Een praktijklab instellen

Om deelnemers meer praktijktraining te geven, ondersteunt Cisco Webex Training:

 • On-demand Praktijklabsessies. Deelnemers maken verbinding met externe computers buiten een trainingssessie om op hun eigen tempo te oefenen wat ze hebben geleerd.

 • Praktijklab tijdens sessie. Deelnemers oefenen wat ze hebben geleerd terwijl ze deelnemen aan een trainingssessie. Deelnemers doen praktijkervaring op door verbinding te maken met externe computers waarop trainingssoftware is geïnstalleerd.

Voordat u begint

Hosts reserveren computers voor on-demand praktijklabs en voor praktijklabs tijdens sessie uit dezelfde groep externe computers. De Praktijklabbeheerder van uw organisatie stelt de labs en externe computers in.

1

Als u toegang wilt krijgen tot de pagina Praktijklab, meld u zich aan bij uw Webex Training-website. Selecteer op navigatiebalk een sessie hosten > Praktijklab.

2

Voer een van de volgende handelingen uit:

Optie Beschrijving
Een Praktijklab tijdens sessie instellen Reserveer bij het plannen van een trainingssessie eerst computers in een van de labs, en start vervolgens het Praktijklab tijdens de trainingssessie.
Een on-demand Praktijklab instellen Reserveer bij het plannen van een trainingssessie eerst computers in een van de labs, en nodig vervolgens deelnemers uit de gereserveerde computers tijdens de geplande tijd te gebruiken.

Over de pagina Praktijklab

Als u toegang wilt krijgen tot de pagina Praktijklab, meld u zich aan bij uw Webex Training-website. Vouw Een sessie hosten uit op de navigatiebalk en klik vervolgens op Praktijklab.

Vanuit het tabblad Praktijklab kunt u het volgende doen:

 • Een lijst van de Praktijklabcomputers bekijken die is samengesteld door de beheerder van uw Praktijklab.

 • De planning voor elk van de labs bekijken.

 • Computers reserveren voor on-demand sessies.

Vanuit het tabblad Mijn reserveringen kunt u het volgende doen:

 • De Praktijklabs weergeven die u tijdens een sessie of on-demand gepland hebt staan.

 • Uw reserveringen wijzigen, bijvoorbeeld door deelnemers uit te nodigen of reserveringen te annuleren.

Computers reserveren voor Praktijklab tijdens sessie

1

Selecteer op het schema van de trainingssessie Praktijklab tijdens sessie > Computers reserveren van lab.

Zie Praktijklabschema bekijken voor instructies voor het bekijken van het Praktijklabschema.

2

Kies een lab uit de vervolgkeuzelijst.

3

Klik op Labinfo om de beschrijving van het lab of het aantal computers in een lab weer te geven.

4

Voer het aantal computers in dat u wilt reserveren.

5

Controleer de beschikbaarheid van de computers en het lab.

In het vak Status reservering wordt de status van uw reservering weergegeven. Door op Beschikbaarheid controleren te klikken, vernieuwt u de status van uw reservering.

6

Als u vooraf computers aan geregistreerde deelnemers wilt toewijzen, kiest u Verplichte registratie deelnemers in het gedeelte Registratie op de pagina Trainingssessie plannen.

Door deelnemerregistratie verplicht te stellen, kunt u een computer aan deelnemers toewijzen zodra ze zich registreren. Om deelnemers een computer toe te wijzen zodra ze zich registreren, raadpleegt u Praktijklabcomputers aan geregistreerde deelnemers toewijzen.

7

Als u klaar bent met het plannen van uw trainingssessie en praktijklab, klikt u op Plannen.

Als er geen computers beschikbaar zijn, wordt de pagina Geen computers beschikbaar weergegeven. Klik op Sluiten en selecteer op de pagina Trainingssessie plannen een nieuwe reserveringstijd of een nieuw aantal computers.

8

Selecteer OK.

Praktijklabschema bekijken

1

Meld u aan bij uw Webex Training-website en selecteer Een > hosten .

2

Selecteer Labschema > Schema weergeven voor het lab waarin u geïnteresseerd bent.

3

Door een tijdsperiode aan te wijzen, kunt u de gegevens van het labschema bekijken.

Praktijklabcomputers toewijzen aan geregistreerde deelnemers

1

Meld u aan bij uw Webex Training-website en selecteer Deelnemen aan een > lijst met sessies.

2

Selecteer uw sessieonderwerp. en klik op Registraties beheren.

3

Klik op Deelnemers vooraf toewijzen aan Praktijklabs.

4

Als u een deelnemer aan een computer wilt toewijzen, klikt u op de naam van de deelnemer onder Niet-toegewezen deelnemers.

5

Als u een computer aan meerdere deelnemers tegelijk wilt toewijzen, houdt u de toets Ctrl ingedrukt terwijl u de namen van de deelnemers selecteert.

6

Selecteer Toewijzen > OK.

On-demand Praktijklab plannen

1

Ga naar de pagina Praktijklab op uw Webex Training-website en selecteer het tabblad Praktijklabs.

2

Klik in de kolom On-demand lab op een van de koppelingen Computers reserveren.

3

Geef de reserveringsopties op en klik op Reserveren.

Zie ook Deelnemers uitnodigen voor on-demand Praktijklab.

Deelnemers uitnodigen voor on-demand Praktijklab

1

Selecteer op de pagina Praktijklab Mijn reserveringen > On-demand gebruik.

2

Klik op de koppeling voor het onderwerp van de Praktijklabsessie.

3

Selecteer Deelnemers uitnodigen.

4

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op Live-sessies selecteren om alle deelnemers uit een bestaande trainingssessie uit te nodigen.

 • Typ de e-mailadressen van de deelnemers die u wilt uitnodigen in het tekstvak Uitgenodigde deelnemers.

 • Klik op Deelnemers selecteren om contactpersonen te selecteren uit een adresboek uwWebex Training-website is opgeslagen.

 • (Optioneel) Klik op Opties e-mail bewerken om de inhoud van de e-mailuitnodiging aan te passen.

5

Selecteer OK.

Reserveringen wijzigen

1

Selecteer op de pagina Praktijklab Mijn reserveringen > On-demand gebruik.

2

Klik op de koppeling voor de reservering van de Praktijklabsessie die u wilt wijzigen.

3

Selecteer Reservering wijzigen.

4

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u de reservering wilt verwijderen, klikt u op Reservering annuleren.

 • Als u de reservering wilt wijzigen, past u de gegevens aan en klikt u op Reservering wijzigen.

Een Praktijklabsessie starten

Als u een Praktijklab hebt gepland, kunt u de Praktijklabsessie binnen 15 minuten van de gereserveerde tijd starten. De presentator is verantwoordelijk voor het beheren van de Praktijklabsessie.

1

Selecteer in het sessievenster Lab > Praktijklab starten.

Het dialoogvenster Praktijklab starten wordt weergegeven en laat zien welk lab en hoeveel computers er zijn gereserveerd.


 

U kunt de Praktijklabsessie maximaal 15 minuten voor de gereserveerde tijd starten. Als u eerder dan 15 minuten voor de gereserveerde tijd de Praktijklabsessie probeert te starten, wordt een foutmelding weergegeven met de mededeling dat u de Praktijklabsessie op de gereserveerde tijd dient te starten.

2

Kies onder Computertoewijzing een van de volgende opties:

 • Deelnemers toestaan een computer te kiezen.

 • Deelnemers handmatig aan een computer toewijzen.

3

(Optioneel) Schakel het selectievakje Automatisch externe computers opnemen wanneer deelnemers verbinding maken in. De knop Opnemen wordt voor alle gereserveerde computers ingeschakeld. Zodra een deelnemer zich aanmeldt bij een gereserveerde computer, neemt de computer de handelingen op. Wanneer de deelnemer zich afmeldt, stopt het opnemen.

4

Selecteer Start.

Trainingsbeheer maakt contact met de externe computers die gereserveerd zijn voor de Praktijklabsessie.

Zodra er contact is met de gereserveerde computers, wordt het dialoogvenster Bevestiging start Praktijklab weergegeven.

Het dialoogvenster Bevestiging start Praktijklab geeft alle computers weer die met de sessie zijn verbonden en het totaal aantal deelnemers in de sessie.

5

Als u het aantal deelnemers wilt beperken dat verbinding kan maken met elke externe computer, selecteert u Deelnemers beperken > Beperken en voert u een aantal in.

6

Als u Computers handmatig aan deelnemers toewijzen hebt geselecteerd, raadpleegt u Computers toewijzen tijdens Praktijklabsessies.

7

Selecteer Gereed.

Praktijklabsessies opnemen

Als presentator kunt u de handelingen van alle externe computers in de Praktijklabsessie opnemen. Dit kan helpen bij het observeren hoe deelnemers de externe computers tijdens een trainingssessie gebruiken. U kunt ervoor kiezen om automatisch te beginnen met opnemen zodra deelnemers verbinding maken met een externe computer of u kunt op elk gewenst moment beginnen met opnemen vanaf het deelvenster Praktijklab.

Zodra u een externe computer op Training Manager downloadt en installeert u de Webex Player op uw computer. Als u een opname wilt afspelen, gebruikt u Webex-speler.

1

Selecteer in het sessievenster Lab > Praktijklabopties.

2

Schakel het selectievakje Automatisch externe computers opnemen wanneer deelnemers verbinding maken in.

3

Typ onder In map op externe computer opslaan de maplocatie waar u de opname wilt opslaan.

De map wordt opgeslagen op de externe computer. De namen van de bestanden Webex Recording Format (WRF) hebben de extensie .wrf.

4

Selecteer OK.

 • Als u wilt beginnen met opnemen vanaf het deelvenster Praktijklab, selecteert u een computer uit de lijst Computers en klikt u op de knop Opnemen.
 • Als u een opname wilt onderbreken en hervatten, selecteert u een computer uit de lijst Computers en klikt u op de knop Onderbreken.
 • Als u de opname wilt beëindigen, selecteert u een computer uit de lijst Computers en klikt u op de knop Beëindigen.

Computers tijdens Praktijklabsessies toewijzen

Als u Computers handmatig aan deelnemers toewijzen hebt geselecteerd, kunt u computers toewijzen aan deelnemers vanuit het dialoogvenster Start Praktijklab bevestigen, vanuit het deelvenster Praktijklab of vanuit het menu Lab.

Als u voor deze sessie meer dan 500 deelnemers wilt ondersteunen, is het maximumaantal deelnemers dat toegang krijgt tot een Praktijklabcomputer 50.

1

Selecteer Computers toewijzen.

2

Selecteer onder Niet-toegewezen deelnemers de deelnemers waaraan u een bepaalde computer wilt toewijzen.

3

Selecteer onder Computers de computer die u aan de geselecteerde deelnemer wilt toewijzen en klik op Toewijzen.

4

Als u het beheer van de computer aan een deelnemer wilt overdragen, klikt u op Beheer overdragen.

5

Selecteer OK.

6

Klik op Gereed in het dialoogvenster Bevestiging start Praktijklab.

Selecteer Lab > Computers toewijzen om een deelnemer af te melden. Selecteer in het dialoogvenster Computers toewijzen de naam van de deelnemer en klik op Afmelden.

Een bericht uitzenden naar deelnemers

1

Klik in het deelvenster Praktijklab op de knop Bericht uitzenden.

2

Selecteer Alle of kies een externe computer waarnaar u uw bericht wilt uitzenden.

3

Typ uw bericht en klik op OK.

Uw bericht wordt weergegeven op het bureaublad van de geselecteerde deelnemers.

Reageren op een verzoek om hulp

Als een deelnemer om hulp vraagt, verschijnt de indicator Om hulp vragen naast de naam van de deelnemer in het deelvenster Praktijklab.

1

Selecteer de indicator Om hulp vragen.

2

Typ een bericht en klik op OK.

Uw bericht wordt nu weergegeven op het bureaublad van de deelnemer.


 

U kunt ook verbinding maken met de externe computer van de deelnemer en de chatviewer gebruiken om de deelnemer verder te helpen.

Beheer van Praktijklabcomputer overnemen

1

Verbinding maken met de externe computer.

2

Klik op het deelvenster Praktijklab op de knop Beheer overdragen.

U hebt nu het beheer van de externe computer in handen.

Alle deelnemers vragen terug te keren vanuit labs

Tijdens een Praktijklabsessie kunt u alle deelnemers vragen om vanuit de Praktijklabsessie terug te keren naar de hoofdtrainingssessie. U kunt de deelnemers meteen laten terugkeren of u kunt een tijdslimiet instellen waarbinnen ze moeten terugkeren.

1

Selecteer Lab > Alle deelnemers vragen om terug te keren.

2

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer binnen en kies een aantal minuten uit de vervolgkeuzelijst. Deze optie geeft deelnemers tijd om de taken af te ronden waar ze mee bezig zijn.

 • Selecteer Alle sessies binnen 30 seconden beëindigen.

3

Selecteer OK.

Alle deelnemers ontvangen nu een bericht waarin ze worden gevraagd terug te keren vanuit het Praktijklab. De Praktijklabsessies eindigen op de ingestelde tijden.

De Praktijklabsessie beëindigen

Als u de Praktijklabsessie wilt beëindigen, selecteert u Lab > Praktijklab beëindigen.

De Praktijklabsessie eindigt nu voor alle deelnemers.


Als u de Praktijklabsessies niet handmatig beëindigt, eindigen deze automatisch op het moment dat uw reservering voor de Praktijklabcomputers verloopt. 15 minuten voordat uw reservering verloopt, wordt er een bericht op uw scherm weergegeven. Als de computers niet zijn gereserveerd voor een andere trainingssessie, kunt u verbinding blijven maken met de Praktijklabcomputers. Zodra de host van de nieuwe sessie verbinding probeert te maken met de gereserveerde computers, wordt de verbinding met de gereserveerde computers verbroken.