Zaakceptowane spotkania — czyli spotkania, które nie zostały zaakceptowane lub odrzucone — są nadal wyświetlane w trybie udostępniania Webex urządzenia, jeśli jest włączona usługa hybrydowego kalendarza Administratorzy mogą ukryć pozycję kalendarza i powiązane z nią alerty na takich spotkaniach znajdujących się na urządzeniach.

Konfiguracja

Współużytkowane urządzenia Webex można skonfigurować w taki sposób, aby były wyświetlane lub ukrywane spotkania wstępne, z lokalnego interfejsu internetowego lub z centrum sterowania:

  1. Przejdź do interfejsu internetowego urządzenia lub do koncentratora sterowania. Więcej informacji można znaleźć w artykule Konfiguracja urządzenia.

  2. Wybierz kolejno następujące UserInterface konfiguracyjne > rezerwacje > widoczność > TentativeMeetings.

  3. Wybierz ustawienie:

    • Automatycznie. Przycisk Dołącz pojawi się na ekranie urządzenia na potrzeby wstępnych spotkań.

    • Ukrytymi. Przycisk Dołącz nie pojawia się na ekranie urządzenia na potrzeby wstępnych spotkań.

  4. Zapisz zmiany przed zamknięciem interfejsu sieci Web lub koncentratora sterowania.

Szczegółowe informacje na temat tej konfiguracji znajdują się w podręczniku podręcznika Cisco Webex Board, biurkowego i serii pokojów APIowych.