Dozvoljavanje korisnicima da kalendarima dodaju informacije o sesiji

Ova procedura je samo za Webex sastanke, Webex Obukui Webex događaje (klasične ). Koristite ovaj postupak da biste omogućili funkcionalnost iCalendar-a na vašem sajtu, kao i da biste nawebex stranici sa informacijama o sesiji prikazali dugme "Dodaj u moj kalendar". iCalendar je standardni format kalendara. Pomoću iCalendara korisnici mogu da dele informacije iz kalendara i automatski ažuriraju svoje rasporede.

1

Na levoj traci za navigaciju izaberite stavku > uobičajenih postavki lokacije > opcija.

2

U odeljku Opcije lokacije proverite izbor u polju za potvrdu iCalendar (Prikaži dodaj u moj kalendar za sastanke, obuku i događaje (klasične )).

3

Izaberite ispravku .

Dozvoli korisnicima objedinjenog mesta za sastanke da se pridruže spoljnim sastancima

Ova procedura je samo za Centar za sastanke. Postavite podrazumevano ponašanje u planeru sastanka i planeru alatki za produktivnost da li da dozvolite učesnicima koji se nalaze na javnom Internetu da se pridruže sastanku. Opcija prvo mora biti uključena za domaćina sastanka da bi se omogućilo spoljnim učesnicima da se pridruže sastanku. Ako postavka nije izabrana u planeru, samo učesnici unutar iste interne mreže mogu da se pridruže sastanku.

Pre nego što počneš

Ova opcija je dostupna samo ako je Vaša Webex lokacija obezbeđena sledećim:

  • Opcija integracije objedinjenog mesta sastanka

  • Webex node za MCS opciju

1

Da biste podesili novog korisnika, na levoj traci za navigaciju izaberite stavku Korisnici > dodaj korisnika. Da biste ažurirali postojeći korisnički nalog, izaberite stavku Korisnici > Uređivanje korisnika, a zatim izaberite korisnika.

2

Pomerite se nadole do odeljka Privilegije .

3

Pored centra za sastanke izaberitestavku Dozvoli spoljne učesnike.

4

Kliknite na dugme "Dodaj " ili "Ažuriraj" da biste sačuvali promene.

5

Na levoj traci za navigaciju izaberite stavku Konfiguracija > zajedničkih postavki lokacije.

6

Pomerite se nadole do postavki integracije objedinjenog mesta sastanka.

7

Da biste dozvolili spoljne učesnike, proverite podrazumevane mp spoljne učesnike.

8

Kliknite na dugme "Ažuriraj" da biste sačuvali promene.

Dozvoli korisnicima da koriste tekstualne poruke

1

Na levoj traci za navigaciju izaberite stavku > uobičajenih postavki lokacije > opcija.

2

U okviru Opcije lokacijeproverite izbor u polju za potvrdu Omogući tekstualne poruke (SMS ).

3

Izaberite ispravku.

Dozvoli korisnicima da zakažu sastanke i treninge za druge korisnike

Ova procedura je samo za Webex sastanke i Webex obuku.

Pre nego što počneš

Korisnici koji zakažu sastanke moraju da imaju Webex host nalog.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljku Opcije sastanka zakažite , potvrdite izbor u polju za potvrdu Korisnici mogu dozvoliti drugim korisnicima da zakažu sastanke u njihovo ime.

3

Izaberite ispravku.

Dozvoljavanje korisnicima da odštampaju ili sačuvaju deljenu datoteku

Ova procedura je samo za sastanke, događaje (klasične) i obuke .

1

Prijavite se na Administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije " > opcije.

2

U odeljku Opcije lokacije proverite izbor u polju za potvrdu Dozvoli štampanje/čuvanje u deljenju dokumenta.

3

Izaberite ispravku.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili učesnike da štampaju ili preuzimaju datoteku tokom deljenja.