Gebruikers toestaan om sessiegegevens aan agenda's toe te voegen

Deze procedure is alleen bedoeld voor Webex Meetings, Webex Training en Webex Events. Gebruik deze procedure om de iCalendar-functie op uw site in te schakelen en om de knop Toevoegen aan Mijn agenda weer te geven op de informatiepagina van de WebEx-sessie. iCalendar is een standaard agenda-indeling. Met iCalendar kunnen gebruikers agendagegevens delen en hun planning automatisch bijwerken.

1

Selecteer op de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.

2

Schakel in het gedeelte Siteopties het selectievakje iCalendar (Toevoegen aan mijn agenda weergeven voor vergaderingen, training en gebeurtenissen) in.

3

Selecteer Bijwerken.

Cisco Unified MeetingPlace-gebruikers toestaan om deel te nemen aan externe vergaderingen WBS30

Deze procedure is alleen voor Meeting Center en WBS30. Stel in de vergaderingplanner en in de Productiviteitstools-planner in of deelnemers die zich op het openbare web bevinden standaard wel of niet een vergadering mogen deelnemen. De optie moet eerst worden ingeschakeld voor de host van een vergadering om deelnemers toe te staan deel te nemen aan een vergadering. Als de instelling niet in de planner is geselecteerd, kunnen alleen deelnemers binnen hetzelfde interne netwerk deelnemen aan een vergadering.

Voordat u begint

Deze optie is alleen beschikbaar als uw WebEx-site is voorzien van het volgende:

  • De integratie-opties voor Cisco Unified MeetingPlace

  • Het WebEx-knooppunt voor de MCS-optie

1

Als u een nieuwe gebruiker wilt instellen, selecteert u op de linkernavigatiebalk Gebruikers > Gebruiker toevoegen. Als u een bestaand gebruikersaccount wilt bijwerken, selecteert u Gebruikers > Gebruiker bewerken en selecteer vervolgens een gebruiker.

2

Scrol omlaag naar het gedeelte Rechten.

3

Selecteer naast Meeting Center de optie Externe deelnemers toestaan.

4

Selecteer Toevoegen of Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.

5

Selecteer op de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen.

6

Scrol omlaag naar Integratie-instellingen Cisco Unified MeetingPlace.

7

Als u externe deelnemers wilt toestaan, schakelt u het selectievakje Standaard externe MP-deelnemers in.

8

Selecteer Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.

Gebruikers toestaan om sms-berichten te gebruiken

1

Selecteer op de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.

2

Schakel bij Siteopties het selectievakje Sms-berichten inschakelen (sms) in.

3

Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan om vergaderingen en trainingssessies voor andere gebruikers te plannen

Deze procedure is alleen bedoeld voor Webex Meetings en Webex Training.

Voordat u begint

Gebruikers die vergaderingen plannen, moeten een Webex-hostaccount hebben.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Schakel het selectievakje Gebruikers kunnen andere gebruikers toestaan namens hen vergaderingen te plannen in het gedeelte Planningsopties vergadering in.

3

Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan het bestand dat wordt gedeeld af te drukken of op te slaan

Deze procedure is alleen bedoeld voor Webex Meetings, Webex Events en Webex Training.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Schakel het selectievakje Afdrukken/opslaan toestaan in documenten delen in het gedeelte Site-opties in.

3

Selecteer Bijwerken.

Schakel deze optie uit om te voorkomen dat deelnemers tijdens het delen een bestand afdrukken of downloaden.