Tillat brukere å legge til øktinformasjon i kalendere

Denne fremgangsmåten gjelder bare for Webex-møter, Webex-opplæringog Webex-hendelser (klassisk). Bruk denne fremgangsmåten til å aktivere iCalendar-funksjonalitet på området, og til å vise knappen Legg til i Min kalendersiden Informasjon om Webex-økt . iCalendar er et standard kalenderformat. Med iCalendar kan brukere dele kalenderinformasjon og automatisk oppdatere tidsplanene sine.

1

Velg Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer i venstre navigasjonslinje.

2

Merk av for iCalendar (Vis legg til i Min kalender for møter, opplæring og hendelser (klassisk)) under Områdealternativer .

3

Velg Oppdater .

Tillat Unified MeetingPlace-brukere å bli med i eksterne møter

Denne fremgangsmåten gjelder bare for møtesenter . Angi standard virkemåte i tidsplanen for møteplanlegger og produktivitetsverktøy for om deltakerne på det offentlige Internett skal kunne bli med i et møte. Alternativet først må være aktivert for en møtevert for å tillate eksterne deltakere å bli med i et møte. Hvis innstillingen ikke er valgt i planleggeren, kan bare deltakere i samme interne nettverk bli med i et møte.

Før du starter

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Webex-området er klargjort med følgende:

  • Integreringsalternativet Unified MeetingPlace

  • Alternativet Webex node for MCS

1

Hvis du vil konfigurere en ny bruker, velger du Brukere > Legg til brukeri navigasjonsfeltet til venstre. Hvis du vil oppdatere en eksisterende brukerkonto, velger du Brukere > Rediger bruker, og deretter velger du en bruker.

2

Rull ned til Rettigheter-delen .

3

Velg Tillat eksterne deltakereved siden av Møtesenter.

4

Velg Legg til eller Oppdater for å lagre endringene.

5

Velg Konfigurasjon > Innstillinger for felles område i navigasjonsfeltet til venstre.

6

Rull ned til Unified MeetingPlace Integration Settings.

7

Hvis du vil tillate eksterne deltakere, merker du av for Standard eksterne MP-deltakere.

8

Velg Oppdater for å lagre endringene.

Tillat brukere å bruke tekstmeldinger

1

Velg Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer i venstre navigasjonslinje.

2

Merk av for Aktiver tekstmeldinger (SMS) under Områdealternativer.

3

Velg Oppdater.

Tillat brukere å planlegge møter og opplæringsøkter for andre brukere

Denne fremgangsmåten gjelder bare for Webex-møter og Webex-opplæring .

Før du starter

Brukere som planlegger møter, må ha en Webex-vertskonto .

1

Logg på Webex-nettstedsadministrasjon, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Merk av for Brukere kan la andre brukere planlegge møter på deres vegne under Planlegg møtealternativer .

3

Velg Oppdater.

Tillat brukere å skrive ut eller lagre filen som deles

Denne fremgangsmåten gjelder bare for møter, arrangementer (klassisk) og opplæring .

1

Logg på Administrasjon av Webex-område , og gå til Konfigurasjon > Vanlige områdeinnstillinger > Alternativer.

2

Merk av for Tillat deling av utskrift/lagring i dokumenter under Områdealternativer .

3

Velg Oppdater.

Fjern merket for dette alternativet for å hindre at deltakere skriver ut eller laster ned en fil under deling.