Opsætning af praktisk laboratorium

For at tilbyde mødedeltagere mere praktisk undervisning understøtter Cisco Webex Training:

 • On-demand praktiske laboratoriesessioner. Mødedeltagere tilsluttes eksterne computere uden for en undervisningssession for at øve det, de lærer, i deres eget tempo.

 • Sessionsinternt praktisk laboratorium. Mødedeltagere praktiserer det, de lærer, mens de deltager i en undervisningssession. Mødedeltagere får erfaring ved at tilslutte til eksterne computere, hvor undervisningssoftware er installeret.

Før du begynder

Værter reserverer computere til on-demand og in-session praktisk laboratorium fra den samme pulje af eksterne computere. Administratoren af det praktiske laboratorium i din organisation opsætter laboratorierne og eksterne computere.

1

For at få adgang til siden Praktisk laboratorium skal du logge ind på ditWebex Training-websted. På fanen navigationsbjælke du vælge Vær vært for > en session i det praktiske laboratorium .

2

Gør ét af følgende:

Valgmulighed Beskrivelse
Sådan opsættes et in-session praktisk laboratorium Først reserveres computere i et af laboratorierne, når der planlægges en undervisningssession, og derefter startes det praktiske laboratorium under undervisningssessionen.
Sådan opsættes et on-demand praktisk laboratorium Først reserveres computere i et af laboratorierne, og derefter inviteres mødedeltagere til at bruge de reserverede computere på det planlagte tidspunkt.

Om siden Praktisk laboratorium

For at få adgang til siden Praktisk laboratorium skal du logge ind på ditWebex Training-websted. På navigationsbjælken udvides Vær vært for en session, og derefter vælges Praktisk laboratorium.

Du kan gøre følgende fra fanen Praktisk laboratorium:

 • Se en liste over de Praktisk laboratorium-computere, der er opsat af administratoren af Praktisk laboratorium.

 • Se tidsplanen for hvert laboratorium.

 • Reserver computere til on-demand-sessioner.

Du kan gøre følgende fra fanen Mine reservationer:

 • Se de sessioner, du har planlagt for sessionsinternt eller on-demand praktisk laboratorium.

 • Ændre dine reservationer, såsom at invitere mødedeltagere og annullere reservationer.

Reserver computere til sessionsinternt praktisk laboratorium

1

På siden Planlæg undervisningssession, skal du vælge Sessionsinternt praktisk laboratorium > Reserver computere fra laboratorium.

For vejledninger til visning af dagsorden for praktisk laboratorium henvises der til Vis dagsorden for praktisk laboratorium.

2

Vælg et laboratorium fra rullegardinmenuen.

3

Vælg Laboratorie oplysninger for at se laboratoriebeskrivelsen eller antallet af computere på en valgt fane.

4

Indtast det antal computere, du vil reservere.

5

Kontroller tilgængeligheden af computere og laboratorier.

Din reservationsstatus vises i feltet Reservationsstatus. Reservationsstatus opdateres hver gang, du vælger Kontroller tilgængelighed.

6

Hvis du vil forudtildele computere til tilmeldte mødedeltagere, skal du vælge Kræv mødedeltagertilmelding i afsnittet Tilmelding på siden Planlæg undervisningssession.

Ved at kræve mødedeltagertilmelding kan du tildele computere til deltagere, når de tilmelder sig. Hvis du vil tildele computere til mødedeltagere, når de tilmelder sig, skal du se Tildel praktiske laboratoriecomputere til tilmeldte mødedeltagere.

7

Når du er færdig med at planlægge din undervisningssession og praktiske laboratorium, skal du vælge Planlæg.

Hvis computerne ikke er tilgængelige, vises siden Computere ikke tilgængelige. Vælg Luk, og vælg et nyt reservationstidspunkt eller antal computere på siden Planlæg undervisningssession.

8

Vælg OK.

Se Tidsplan for praktisk laboratorium

1

Log ind på dit Webex Training-websted, og vælg Vær vært for > session i praktisk laboratorium.

2

For det laboratorium, som du er interesseret i, skal du vælge Laboratorium tidsplan > Vis tidsplan.

3

Vælg et tidsrum for at se detaljer for laboratoriets tidsplan.

Tildel praktiske laboratoriecomputere til tilmeldte mødedeltagere

1

Log ind på dit Webex Training-websted, og vælg Deltag i > Liste over sessioner.

2

Vælg dit sessionsemne. og klik derefter på Administrer tilmeldinger.

3

Klik på Forudtildel mødedeltagere til praktiske laboratorier.

4

For at tildele en mødedeltager til en computer skal du vælge navnet på den mødedeltager under Ikke tildelte deltagere.

5

For at tildele flere mødedeltagere til en computer skal du holde Ctrl-tasten nede, mens du vælger navnene på mødedeltagerne.

6

Vælg Tildel > OK.

Planlæg On-Demand praktisk laboratorium

1

Gå til siden Praktisk laboratorium på dit WebexTraining-websted, og vælg fanen Praktiske laboratorier.

2

I kolonnen On-demand laboratorium skal du vælge et vilkårligt Reserver computere-link.

3

Angiv valgmuligheder for reservation og vælg Reserver.

Se også Inviter mødedeltagere til on-demand praktisk laboratorium.

Inviter mødedeltagere til on-demand praktisk laboratorium

1

På siden Praktisk laboratorium, skal du vælge Mine reservationer > On-demand brug.

2

Vælg linket til emnet for den praktiske laboratoriesession.

3

Vælg Inviter mødedeltagere.

4

Gør ét af følgende, som passende:

 • Vælg Vælg live sessioner for at invitere alle mødedeltagere fra en eksisterende undervisningssession.

 • Skriv e-mailadresserne på de personer, du vil invitere, i tekstfeltet Inviterede mødedeltagere.

 • Vælg Vælg mødedeltagere for at vælge kontakter fra en adressebog, der er gemt på dit Webex Training-websted.

 • (Valgfri) Vælg Rediger valgmuligheder for e-mail for at brugertilpasse indholdet af e-mailinvitationen.

5

Vælg OK.

Skift reservationer

1

På siden Praktisk laboratorium, skal du vælge Mine reservationer > On-demand brug.

2

Vælg linket til den praktiske laboratoriesessionsreservation, du vil ændre.

3

Vælg Ændre reservation.

4

Gør ét af følgende, som det er passende:

 • Hvis du vil slette reservationen, skal du vælge Annuller reservation.

 • Hvis du vil ændre reservationen, skal du opdatere oplysningerne, og vælge Ændre reservation.

Start en praktisk laboratoriesession

Som en undervisningsvært, hvis du har planlagt et praktisk laboratorium, kan du starte den praktiske laboratoriesession 15 minutter før det reserverede tidsrum. Præsentationsværten er ansvarlig for administration af den praktiske laboratoriesession.

1

I sessionsvinduet, skal du vælge Laboratorium > Start praktisk laboratorium.

Dialogboksen Start praktisk laboratorium vises og viser, hvilket laboratorium og hvor mange computere der er reserveret.


 

Du kan starte den praktiske laboratoriesession 15 minutter eller mindre før det reserverede tidsrum. Hvis du forsøger at starte en praktisk laboratoriesession tidligere end 15 minutter før det planlagte tidspunkt, vises en fejlmeddelelse, der informerer dig om at starte den praktiske laboratoriesession inden for det reserverede tidsrum.

2

Under Computertildeling skal du vælge et af ​​følgende:

 • Tillad mødedeltagere at vælge computere.

 • Tildel mødedeltagere til computere manuelt.

3

(Valgfri) Marker afkrydsningsfeltet Optag eksterne computere automatisk, når deltagerne tilsluttes. Knappen Optag tændes for alle reserverede computere. Hver gang en deltager logger ind på en reserveret computer, optager computeren handlingerne. Når deltageren logger ud, stopper optagelsen.

4

Vælg Start.

Undervisningsleder kontakter de eksterne computere reserveret til din praktiske laboratoriesession.

Når de reserverede computere kontaktes, vises dialogboksen Start praktisk laboratorium.

Dialogboksen Start praktisk laboratorium angiver alle de computere, der er tilsluttet sessionen og de samlede mødedeltagere i sessionen.

5

(Valgfri) Hvis du vil begrænse antallet af mødedeltagere, der kan tilsluttes hver ekstern computer, skal du vælge Begræns mødedeltagere > Grænse, og indtast derefter et nummer.

6

Hvis du valgte Tildel mødedeltagere til computere manuelt, henvises der Tildel computere under praktiske laboratoriesessioner.

7

Vælg Færdig.

Optag praktiske laboratoriesessioner

Som præsentationsvært kan du optage handlinger for hver ekstern computer i den praktiske laboratoriesession. Dette kan være nyttigt for at observere, hvordan deltagerne bruger den eksterne computer under en undervisningssession. Du kan vælge at begynde optagelsen automatisk, når deltagerne tilsluttes en ekstern computer, eller du kan starte optagelse på ethvert tidspunkt fra panelet Praktisk laboratorium.

Når du optager en ekstern computer, Training Manager downloader og installerer Webex-afspiller på din computer. Du skal bruge Webex-afspiller for at afspille en optagelse.

1

I vinduet Session skal du vælge Laboratorium > Valgmuligheder for praktisk laboratorium.

2

Marker Optag eksterne computere automatisk, når deltagere tilsluttes.

3

Under Optag til mappe på ekstern computer skal du skrive en mappeplacering, hvor du kan gemme optagelsen.

Mappen gemmes på den eksterne computer. Navnene på Webex optagelsesformat (WRF) filer har forlængelsen .wrf.

4

Vælg OK.

 • For at starte optagelsen fra panelet praktisk laboratorium skal du vælge computer fra listen Computere og vælge knappen Optag.
 • For at holde pause og genstarte optagelsen skal du vælge computer fra listen Computere og vælge knappen Pause.
 • For at stoppe optagelsen skal du vælge computer fra listen Computere og vælge knappen Stop.

Tildel Computere Under praktiske laboratoriesessioner

Hvis du har valgt Tildel mødedeltagere til computere manuelt, kan du tildele computere til deltagere i dialogboksen til bekræftelse af start af praktisk laboratorium, fra panelet praktisk laboratorium, eller fra menuen Laboratorium.

Hvis du vælger planlægningsvalgmuligheden til at understøtte mere end 500 mødedeltagere for denne session, er antallet af deltagere, der kan tilgå en praktisk laboratoriecomputer stadig begrænset til 50.

1

Vælg Tildel Computere.

2

Under Ikke-tildelte deltagere skal du vælge de deltagere, du vil tildele til en bestemt computer.

3

Under Computere skal du vælge den computer, du vil tildele til den valgte deltager, og vælge Tildel.

4

For at tildele kontrollen over computeren til en bestemt deltager skal du vælge Tildel kontrol.

5

Vælg OK.

6

Vælg Udført i dialogboksen til bekræftelse af start af praktisk laboratorium.

For at fjerne en deltager skal du vælge Laboratorium > Tildel Computere. I dialogboksen Tildel Computere skal du vælge navnet på en deltager og vælge Ikke tildelt.

Sende en meddelelse til deltagerne

1

På panelet praktisk laboratorium skal du vælge knappen Send meddelelse.

2

Vælg Alle eller vælg en ekstern computer, som du vil sende din meddelelse til.

3

Skriv din meddelelse, og vælg OK.

Din meddelelse vises på de valgte deltageres desktoppe.

Besvar på en anmodning om hjælp

Hvis en deltager beder om hjælp, vises indikatoren Bed om hjælp ved siden af deltagerens navn på panelet Praktisk laboratorium.

1

Vælg indikatoren Bed om hjælp.

2

Indtast en meddelelse, og vælg OK.

Din meddelelse vises på deltagerens desktop.


 

Du kan derefter tilsluttes deltagerens eksterne computer og brug chatvisningsprogrammet til at fortsætte med at hjælpe deltageren.

Tag kontrol over en praktisk laboratoriecomputer

1

Tilslut til den eksterne computer.

2

I panelet Praktisk laboratorieadministrator skal du vælge knappen Kontrol af adgang.

Du har nu kontrol over den eksterne computer.

Bed alle at vende tilbage fra laboratorier

Under en praktisk laboratoriesession, kan du bede alle deltagerne til at vende tilbage fra den praktiske laboratoriesession til hovedundervisningssessionen. Du kan vælge at få deltagerne til at vende tilbage med det samme, eller du kan give dem en tidsfrist.

1

Vælg Laboratorium > Bed alle om at vende tilbage.

2

Gør ét af følgende:

 • Vælg inden for og vælge et tidspunkt i minutter fra rullegardinmenuen. Denne valgmulighed giver deltagerne tid til at afslutte de opgaver, de arbejder på.

 • Vælg Vend omgående tilbage, og afslut alle sessioner efter 30 sekunder.

3

Vælg OK.

Alle deltagere modtager en meddelelse, der beder dem om at vende tilbage fra praktisk laboratorium. Praktiske laboratoriesessioner slutter på de angivne tidspunkter.

Afslut den praktiske laboratoriesession

For at afslutte den praktiske laboratoriesession skal du vælge Laboratorium > Afslut praktisk laboratorium.

Den praktiske laboratoriesession slutter for alle deltagere.


Hvis du ikke afslutter praktiske laboratoriesessioner manuelt, slutter de automatisk, når din reservation af praktiske laboratoriecomputere udløber. Der vises en meddelelse på din skærm 15 minutter, før din reservation udløber. Hvis computerne ikke er reserveret til en anden undervisningssession, kan du fortsætte tilslutning til praktiske laboratoriecomputere. Hvis værten for den nye session forsøger tilslutning til de reserverede computere, frakobles du fra de reserverede computere.