Foreløpige møter – det vil si at møter som ikke er godtatt eller avvist, fremdeles vises i delt modus Webex enheter hvis hybrid kalender tjenesten er aktivert. Administratorer kan velge å skjule kalender oppføringen og alle beslektede varsler for slike møter på enhetene.

Konfigurasjons

Du kan konfigurere delte Webex-enheter for å vise eller skjule foreløpige møter, fra enhetens lokale web grensesnitt eller fra kontroll Hub:

  1. Få tilgang til enhetens web grensesnitt eller kontroll hub. Se artikkelen om enhets konfigurasjoner for mer informasjon.

  2. Velg følgende konfigurasjon UserInterface > bestillinger > synlighet > TentativeMeetings.

  3. Velg en innstilling:

    • Skal. Sammenføynings knappen vises på enhets skjermen for foreløpige møter.

    • Foreløpig. Sammenføynings knappen vil ikke vises på enhets skjermen for foreløpige møter.

  4. Lagre endringene før du lukker web grensesnittet eller kontrollens hub.

Detaljert informasjon om denne konfigurasjonen er tilgjengelig i API referanse håndboken Cisco Webex Board, skrive bord og rom serie.