Uslovni sastanci - odnosno sastanci koji nisu prihvaćeni ili odbijeni - i dalje se pojavljuju na Webex uređajima deljenog režima ako je omogućena usluga hibridnog kalendara. Administratori mogu da odaberu da sakriju stavku kalendara i sva povezana obaveštenja za takve sastanke na uređajima.


Ako je uređaj već korišćen da bi se dozvolilo rezervisanje ad hoc soba, nemojte postavljati dole navedenu konfiguraciju uslovnih sastanaka. Trebalo bi da omogućite samo jednu od ove dve funkcije, a ne obe. Pročitajte ovaj članak o omogućavanju rezervacije soba.

Konfiguracija

Deljene Webex uređaje možete da konfigurišete tako da prikazuju ili skrivaju uslovne sastanke, iz lokalnog Veb interfejsa uređaja ili iz kontrolnog čvorišta:

  1. Pristupite Veb interfejsu ili kontrolnom čvorištu uređaja. Više informacija potražite u članku Konfiguracije uređaja.

  2. Izaberite sledeću konfiguraciju UserInterface > Bookings > u > TentativeMeetings.

  3. Izaberite postavku:

    • Automatski. Dugme "Pridruži se" će se pojaviti na ekranu uređaja radi uslovnih sastanaka.

    • Skriveno. Dugme "Pridruži se" se neće pojaviti na ekranu uređaja radi probnih sastanaka.

  4. Sačuvajte promene pre zatvaranja Veb interfejsa ili kontrolnog čvorišta.

Detaljne informacije o ovoj konfiguraciji dostupne su u referentnom vodiču Cisco Webex Board, Desk i Room Series API.