Spotkania wstępne, czyli spotkania, które nie zostały zaakceptowane lub odrzucone, są widoczne na urządzeniach w trybie współdzielonym, gdy włączona jest usługa kalendarza hybrydowego. Administratorzy mają możliwość ukrycia wpisu kalendarza i wszelkich powiązanych alertów dotyczących tych spotkań na urządzeniach.

Konfiguracji

Urządzenia udostępnione można skonfigurować tak, aby pokazywały lub ukrywały wstępne spotkania w lokalnym interfejsie internetowym urządzenia lub w Centrum sterowania:

  1. Uzyskaj dostęp do interfejsu internetowego urządzenia lub Centrum sterowania. Zobacz Artykuł Konfiguracje urządzeń, aby uzyskać więcej informacji.

  2. Wybierz następującą konfigurację interfejsu użytkownika > Bookings > Visibility > TentativeMeetings .

  3. Wybierz następujące ustawienie:

    • Automatycznie. Przycisk Dołącz pojawi się na ekranie urządzenia w przypadku spotkań wstępnych.

    • Ukryte. Przycisk Dołącz nie będzie wyświetlany na ekranie urządzenia w przypadku spotkań wstępnych.

  4. Zapisz zmiany przed zamknięciem interfejsu internetowego lub Control Hub.

Szczegółowe informacje na temat tej konfiguracji można znaleźć w podręczniku Cisco Board, Desk, and Room Series API Reference Guide .