Foreløpige møter, som er møter som ikke er godtatt eller avvist, vises på enheter i delt modus når hybrid kalendertjeneste er aktivert. Administratorer har muligheten til å skjule kalenderoppføringen og eventuelle relaterte varsler for disse møtene på enhetene.

Konfigurasjon

Du kan konfigurere delte enheter til å vise eller skjule foreløpige møter, fra enhetens lokale webgrensesnitt eller fra Control Hub:

  1. Få tilgang til enhetens webgrensesnitt eller kontrollhub. Se Enhetskonfigurasjoner-artikkelen for mer informasjon.

  2. Velg følgende konfigurasjon : UserInterface > Bookings > Visibility > TentativeMeetings.

  3. Velg følgende innstilling:

    • Auto. Bli med-knappen vises på enhetsskjermen for foreløpige møter.

    • Skjult. Bli med-knappen vises ikke på enhetsskjermen for foreløpige møter.

  4. Lagre endringene før du lukker webgrensesnittet eller Control Hub.

Du finner detaljert informasjon om denne konfigurasjonen i veiledningen for Ciscos tavle, skrivebord og romserie API.