Zezwól użytkownikom na dodawanie informacji o sesji do kalendarzy

Ta procedura dotyczy tylko aplikacji Webex Meetings, Webex Training i Webex Events. Użyj tej procedury, aby włączyć funkcję iCalendar w swojej witrynie i wyświetlić przycisk Dodaj do mojego kalendarza na stronie informacji o sesji Webex. iCalendar to standardowy format kalendarza. Dzięki iCalendar użytkownicy mogą udostępniać informacje z kalendarza i automatycznie aktualizować swoje harmonogramy.

1

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Opcje.

2

W sekcji Opcje witryny zaznacz pole wyboru iCalendar (Pokaż dodawanie do mojego kalendarza dla spotkań, szkoleń i wydarzeń) .

3

Wybierz opcję Aktualizuj .

Zezwól użytkownikom Cisco Unified MeetingPlace na dołączanie do spotkań zewnętrznych WBS30

Procedura ta dotyczy tylko Meeting Center i WBS30. Ustaw domyślne zachowanie w harmonogramie spotkań i harmonogramie narzędzi zwiększających wydajność, aby umożliwić uczestnikom znajdującym się w publicznym Internecie dołączenie do spotkania. Pierwsza opcja musi być włączona dla prowadzącego spotkanie, aby umożliwić uczestnikom zewnętrznym dołączenie do spotkania. Jeśli ustawienie nie jest zaznaczone w harmonogramie, do spotkania mogą dołączyć tylko uczestnicy w tej samej sieci wewnętrznej.

Przed rozpoczęciem

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Twoja witryna WebEx jest obsługiwana przez następujące funkcje:

  • Opcja integracji Cisco Unified MeetingPlace

  • Węzeł WebEx dla opcji MCS

1

Aby skonfigurować nowego użytkownika, na lewym pasku nawigacyjnym wybierz Użytkownicy > Dodaj użytkownika. Aby zaktualizować istniejące konto użytkownika, wybierz Użytkownicy > Edytuj użytkownika, a następnie wybierz użytkownika.

2

Przewiń w dół do sekcji Uprawnienia.

3

Obok Meeting Center wybierz opcję Zezwalaj uczestnikom zewnętrznym.

4

Wybierz Dodaj lub Aktualizuj , aby zapisać zmiany.

5

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny.

6

Przewiń w dół do ustawień integracji Cisco Unified MeetingPlace.

7

Aby zezwolić uczestnikom zewnętrznym, zaznacz opcję Domyślni uczestnicy zewnętrzni MP.

8

Wybierz opcję Aktualizuj, aby zapisać zmiany.

Zezwalaj użytkownikom na korzystanie z wiadomości tekstowych

1

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Opcje.

2

W obszarze Opcje witryny zaznacz pole wyboru Włącz wiadomości tekstowe (SMS) .

3

Wybierz Aktualizuj.

Zezwalaj użytkownikom na planowanie spotkań i sesji szkoleniowych dla innych użytkowników

Ta procedura dotyczy tylko aplikacji Webex Meetings i Webex Training.

Przed rozpoczęciem

Użytkownicy planujący spotkania muszą mieć konto prowadzącego Webex.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

W sekcji Opcje planowania spotkań wybierz pole wyboru Użytkownicy mogą zezwolić innym użytkownikom na planowanie spotkań w ich imieniu .

3

Wybierz Aktualizuj.

Zezwól użytkownikom na drukowanie lub zapisywanie udostępnianego pliku

Ta procedura dotyczy tylko aplikacji Webex Meetings, Webex Events i Webex Training.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

W sekcji Opcje witryny zaznacz pole wyboru Zezwól na drukowanie/zapisywanie w udostępnianiu dokumentu .

3

Wybierz Aktualizuj.

Usuń zaznaczenie tej opcji, aby uniemożliwić uczestnikom drukowanie lub pobieranie pliku podczas udostępniania.