Uvjetni sastanci, koji su sastanci koji nisu prihvaćeni ili odbijeni, vidljivi su na uređajima za zajedničko korištenje kada je omogućena usluga hibridne kalendare. Administratori imaju mogućnost skrivanja unosa kalendara i bilo kakvih povezanih upozorenja za te sastanke na uređajima.

Konfiguracija

Zajedničke uređaje možete konfigurirati za prikazivanje ili skrivanje uvjetnih sastanaka, iz lokalnog web-sučelja uređaja ili iz kontrolnog koncentratora:

  1. Pristupite web-sučelju ili kontrolnom koncentratoru uređaja. Dodatne informacije potražite u članku Konfiguracije uređaja.

  2. Odaberite sljedeće Konfiguracijsko korisničko sučelje > rezervacije > vidljivost > Tentativena sastancima.

  3. Odaberite sljedeće postavke:

    • Automatski. Gumb Pridruži pojavit će se na zaslonu uređaja za uvjetno sastanke.

    • Skriveni. Gumb Pridruži se neće pojaviti na zaslonu uređaja za uvjetno sastanke.

  4. Spremite promjene prije zatvaranja web-sučelja ili kontrolnog centra.

Detaljne informacije o ovoj konfiguraciji dostupni su u Cisco Board, Desk i Room Series API referentni vodič.