Povolit uživatelům přidávat informace o relaci do kalendářů

Tento postup je určen pouze pro aplikace Webex Meetings, Webex Training a Webex Events. Tento postup použijte k povolení funkce služby iCalendar na vašem webu a k zobrazení tlačítka Přidat do mého kalendáře na stránce s informacemi o relaci služby Webex. iCalendar je standardní formát kalendáře. Pomocí aplikace iCalendar mohou uživatelé sdílet informace o kalendáři a automaticky aktualizovat své plány.

1

V levém navigačním panelu vyberte možnost Konfigurace > Společná nastavení webu > Možnosti.

2

V části Možnosti webu zaškrtněte políčko iCalendar (Zobrazit Přidat do mého kalendáře pro schůzky, školení a události) .

3

Vyberte možnost Aktualizovat .

Povolit uživatelům aplikace Cisco Unified Place připojit se k externím schůzkám WBS30

Tento postup je určen pouze pro aplikace Meeting Center a WBS30. Nastavte výchozí chování v plánovači schůzek a v plánovači nástrojů produktivity, abyste zjistili, zda se mají účastníci nacházející se na veřejném internetu připojit ke schůzce. Aby se externí účastníci mohli připojit ke schůzce, musí být tato možnost nejprve zapnuta pro hostitele schůzky. Pokud nastavení není v plánovači vybráno, ke schůzce se mohou připojit pouze účastníci ve stejné interní síti.

Než začnete

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že váš web Webex má následující:

  • Možnost integrace aplikace Cisco Unified Place

  • Možnost Uzel Webex pro MCS

1

Chcete-li nastavit nového uživatele, v levém navigačním panelu vyberte možnost . Uživatelé > Přidat uživatele. Chcete-li aktualizovat stávající uživatelský účet, vyberte možnost . Uživatelé > Upravit uživatele a poté vyberte uživatele.

2

Posuňte se dolů do části Oprávnění.

3

Vedle možnosti Meeting Center vyberte možnost Povolit externí účastníky.

4

Změny uložte zvolením možnosti Přidat nebo Aktualizovat.

5

V levém navigačním panelu vyberte možnost . Konfigurace > Společná nastavení webu.

6

Přejděte dolů na nastavení integrace Cisco Unified Place.

7

Chcete-li povolit externí účastníky, zaškrtněte možnost Výchozí externí účastníci MP.

8

Změny uložte zvolením možnosti Aktualizovat.

Povolit uživatelům používat textové zprávy

1

V levém navigačním panelu vyberte možnost Konfigurace > Společná nastavení webu > Možnosti.

2

V části Možnosti webu zaškrtněte políčko Povolit textové zprávy (SMS).

3

Zvolte Aktualizovat.

Povolení uživatelům plánovat schůzky a školení pro jiné uživatele

Tento postup je určen pouze pro aplikace Webex Meetings a Webex Training.

Než začnete

Uživatelé, kteří plánují schůzky, musí mít účet hostitele služby Webex.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

V části Možnosti schůzky zaškrtněte políčko Uživatelé mohou nechat ostatní uživatele plánovat schůzky jejich jménem.

3

Zvolte Aktualizovat.

Povolit uživatelům tisknout nebo uložit sdílený soubor

Tento postup je určen pouze pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

V části Možnosti webu zaškrtněte políčko Povolit tisk/Uložit ve sdílení dokumentů.

3

Zvolte Aktualizovat.

Zrušte zaškrtnutí této možnosti, chcete-li účastníkům zabránit v tisku nebo stahování souboru během sdílení.