Uskutečnění videohovoru

S Cisco IP telefony 8845 a 8865 lze uskutečňovat videohovory, pokud má druhý účastník také videotelefon. Závěrka se ovládá kroužkem na vnějšku kamery.

1

Otočením kroužku na kameře ve směru hodinových ručiček otevřete závěrku.

2

(Volitelné) Chcete-li upravit úhel pohledu, stiskněte tlačítko Autoportrét a posuňte kamerou nahoru nebo dolů.

3

Uskutečněte hovor.

Zastavení přenosu videa

Během videohovoru můžete zavřít závěrku kamery a zastavit odesílání obrazu z kamery.

Když zavřete závěrku, druhý účastník vás již neuvidí, bude vás však slyšet.

1

Otočením kroužku na kameře proti směru hodinových ručiček zavřete závěrku. Telefon přestane odesílat video.

2

Otočením kroužku na kameře ve směru hodinových ručiček otevřete závěrku. Telefon začne odesílat video.

Přepnutí mezi zobrazením telefonu a videa

Pokud chcete během videohovoru zobrazit plochu telefonu, můžete snadno přepnout mezi videem a plochou. Když skryjete video, zobrazí se rozmazaně a přesune do pozadí.

1

Stisknutím softwarového tlačítka Seznam hovorů video skryjete.

2

Stisknutím softwarového tlačítka Zobrazit video video zobrazíte.

Nastavení polohy obrazu v obraze

Během videohovoru můžete zobrazit současně příchozí i odchozí obraz (video). Tato funkce se nazývá „obraz v obraze“ (PiP). Příchozí obraz je obvykle zobrazen na celou obrazovku a obraz z vaší kamery je v malém okénku na obrazovce.

Když je aktivní funkce PiP, můžete okénko s videem přesunout do jiného kvadrantu obrazovky. Můžete také změnit zobrazení tak, že obraz z vaší kamery je zobrazen na celou obrazovku a vložené okénko zobrazuje příchozí obraz.

1

Stisknutím tlačítka Funkce PiP přesunete okno funkce PiP proti směru hodinových ručiček po obrazovce telefonu. Anebo se můžete v okně funkce PiP posunovat pomocí navigačního kruhu.

2

(Volitelné) Stisknutím tlačítka Vyměnit můžete přepnout mezi zobrazením na celou obrazovku a zobrazením PiP.

Informace o zabezpečení videohovorů a řešení problémů

Správce systému může podniknout kroky k ochraně vašich videohovorů před napadením osobami mimo vaši společnost. Pokud se během videohovoru zobrazí ikona Zabezpečení, znamená to, že správce systému podnikl kroky k zajištění vašeho soukromí.

Během videohovoru může dojít k jeho přerušení v důsledku nedostatečné šířky pásma sítě. Zvuk bude nadále k dispozici, ale video bude zastaveno. Požadujete-li video, zavěste, počkejte několik minut a znovu zahajte hovor. Pokud stále nemáte dostatečnou šířku pásma, obraťte se na správce systému.