Povolit uživatelům přidávat informace o relaci do kalendářů

Tento postup je určen pouze pro schůzkyWebex, školeníWebex a události Webex (Classic). Tento postup slouží k povolení funkce iCalendar na vašem webu a k zobrazení tlačítka Přidat do mého kalendáře na stránce s informacemi o relaci Webex . iCalendar je standardní formát kalendáře. Pomocí aplikace iCalendar mohou uživatelé sdílet informace kalendáře a automaticky aktualizovat své plány.

1

Na levém navigačním panelu vyberte Konfigurace > Možnostispolečného webu >.

2

V části Možnosti webu zaškrtněte políčko iCalendar (Zobrazit přidat do mého kalendáře pro schůzky, školení a události (classic)).

3

Vyberte Aktualizovat .

Povolit uživatelům Unified MeetingPlace připojit se k externím schůzkám

Tento postup je určen pouze pro Centrum schůzek . Nastavte výchozí chování v plánovači schůzek a plánovači Nástrojů produktivity, zda chcete účastníkům umístěným na veřejném Internetu povolit připojení ke schůzce. Tato možnost musí být nejprve zapnutá pro hostitele schůzky, aby se externí účastníci mohli připojit ke schůzce. Pokud toto nastavení není vybráno v plánovači, mohou se ke schůzce připojit pouze účastníci ve stejné interní síti.

Než začnete

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je váš web Webex zřízen s následujícím:

  • Možnost integrace Unified MeetingPlace

  • Možnost Uzel Webex pro MCS

1

Pokud chcete nastavit nového uživatele, na levém navigačním panelu vyberte Uživatelé > Přidat uživatele. Chcete-li aktualizovat existující uživatelský účet, vyberte uživatelé > Upravit uživatelea pak vyberte uživatele.

2

Posuňte se dolů do části Oprávnění .

3

Vedle položky Centrumschůzek vyberte možnost Povolit externí účastníky.

4

Výběrem možnosti Přidat nebo Aktualizovat uložte změny.

5

Na levém navigačním panelu vyberte Konfigurace > Společné nastaveníwebu.

6

Posuňte se dolů na Unified MeetingPlace Integration Settings.

7

Chcete-li povolit externí účastníky, zaškrtněte políčko Výchozí externí účastníciMP.

8

Výběrem možnosti Aktualizovat uložte změny.

Povolit uživatelům používat textové zprávy

1

Na levém navigačním panelu vyberte Konfigurace > Možnostispolečného webu >.

2

Ve skupinovém rámečku Možnostiwebu zaškrtněte políčko Povolit zasílání textových zpráv (SMS ).

3

Zvolte Aktualizovat.

Povolit uživatelům plánovat schůzky a školení pro ostatní uživatele

Tento postup je určen pouze pro schůzky Webex a školení Webex .

Než začnete

Uživatelé, kteří plánují schůzky, musí mít účet hostitele Webex .

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

V části Možnosti plánování schůzek zaškrtněte políčko Uživatelé mohou ostatním uživatelům povolit plánování schůzek jejich jménem .

3

Zvolte Aktualizovat.

Povolit uživatelům tisk nebo uložení sdíleného souboru

Tento postup je určen pouze pro schůzky, události (klasické) a školení .

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Konfigurace > Společné nastavení webu > Možnosti.

2

V části Možnosti webu zaškrtněte políčko Povolit tisk/uložení ve sdílení dokumentů.

3

Zvolte Aktualizovat.

Zrušením zaškrtnutí této možnosti zabráníte účastníkům v tisku nebo stahování souboru během sdílení.