Alustavat kokoukset, jotka ovat kokouksia, joita ei ole hyväksytty tai hylätty, näkyvät jaetun tilan laitteissa, kun kalenteripalvelu on käytössä. Järjestelmänvalvojat voivat piilottaa kalenteritietueen ja niihin liittyvät ilmoitukset näissä kokouksissa laitteissa.

Kokoonpano

Voit määrittää jaetut laitteet näyttämään tai piilottamaan kokouskokouksia, laitteen paikallisesta Web-käyttöliittymästä tai ohjauskeskuksesta:

  1. Voit käyttää laitteen Web-käyttöliittymää tai ohjauskeskusta. Lisätietoja on Laitemääritykset-artikkelissa .

  2. Valitse seuraavat määritykset UserInterface > Varaukset > Näkyvyys > Juhlapuheet .

  3. Valitse seuraava asetus:

    • Automaattinen. Liitä-painike näkyy laitenäytössä neuvottelukokouksia varten.

    • Piilotettu. Liitä-painike ei näy laitenäytössä neuvottelukokouksissa.

  4. Tallenna muutokset ennen Web-käyttöliittymän tai ohjauskeskuksen sulkemista.

Lisätietoja tästä määrityksestä on Cisco Board,Desk- ja Room Series API -viiteoppaassa .