Konfigurera en praktisk labbsession

För att tillhandahålla mer praktisk utbildning åt deltagarna Cisco Webex Training stöd för:

 • Praktiska labbsessioner on-demand. Deltagarna ansluter till fjärrdatorer utanför utbildningsmötet för att öva vad de har lärt sig i sin egen takt.

 • Praktisk labbsession under sessionen. Deltagare får öva på det de lärt sig medan de deltar i ett utbildningsmöte. Deltagarna får erfarenhet genom att ansluta till fjärrdatorer på vilka utbildningsprogramvaran är installerad.

Innan du börjar

Värdar reserverar on-demand- och in-session-datorer för praktiska labbsessioner från samma pool av fjärrdatorer. Administratören av praktiska labbsessioner i din organisation konfigurerar labbarna och fjärrdatorerna.

1

Logga in på din Webex Training-webbplats för att komma åt sidan Praktisk labblabb. På navigeringsrad, välj Var värd för en session > praktisk labbsession.

2

Gör något av följande:

Alternativ Beskrivning
Så konfigurerar du en praktisk labbsession Först reserverar du datorer i ett av laboratorierna när du schemalägger ett utbildningsmöte, och påbörjar sedan den praktiska labbsessionen under utbildningsmötet.
Så konfigurerar du en praktisk labbsession on-demand Först reserverar du datorer i ett av laboratorierna, och bjuder därefter in deltagare att använda de reserverade datorerna under den schemalagda tiden.

Om sidan Praktisk labbsession

Logga in på din Webex Training-webbplats för att komma åt sidan Praktisk labblabb. På navigeringsraden expanderar du Var värd för en session och väljer Praktisk labbsession.

Du kan göra följande från fliken Praktisk labbsession:

 • Visa en lista över praktiska labbdatorer som har konfigurerats av din praktiska labbadministratör.

 • Visa schemat för var och en av labbsessionerna.

 • Reservera datorer för sessioner on-demand.

Du kan göra följande från fliken Mina bokningar:

 • Visa vilka sessioner du har schemalagt som under session eller som praktisk labbsession on-demand.

 • Ändra dina bokningar, som att bjuda in deltagare eller avbryta bokningar.

Reservera praktiska labbdatorer under session

1

På Schemalägg utbildningsmöte väljer du Praktisk labbsession under session > Reservera datorer från labb.

För anvisningar om att visa schemat för praktiska labbsessioner, se Visa schema för praktisk labbsession.

2

Välj ett labb från den nedrullningsbara listan.

3

Välj Labbinfo för att visa labbeskrivningen eller antalet datorer i ett valt labb.

4

Ange antalet datorer som du vill reservera.

5

Kontrollera tillgängligheten för datorer och labb.

Din bokningsstatus visas i rutan Bokningsstatus. Bokningsstatusen uppdateras varje gång du väljer Kontrollera tillgänglighet.

6

För att tilldela datorer till registrerade deltagare på förhand, välj Kräv deltagarregistrering i avsnittet Registrering på sidan Schemalägg utbildningsmöte.

Kräv deltagarregistrering tillåter dig tilldela datorer åt deltagarna när de registrera sig. För att tilldela datorer åt deltagarna när de registrerar sig, se Tilldela praktiska labbdatorer till registrerade deltagare.

7

När du är klar med schemaläggningen av ditt utbildningsmöte och din praktiska labbsession väljer du Schemalägg.

Om datorerna inte är tillgängliga kommer sidan Datorer är inte tillgängliga att visas. Välj Stäng och välj sedan en ny bokningstid eller antalet datorer på sidan Schemalägg utbildningsmöte.

8

Välj OK.

Visa schemat för den praktiska labbsessionen

1

Logga in på din Webex Training-webbplats och välj Var värd för en session > Praktisk labbsession.

2

För labbet som du är intresserad av väljer du Labbschema > Visa schema.

3

Peka på en tidslucka för att visa detaljer om labbschemat.

Tilldela praktiska labbdatorer till registrerade deltagare

1

Logga in på din Webex Training-webbplats och välj Delta i en > sessionslista.

2

Välj ditt sessionsämne. och klicka sedan på Hantera registreringar.

3

Klicka på Förandela deltagare till praktiska labb.

4

För att tilldela en deltagare en dator väljer du deltagarens namn under Ej tilldelade deltagare.

5

För att tilldela flera deltagare till en dator, håll ner tangenten Ctrl medan du väljer deltagarnamnen.

6

Välj Tilldela > OK.

Schemalägg praktisk labbsession on-demand

1

Gå till sidan Praktisk labbning på din Webex Training-webbplats och välj fliken Praktiska labb.

2

I kolumnen Labb on-demand väljer du länken Reservera datorer.

3

Ange bokningsalternativet och välj Reservera.

Se även Bjud in deltagare till praktisk labbsession on-demand.

Bjud in deltagare till praktisk labbsession on-demand

1

På sidan Praktisk labbsession väljer du Mina bokningar > On-demand användning.

2

Välj ämneslänken för den praktiska labbsessionen.

3

Välj Bjud in deltagare.

4

Gör något av följande som lämpligt:

 • Välj Välj livesessioner för att bjuda in alla deltagare från ett existerande utbildningsmöte.

 • Skriv in e-postadresserna till de personer du vill bjuda in i textrutan Inbjudna deltagare.

 • Välj Välj deltagare för att välja kontakter från en adressbok på dinWebex Training-webbplats.

 • (Valfritt) Välj Redigera e-postalternativ för att anpassa innehållet i e-postinbjudan.

5

Välj OK.

Ändra bokningar

1

På sidan Praktisk labbsession väljer du Mina bokningar > On-demand användning.

2

Välj länken för bokningen av den praktiska labbsessionen som du vill ändra.

3

Välj Ändra bokning.

4

Gör något av följande, efter behov:

 • För att ta bort bokningen, välj Avbryt bokning.

 • För att ändra bokningen, uppdatera informationen och välj Ändra bokning.

Starta en praktisk labbsession

Som utbildningsvärd kan du starta den praktiska labbsessionen 15 minuter innan den reserverade tiden, om du har schemalagt en praktisk labbsession. Presentatören är ansvarig för hanteringen av den praktiska labbsessionen.

1

I Sessionsfönstret väljer du Labb > Starta praktisk labbsession.

Dialogrutan Starta praktisk labbsession visas med alla labb och hur många datorer som är reserverade.


 

Du kan starta den praktiska labbsessionen 15 minuter innan den schemalagda reserverade tiden. Om du försöker starta den praktiska labbsessionen tidigare än 15 minuter före den schemalagda reserverade tiden kommer du få ett felmeddelande som meddelar dig att du ska starta den praktiska labbsessionen under den reserverade tiden.

2

Under Datortilldelning väljer du ett av följande alternativ:

 • Tillåt deltagare välja datorer.

 • Tilldela deltagare manuellt till datorer.

3

(Valfritt) Markera kryssrutan Spela automatiskt in fjärrdatorer när mötesdeltagare ansluter. Knappen Spela in slås på för alla reserverade datorer. När en mötesdeltagare loggar in på en reserverad dator kommer datorn att spela in åtgärderna. När mötesdeltagaren loggar ut stoppas inspelningen.

4

Välj Starta.

Utbildningshanteraren kontaktar fjärrdatorer som är reserverade för din praktiska labbsession.

När de reserverade datorerna är kontaktad visas bekräftelsedialogrutan Starta praktisk labbsession.

Bekräftelsedialogrutan Starta praktisk labbsession listar alla datorer som är anslutna till sessionen och totala antalet deltagare i sessionen.

5

(Valfritt) För att begränsa antal deltagare som kan ansluta till varje fjärrdator väljer du Begränsa deltagare > Begränsa och anger sedan ett nummer.

6

Om du har valt Tilldela deltagare manuellt till datorer, se Tilldela datorer under praktiska labbsessioner.

7

Välj Klar.

Spela in praktisk labbsession

Som presentatör kan du spela in åtgärderna på alla fjärrdatorer i den praktiska labbsessionen. Detta kan vara till hjälp för att se hur mötesdeltagarna använder fjärrdatorn under ett utbildningsmöte. Du kan välja att starta inspelningen automatiskt när mötesdeltagarna ansluter till fjärrdatorn eller så kan du starta inspelningen när som helst från den praktiska labbsessionen.

När du väl har fjärrdator, Training Manager och installerar Webex Player på din dator. Du måste använda Webex-spelare för att spela upp en inspelning.

1

I Sessionsfönstret väljer du Labb > Alternativ för praktiska labbsessioner.

2

Markera Spela automatiskt in fjärrdatorer när mötesdeltagare ansluter.

3

Under Spela in till mapp på fjärrdator, skriv in sökvägen för mappen där du ska spara inspelningen.

Mappen är sparad på fjärrdatorn. Namnen på filer i Webex-inspelningsformat (WRF) har filändelsen .wrf.

4

Välj OK.

 • För att starta inspelningen från panelen praktisk labbsession, välj en dator från listan Datorer och välj knappen Spela in.
 • För att pausa och återuppta en inspelning, välj dator från listan Datorer och välj knappen Pausa.
 • För att stoppa inspelningen, välj dator från listan Datorer och välj knappen Stopp.

Tilldela datorer under praktiska labbsessioner

Om du har valt Tilldela deltagare till datorer manuellt kan du tilldela datorer till mötesdeltagare via bekräftelsedialogrutan Starta praktisk labbsession, från panelen Praktisk labbsession eller från menyn Labb.

Om du i samband med schemaläggningen valde att stödja fler än 500 deltagare under sessionen är antalet mötesdeltagare som har åtkomst till en praktisk labbdator begränsat till 50.

1

Välj Tilldela datorer.

2

Under Ta bort en tilldelad mötesdeltagare väljer du mötesdeltagarna som du vill tilldela till en specifik dator.

3

Under Datorer väljer du datorn som du vill tilldela till den valda mötesdeltagaren och väljer Tilldela.

4

För att ge kontroll över en dator till en specifik mötesdeltagare väljer du Ge kontroll.

5

Välj OK.

6

Välj Klar i bekräftelsedialogrutan Starta praktisk labbsession.

För att ta bort en tilldelad mötesdeltagare väljer du Labb > Tilldela datorer. I dialogrutan Tilldela datorer väljer du mötesdeltagarens namn och väljer Ta bort tilldelning.

Sänd ett meddelande till mötesdeltagare

1

På panelen Praktisk labbsession välj du knappen Broadcastmeddelande.

2

Välj Alla eller välj en fjärrdator som du vill sända ditt meddelande till.

3

Ange ditt meddelande och välj OK.

Ditt meddelande visas på den valda mötesdeltagarens skrivbord.

Svara på begäran om hjälp

Om en mötesdeltagare begär hjälp kommer indikatorn Be om hjälp att visas bredvid mötesdeltagarens namn på panelen Praktisk labbsession.

1

Välj Be om hjälp-indikatorn.

2

Skriv ett meddelande och välj OK.

Ditt meddelande visas på mötesdeltagarens skrivbord.


 

Du kan sedan ansluta till mötesdeltagarens fjärrdator och använda chattvisaren för att fortsätta att hjälpa mötesdeltagaren.

Ta kontroll över en praktisk labbdator

1

Anslut till fjärrdatorn.

2

I panelen Praktisk labbhanterare väljer du knappen Överför kontroll.

Du har nu kontroll över fjärrdatorn.

Be alla att återkomma från labben

Under en praktisk labbsession kan du be alla mötesdeltagare att återkomma från den praktiska labbsessionen till huvudmötet. Du kan välja att mötesdeltagarna ska återkomma direkt eller så kan du ge dem en tidsgräns för att återkomma.

1

Välj Labb > Be alla att återkomma.

2

Gör något av följande:

 • Välj inom och välj en tid i minuter från den nedrullningsbara listan. Detta alternativ ger mötesdeltagarna tid att avsluta uppgifterna som de arbetar med.

 • Välj direkt och avsluta alla sessioner efter 30 sekunder.

3

Välj OK.

Alla mötesdeltagare får ett meddelande som ber dem återkomma från praktiska labbsessioner. Den praktiska labbsessionen avslutas på de angivna tiderna.

Avsluta praktisk labbsession

För att avsluta den praktiska labbsessionen väljer du Labb > Avsluta praktisk labbsession.

Den praktiska labbsessionen avslutas för alla mötesdeltagare.


Om du inte manuellt avslutar den praktiska labbsessionen kommer den att avslutas när bokningen av praktiska labbdatorer upphör. Ett meddelande visas på din skärm 15 minuter innan din bokning upphör. Om datorerna inte har reserverats inför ett annat utbildningsmöte kan du fortsätta att vara ansluten till de praktiska labbdatorerna. Om värden för den nya sessionen försöker ansluta till de reserverade datorerna kommer du att kopplas bort från de reserverade datorerna.