Poskusna srečanja, ki niso bila sprejeta ali zavrnjena, so vidna v napravah v skupnem načinu, ko je storitev hibridnega koledarja omogočena. Skrbniki lahko vnos v koledarju in vsa povezana opozorila za ta srečanja skrijejo v napravah.

Konfiguracijo

Naprave v skupni rabi lahko konfigurirate tako, da prikazujejo ali skrivajo poskusna srečanja, v lokalnem spletnem vmesniku naprave ali v nadzornem središču:

  1. Dostopajte do spletnega vmesnika naprave ali nadzornega središča. Za več informacij glejte članek Konfiguracije naprave.

  2. Izberite naslednjo konfiguracijo : Uporabniški vmesnik > Rezervacije > vidnost > OkvirnaSrečanja .

  3. Izberite naslednjo nastavitev:

    • Auto. Gumb Pridruži se bo prikazal na zaslonu naprave za poskusna srečanja.

    • Skrite. Gumb Pridruži se ne bo prikazan na zaslonu naprave za poskusna srečanja.

  4. Shranite spremembe, preden zaprete spletni vmesnik ali nadzorno središče.

Podrobne informacije o tej konfiguraciji so na voljo v Ciscovem priročniku za desko, pisalno mizo in serijo sob API.