Uslovni sastanci, koji su sastanci koji nisu prihvaćeni ili odbijeni, vidljivi su na uređajima deljenog režima kada je omogućena usluga hibridnog kalendara. Administratori imaju mogućnost da sakriju stavku kalendara i sva povezana obaveštenja za ove sastanke na uređajima.

Konfiguracija

Deljene uređaje možete da konfigurišete tako da prikazuju ili skrivaju probne sastanke, iz lokalnog Veb interfejsa uređaja ili iz kontrolnog čvorišta:

  1. Pristupite Veb interfejsu ili kontrolnom čvorištu uređaja. Pogledajte članak Konfiguracija uređaja za više informacija.

  2. Izaberite sledeću konfiguraciju UserInterface > Bookings > vidljivost > TentativeMeetings .

  3. Odaberite sledeću postavku:

    • Automatski. Dugme "Pridruži se" će se pojaviti na ekranu uređaja radi uslovnih sastanaka.

    • Skrivene. Dugme "Pridruži se" se neće pojaviti na ekranu uređaja radi probnih sastanaka.

  4. Sačuvajte svoje promene pre zatvaranja veb interfejsa ili kontrolnog čvorišta.

Detaljne informacije o ovoj konfiguraciji dostupne su u referentnom vodiču Cisco Board, Desk API Room Series .