Kendiliğinden Lab Oluşturma

Katılımcılara daha fazla kişisel eğitim sağlamak için Cisco Webex Eğitim şunları destekler:

 • Talep üzerine Kendiliğinden Lab oturumları. Katılımcılar, öğrendiklerini kendi hızlarında pratik yapmak için bir eğitim oturumunun dışında uzak bilgisayarlara bağlanır.

 • Oturum içi Kendiliğinden Lab. Katılımcılar eğitim oturumuna katıldıkları sırada öğrendikleri şeylerle ilgili pratik yaparlar. Katılımcılar, eğitim yazılımının yüklendiği uzak bilgisayarlara bağlanarak deneyim kazanır.

Başlamadan önce

Toplantı sahipleri isteğe bağlı ve oturum içi Kendiliğinden Lab bilgisayarlarını aynı uzak bilgisayar havuzundan ayırırlar. Kuruluşunuzdaki Kendiliğinden Lab yöneticisi lab'ları ve uzak bilgisayarları ayarlar.

1

Eller Lab sayfasına erişmek için Eğitim web sitenize Webex oturum edin. Navigasyon çubuğu Oturum > Lab öğesiniseçin.

2

Şunlardan birini yapın:

Seçenek Açıklama
Oturum içi Kendiliğinden Lab ayarlamak için Eğitim oturumu planlarken, önce lab'lardan birindeki bilgisayarları ayırın ve ardından eğitim oturumunda Kendiliğinden Lab'ı başlatın.
İsteğe bağlı Kendiliğinden Lab ayarlamak için Önce lab'lardan birindeki bilgisayarları ayırın ve ardından katılımcıları planlanan sürede ayrılan bilgisayarları kullanmaya davet edin.

Kendiliğinden Lab Sayfası Hakkında

Eller Lab sayfasına erişmek için Eğitim web sitenize Webex oturum edin. Navigasyon çubuğunda Oturum Düzenle'yi genişletin ve Kendiliğinden Lab'i seçin.

Kendiliğinden Lab'lar sekmesinde şunları yapabilirsiniz:

 • Kendiliğinden Lab yöneticiniz tarafından ayarlanan Kendiliğinden Lab bilgisayarlarının listesini görüntüleme.

 • Her sekme için planı görüntüleme.

 • Talep üzerine oturumlar için bilgisayar ayırma.

Rezervasyonlarım sekmesinde şunları yapabilirsiniz:

 • Oturum içi ve talep üzerine Kendiliğinden Lab için planladığınız oturumları görüntüleme.

 • Örneğin katılımcıları davet ederek ve rezervasyonları iptal ederek rezervasyonlarınızı değiştirin.

Oturum İçi Kendiliğinden Lab için Bilgisayarları Ayırma

1

Eğitim Oturumu Planla seçeneğinde, Oturum İçi Kendiliğinden Lab > Laboratuvardan bilgisayarları ayır'ı seçin.

Kendiliğinden Lab planını görüntüleme hakkındaki talimatlar için Kendiliğinden Lab Planını Görüntüleme konusuna bakın.

2

Açılır listeden bir laboratuvar seçin.

3

Laboratuvar açıklamasını veya seçilen laboratuvardaki bilgisayarların sayısını görüntülemek için Laboratuvar Bilgileri'ni seçin.

4

Ayırmak istediğiniz bilgisayar sayısını girin.

5

Bilgisayarların ve laboratuvarın kullanılabilirliğini kontrol edin.

Rezervasyon durumunuz, Rezervasyon durumu kutusunda görünür. Rezervasyon durumu, Kullanılabilirliği Kontrol Et'i her seçişinizde yenilenir.

6

Bilgisayarları kayıtlı katılımcılara önceden atamak için Eğitim Oturumu Planla sayfasının Kayıt bölümünde Katılımcı kaydını gerekli kıl öğesini seçin.

Katılımcı kaydının gerekli kılınması, bilgisayarları katılımcılara kaydoldukları sırada atamanıza imkan tanır. Katılımcılara kaydoldukları sırada bilgisayarlar atamak için Kayıtlı Katılımcılara Kendiliğinden Lab Atama konusuna bakın.

7

Eğitim oturumunuzu ve Kendiliğinden Lab'ı planlamayı tamamladıktan sonra, Planla'yı seçin.

Bilgisayarlar kullanılamıyorsa Bilgisayarlar Kullanılamıyor sayfası görünür. Kapat'ı seçin ve Eğitim Oturumu Planla sayfasında yeni rezervasyon saati veya bilgisayarların sayısını seçin.

8

Tamam’ı seçin.

Kendiliğinden Lab Planını Görüntüleme

1

Webex Training web > oturum açma ve Oturum Sahibi > Lab öğesiniseçin.

2

İlgilendiğiniz laboratuvar için Laboratuvar Planı > Planı Görüntüle'yi seçin.

3

Laboratuvar planının ayrıntılarını görmek için bir zaman dilimini işaretleyin.

Kayıtlı Katılımcılara Kendiliğinden Lab Bilgisayarları Atama

1

Webex Training web > oturumları Listele 'yi seçin.

2

Oturum konu başlığınızı seçin. ve ardından Kayıtları Yönet 'etıklayın.

3

Katılımcıları Hands-On Labs'a önceden ata 'yatıklayın.

4

Bir bilgisayara katılımcı atamak için Atanmamış Katılımcılar altında katılımcının adını seçin.

5

Bir bilgisayara birden fazla katılımcı atamak için Ctrl tuşunu basılı tutun ve katılımcıların adını seçin.

6

Ata > Tamam'ı seçin.

Talep Üzerine Kendiliğinden Lab Planlama

1

Webex Training web siteniz üzerinde Webex Lab sayfanıza gidin ve Hands-Lab'lar sekmesini seçin.

2

Kendiliğinden Lab sütununda, herhangi bir Bilgisayarları Ayır bağlantısını seçin.

3

Rezervasyon seçeneklerini belirtin ve Ayır'ı seçin.

Ayrıca, Katılımcıları İsteğe Bağlı Kendiliğinden Lab için Davet Etme konusuna da bakın.

Katılımcıları Talep Üzerine Kendiliğinden Lab için Davet Etme

1

Kendiliğinden Lab sayfasında, Rezervasyonlarım > Talep üzerine kullanım'ı seçin.

2

Kendiliğinden Lab oturumunun konu başlığının bağlantısını seçin.

3

Katılımcıları Davet Et'i seçin.

4

Uygun olduğu şekilde şunlardan herhangi birini yapın:

 • Mevcut eğitim oturumundan tüm katılımcıları davet etmek için Canlı Oturumları Seçin öğesini seçin.

 • Davet edilen katılımcılar metin kutusuna davet etmek istediğiniz kişilerin e-posta adreslerini yazın.

 • Eğitim web sitenize depolanan bir toplantı adres defteri kişileri seçmek için Katılımcı seçin Webex seçin.

 • (İsteğe bağlı) Davet e-posta iletisinin içeriğini özelleştirmek için E-posta Seçeneklerini Düzenle'yi seçin.

5

Tamam’ı seçin.

Rezervasyonları Değiştirme

1

Kendiliğinden Lab sayfasında, Rezervasyonlarım > Talep üzerine kullanım'ı seçin.

2

Değiştirmek istediğiniz Kendiliğinden Lab oturumu rezervasyonunun bağlantısını seçin.

3

Rezervasyonu Değiştir öğesini seçin.

4

Uygun olduğu şekilde şunlardan birini yapın:

 • Rezervasyonu silmek için Rezervasyonu İptal Et'i seçin.

 • Rezervasyonu değiştirmek için bilgileri güncelleyin ve Rezervasyonu Değiştir'i seçin.

Kendiliğinden Lab Oturumunu Başlatma

Eğitim oturumu sahibi olarak Kendiliğinden Lab planladıysanız Kendiliğinden Lab oturumunu ayrılan zamanın 15 dakikasında başlatabilirsiniz. Sunum yapan kişi, Kendiliğinden Lab oturumunu yönetmekten sorumludur.

1

Oturum penceresinde, Lab > Kendiliğinden Lab Başlat öğesini seçin.

Kendiliğinden Lab iletişim kutusu, hangi laboratuvarın ve kaç bilgisayarın ayrıldığını gösterir.


 

Kendiliğinden Lab oturumunu, paylaşılan ayrılmış zamandan 15 dakika veya daha kısa süre önce başlatabilirsiniz. Kendiliğinden Lab oturumunu planlanan ayrılmış zamandan önce başlatmak için 15 dakikadan daha kısa bir süre ayarlamayı denerseniz ayrılan zamanda Kendiliğinden Lab oturumunu başlatmanızı bildiren bir hata iletisi görünür.

2

Bilgisayar Atama altında, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 • Katılımcıların bilgisayarları seçmesine izin ver.

 • Bilgisayarları katılımcılara manuel olarak atama.

3

(İsteğe bağlı) Katılımcılar bağlandığında uzak bilgisayarları otomatik olarak kaydet onay kutusunu işaretleyin. Kaydet düğmesi ayrılan tüm bilgisayarlar için açılır. Bir katılımcı ayrılmış bilgisayarda oturum açtığında, bilgisayar eylemleri kaydeder. Katılımcı oturumu kapattığında, kayıt durur.

4

Başlat'ı seçin.

Eğitim Yöneticisi, Kendiliğinden Lab oturumunuz için ayrılmış uzak bilgisayarla iletişime geçer.

Ayrılmış bilgisayarlarla iletişim kurulduğunda, Kendiliğinden Lab Onayını Başlat iletişim kutusu açılır.

Kendiliğinden Lab Onayını Başlat iletişim kutusu, oturuma bağlı olan tüm bilgisayarları ve oturumdaki toplam katılımcı sayısını listeler.

5

(İsteğe bağlı) Her uzak bilgisayara bağlanabilen katılımcı sayısını sınırlamak için Katılımcıları Sınırla > Sınırla'yı seçin ve bir sayı girin.

6

Bilgisayarları katılımcılara manuel olarak ata'yı seçtiyseniz Kendiliğinden Lab Oturumları Sırasında Bilgisayar Atama konusuna bakın.

7

Bitti'yi seçin.

Kendiliğinden Lab Oturumlarını Kaydetme

Sunum yapan kişi olarak Kendiliğinden lab oturumunda her uzak bilgisayarın eylemlerini kaydedebilirsiniz. Bu, katılımcıların eğitim oturumu sırasında uzak bilgisayarı nasıl kullandığı gözlemlenirken yararlı olabilir. Katılımcılar uzak bilgisayara bağlandığında kaydı otomatik olarak başlatmayı seçebilir veya Kendiliğinden Lab panelinden kaydı istediğiniz zaman başlatabilirsiniz.

Bir kaydı uzak bilgisayar, Training Manager Oynatıcı'Webex indirilir ve yüklenir. Kaydı oynatmak Webex Oynatıcı'nın kullanabilirsiniz.

1

Oturum penceresinde, Lab > Kendiliğinden Lab Seçenekleri öğesini seçin.

2

Katılımcılar bağlandığında uzak bilgisayarları otomatik olarak kaydet'i işaretleyin.

3

Uzak bilgisayardaki klasöre kaydet altında, kaydın depolanacağı bir klasör konumu yazın.

Klasör, uzak bilgisayarda depolanır. Kayıt Biçimi Webex WRF) dosyalarının adlarda .wrf uzantısı vardır.

4

Tamam’ı seçin.

 • Kaydı Kendiliğinden Lab panelinden başlatmak için Bilgisayarlar listesinden bilgisayarı ve Kayıt düğmesini seçin.
 • Kaydı duraklatmak ve sürdürmek için Bilgisayarlar listesinden bilgisayarı ve Duraklat düğmesini seçin.
 • Kaydı durdurmak için Bilgisayarlar listesinden bilgisayarı ve Durdur düğmesini seçin.

Kendiliğinden Lab Oturumları Sırasında Bilgisayar Atama

Katılımcıları bilgisayarlara manuel olarak ata'yı seçtiyseniz Kendiliğinden Lab Onayını Başlat iletişim kutusundan, Kendiliğinden Lab panelinden veya Lab menüsünden katılımcılara bilgisayarlar atayabilirsiniz.

Planlama seçeneğinin bu oturum için 500'den fazla katılımcıyı desteklemesini seçtiyseniz Kendiliğinden Lab bilgisayarına erişebilecek katılımcı sayısı 50 ile sınırlıdır.

1

Bilgisayar Ata'yı seçin.

2

Atanmamış Katılımcılar altında, belirli bir bilgisayara atamak istediğiniz katılımcıları seçin.

3

Bilgisayarlar altında, seçilen katılımcıya atamak istediğiniz bilgisayarı ve Ata'yı seçin.

4

Bilgisayarın kontrolünü belirli bir katılımcıya vermek için Kontrolü Ver'i seçin.

5

Tamam’ı seçin.

6

Kendiliğinden Lab Onayını Başlat iletişim kutusunda Bitti'yi seçin.

Bir katılımcının atamasını kaldırmak için Lab > Bilgisayar Ata'yı seçin. Bilgisayar Ata iletişim kutusunda katılımcının adını ve Atamayı Kaldır'ı seçin.

Bir İletiyi Katılımcılara Yayınlama

1

Kendiliğinden Lab panelinde, Yayın Mesajı düğmesini seçin.

2

Tümü'nü veya iletinizi yayınlamak istediğiniz uzak bilgisayarı seçin.

3

İletinizi yazın ve Tamam'ı seçin.

İletiniz seçilen katılımcıların masaüstlerinde görünür.

Yardım İsteğine Yanıt Verme

Bir katılımcı yardım isterse Kendiliğinden Lab panelinde katılımcının adının yanında Yardım İste göstergesi görünür.

1

Yardım İste göstergesini seçin.

2

Bir ileti yazın ve Tamam'ı seçin.

İletiniz katılımcının masaüstünde görünür.


 

Katılımcının uzak bilgisayarına bağlanabilir ve katılımcıya yardım etmeye devam etmek için sohbet görüntüleyicisini kullanabilirsiniz.

Kendiliğinden Lab Bilgisayarının Kontrolünü Alma

1

Uzak bilgisayara bağlanın.

2

Kendiliğinden Lab Yöneticisi panelinde, Kontrolü Devret düğmesini seçin.

Uzak bilgisayarın kontrolü artık sizdedir.

Herkesten Lab'lardan Dönmesini İsteme

Kendiliğinden Lab oturumu sırasında, tüm katılımcılardan Kendiliğinden Lab oturumundan ana eğitim oturumuna dönmesini isteyebilirsiniz. Katılımcıların hemen dönmesini veya dönüş için onlara zaman tanımayı seçebilirsiniz.

1

Lab > Tümünden Dönmesini İste'yi seçin.

2

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Şu süre içerisinde:'yi seçin ve açılır listeden dakika olarak bir zaman seçin. Bu seçenek, katılımcılara üzerinde çalıştıkları görevleri tamamlamaları için zaman tanır.

 • Hemen ve tüm oturumları 30 saniye sonra sonlardır'ı seçin.

3

Tamam’ı seçin.

Tüm katılımcılar Kendiliğinden Lab'dan dönmelerini isteyen bir ileti alır. Kendiliğinden Lab oturumları belirtilen zamanlarda sona erer.

Kendiliğinden Lab Oturumunu Sonlandırma

Kendiliğinden Lab oturumunu sonlandırmak için Lab > Kendiliğinden Lab'ı Sonlandır'ı seçin.

Kendiliğinden Lab oturumu tüm katılımcılar için sona erer.


Kendiliğinden Lab oturumunu manuel olarak sonlandırmazsanız Kendiliğinden Lab bilgisayarları için rezervasyonunuzun süresi dolduğunda otomatik olarak sona erer. Rezervasyonunuzun süresi dolmadan 15 dakika önce ekranınızda bir ileti görünür. Bilgisayarlar başka bir eğitim oturumu için ayrılmamışsa Kendiliğinden Lab bilgisayarlarına bağlanmaya devam edebilirsiniz. Yeni oturumun toplantı sahibi ayrılan bilgisayarlara bağlanmaya çalışırsa ayrılan bilgisayarlarla bağlantınız kesilir.