld. Beheerders kunnen ervoor kiezen om de agenda-item en alle gerelateerde meldingen te verbergen voor dergelijke vergaderingen op de apparaten.

Configuratie

U kunt gedeelde Webex-apparaten configureren om voorlopige vergaderingen weer te geven of te verbergen via de lokale webinterface van het apparaat of via de Hub van het besturings systeem:

  1. Toegang krijgen tot de webinterface of de hub van het besturings apparaat. Zie het artikel device configurations voor meer informatie.

  2. Selecteer de volgende configuratie UserInterface > boekingen > zicht baarheid > TentativeMeetings.

  3. Selecteer een instelling:

    • Auto. De knop samen voegen verschijnt op het scherm van het apparaat voor voorlopige vergaderingen.

    • Berg. De knop deel nemen wordt niet weer gegeven op het scherm van het apparaat voor voorlopige vergaderingen.

  4. Sla uw wijzigingen op voordat u de web-interface of de hub van het besturings element sluit.

Gedetailleerde informatie over deze configuratie is beschikbaar in de API referentie handleiding Cisco Webex Board, bureau en kamer.