Gebruikers toestaan om sessiegegevens aan agenda's toe te voegen

Deze procedure is alleen Webex Meetings , Webex Trainingen Webex Events (klassiek). Gebruik deze procedure om de functie iCalendar uw site in te schakelen en om de knop Toevoegen aan Mijn agenda weer te geven op de informatiepagina van de Webex-sessie . iCalendar is een standaard agenda-indeling. Met iCalendar kunnen gebruikers agendagegevens delen en hun planning automatisch bijwerken.

1

Selecteer in navigatiebalk linkerboven privacyinstellingen Configuratie >Algemene site-instellingen > opties.

2

Vink in het gedeelte Site-opties iCalendar selectievakje Toevoegen aan mijn agenda voor vergaderingen, training en gebeurtenissen (klassiek) aan.

3

Selecteer Bijwerken .

Unified MeetingPlace-gebruikers toestaan om deel te nemen aan externe vergaderingen

Deze procedure is alleen beschikbaar voor Meetings Center. Stel in de vergaderingplander en in Productiviteitstools in of deelnemers die zich op het openbare web bevinden standaard wel of niet een vergadering mogen deelnemen. De optie moet eerst worden ingeschakeld voor de host van een vergadering om deelnemers toe te staan deel te nemen aan een vergadering. Als de instelling niet in de planning is geselecteerd, kunnen alleen deelnemers binnen hetzelfde interne netwerk deelnemen aan een vergadering.

Voordat u begint

Deze optie is alleen beschikbaar als uw Webex-site is voorzien van het volgende:

  • De integratie-optie Unified MeetingPlace

  • Het Webex-knooppunt voor de MCS-optie

1

Als u een nieuwe gebruiker wilt instellen, selecteert u navigatiebalk aan de linkerkant > gebruiker toevoegen. Als u een bestaand gebruikersaccount wilt bijwerken, selecteert u > Gebruiker bewerkenen selecteert u vervolgens een gebruiker.

2

Scrol omlaag naar het gedeelte Rechten.

3

Selecteer naast Meeting Center de optie Externe deelnemers toestaan.

4

Selecteer Toevoegen of Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.

5

Selecteer in de navigatiebalk configuratie configuratie voor > algemene site-instellingen.

6

Scrol omlaag naar Unified MeetingPlace integratie-instellingen.

7

Als u externe deelnemers wilt toestaan, controleert u Standaard externe MP-deelnemers.

8

Selecteer Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.

Gebruikers toestaan om sms-berichten te gebruiken

1

Selecteer in navigatiebalk linkerboven privacyinstellingen Configuratie >Algemene site-instellingen > opties.

2

Schakel bij Siteopties het selectievakje Sms-berichten inschakelen (sms) in.

3

Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan om vergaderingen en trainingssessies voor andere gebruikers te plannen

Deze procedure is alleen Webex Meetings voor -training en Webex Training.

Voordat u begint

Gebruikers die vergaderingen plannen, moeten een Webex-hostaccount .

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Schakel het selectievakje Gebruikers kunnen andere gebruikers laten namens hen vergaderingen plannen in het gedeelte Opties voor vergadering plannen in.

3

Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan het bestand dat wordt gedeeld af te drukken of op te slaan

Deze procedure is alleen beschikbaar voor Meetings, Events (klassiek) en Training .

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie >Algemene site-instellingen > opties.

2

Vink in het gedeelte Site-opties het selectievakje Afdrukken/opslaan toestaan bij documenten delen aan.

3

Selecteer Bijwerken.

Vink deze optie uit om te voorkomen dat deelnemers tijdens het delen een bestand afdrukken of downloaden.