Kom i gang


Kontakt din Cisco-partner for at sende en Cisco Webex Cloud-Connected UC-ordre (CCUC for dig eller afgive en ordre gennem Cisco Commerce Workspace (CCW).

Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du bestiller CCUC, henvises du til bestillingsvejledningen til Cisco Collaboration Flex Plan på:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/customer-collaboration/guide-c07-740917.html

Første gang du konfigurerer CCUC, hjælper en guide dig med at konfigurere en agentfil og en klyngegruppe. Når du opretter flere agentfiler og klyngegrupper, efter at du har gjort det første gang, vises denne guide ikke.

Opret første agentfil og klyngegruppe

 • Når du har installeret agent COP-filen, er der ikke brug for, at en server eller klynge genstarter.

 • Hvis du har problemer med at udføre nedenstående fremgangsmåde, kan du se under Fejlfinding af Cisco Webex Cloud-Connected UC.

Før du begynder

1

Gå til kundevisningen i Cisco Webex Control Hub, og gå til Tjenester > Connected UC. Klik på kortet UC-administration, og klik på Kom i gang.


 

Knappen Kom i gang forbliver aktiveret, indtil du opretter en agentfil og en klyngegruppe.

2

Klik på Næste.

3

Navngiv agentfilen, og angiv en beskrivelse.

Den maksimale længde for et filnavn er 200 tegn, og for beskrivelsen er den 1000 tegn.

4

Angiv de proxyoplysninger, der kan bruges til at forbinde noderne til internettet, og klik derefter på Gem for at oprette agentfilen.


 
 • De proxyer, der føjes til en agentinstallationsfil, bestemmer det datacenter, hvor du kan bruge filen. Hvis du har flere datacentre, anbefaler vi, at du opretter en enkelt agentfil med proxyoplysninger om alle.

 • Det kan tage op til et minut at generere agentfilen.

 • Hvis du vil bruge en proxy, der understøtter godkendelse, skal du bruge Admin CLI på Unified CM- eller IM & P-server til at konfigurere den. Du kan ikke bruge grænsefladen til Control Hub til at konfigurere proxyen under oprettelse af agentinstallationsfilen. Denne opgave kræver legitimationsoplysninger til proxygodkendelse. De understøttede måder til proxygodkendelse er grundlæggende og digest.

5

Klik på Download.

Du har oprettet og downloadet din første agentfil. Når den første agent fil er oprettet, vises Tilføj agentinstallationsfil på skærmen. Brug denne knap til at oprette flere agentinstallationsfiler.

Fortsæt med Installationsguiden for at oprette din første klyngegruppe. Klyngegrupper er ligesom mapper. De er en logisk konstruktion, der giver dig mulighed for at gruppere dine klynger, så de kan administreres sammen. Angiv et navn på den klyngegruppe, der giver mening i forhold til din installation. Du kan f.eks. navngive klyngegrupper på basis af et geografisk område eller et udgivelsesmiljø.

6

Klik på Næste.

7

Angiv et navn og en beskrivelse for klyngegruppen, og klik derefter på Gem.

Du kan oprette flere klyngegrupper. Når du er færdig med at oprette de klyngegrupper, du har brug for, skal du fortsætte til næste trin.

8

Klik på Næste og derefter på Afslutfor at lukke guiden.

Nu har du en agentfil og en klyngegruppe. Installer agentfilen på de noder, du vil overvåge. Vend derefter tilbage til Control Hub for at bekræfte noderne i en klynge og tildele dem til en klyngegruppe.

Når agenten er installeret på en node, vises en bekræftelseskode i slutningen af installationslogfilen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du installerer en agent-COP-fil, skal du se i den relevante dokumentation, afhængigt af om du har en Unified CM-node, IM & og P-node eller en CUC-node, der er angivet herunder.

Se installationsvejledning til Cisco Unified Communications Manager og IM and Presence-tjenesten i forbindelse med en Unified CM- eller IM & P-node, der er baseret på din Unified CM-version på:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-guides-list.html


Når det gælder en Unified CM-node findes bekræftelseskoden også på logonsiden for den grafiske brugergrænseflade og CLI'en. Denne kode svarer til et serienummer og gør det nemt for dig at identificere hver node entydigt. Når du accepterer en node i lageret, skal du sikre , at godkendelseskoden på noden svarer til den, der vises i Control Hub. Du er således sikker på, at du arbejder med den rigtige node.

Kontrollér og tildel klynger.

Hvis du har problemer med at udføre nedenstående fremgangsmåde, kan du se under Fejlfinding af Cisco Webex Cloud-Connected UC.

1

Gå til kundevisningen i Cisco Webex Control Hub, og gå til Tjenester > Connected UC. Gå til kortet UC-administration, og klik på Lager.

Siden UC-administration vises og viser listen over klyngegrupper.

2

Hvis nogen af klyngegrupperne viser statussen Skal kontrolleres, skal du klikke på Løs ud for klyngegruppen.

3

Klik på Bekræft ved siden af en klynge.

4

Gå til rullemenuen Klyngegruppe, og vælg den klyngegruppe, som du vil tildele en klynge til,.

Når du har tildelt en klynge til klyngegruppen, tildeles alle noder, der hører til den valgte klyngegruppe.

5

Klik på markér ud for den node, du vil tildele til klyngegruppen, eller på X for at fjerne noden.

6

Klik på Gem.


 

Efter installationen af cloud-agent-COP-filen tager det op til halvanden time, før UC-analysetjenesten kan køre.

Hver agentinstallationsfil kan have nul til et vilkårligt antal HTTP-proxyer defineret i sig. Hvis du skal tilføje flere HTTP-proxyer , når du har oprettet en agentinstallationsfil, skal du oprette en ny agentinstallationsfil med de nødvendige proxyer. Når du installerer agentinstallationsfilen på en node, går noden gennem alle de proxyer, der er defineret i filen, indtil den kan nå frem til cloudtjenesten. Derfor bestemmer proxyerne, der er føjet til en agentinstallations-COP-filen, det datacenter, hvor du kan bruge filen.

Du kan også oprette flere klyngegrupper for at organisere dine klynger.


Konfigurer agentfil

Før du begynder

1

Gå til kundevisningen i Cisco Webex Control Hub, og gå til Tjenester > Connected UC. Gå til UC-administration, og klik på Agentinstllationsfiler.

2

Klik på Tilføj fil for at oprette en agentinstallationsfil, der indeholder nul eller flere proxyer.

3

Navngiv agentfilen, og angiv en beskrivelse.

Den maksimale længde for et filnavn er 200 tegn, og for beskrivelsen er den 1000 tegn.

4

Angiv proxyoplysningerne, og klik derefter på Gem for at oprette agentfilen.


 
 • De proxyer, der føjes til en agentinstallationsfil, bestemmer det datacenter, hvor du kan bruge filen. Hvis du har flere datacentre, anbefaler vi, at du opretter en enkelt agentfil med proxyoplysninger om alle.

 • Det kan tage op til et minut at generere agentfilen.

 • Hvis du vil bruge en proxy, der understøtter godkendelse, skal du bruge Admin CLI på Unified CM- eller IM & P-server til at konfigurere den. Du kan ikke bruge grænsefladen til Control Hub til at konfigurere proxyen under oprettelse af agentinstallationsfilen. Denne opgave kræver legitimationsoplysninger til proxygodkendelse. De understøttede måder til proxygodkendelse er grundlæggende og digest.

5

Klik på Download.

Tilføj klyngegrupper

Føj klyngegrupper til Control Hub for at gøre det muligt at tildele klynger til dem. En klyngegruppe er et sted til logisk gruppering af klynger, så de kan administreres sammen. Du kan f.eks. oprette klyngegrupper, der er baseret på geografiske områder eller udgivelsesmiljøer. Du kan omdøbe klyngegrupper, flytte klynger fra én klyngegruppe til en anden osv.


Hvis du har problemer med at udføre nedenstående fremgangsmåde, kan du se under Fejlfinding af Cisco Webex Cloud-Connected UC.

1

Gå til kundevisningen i Cisco Webex Control Hub, og gå til Tjenester > Connected UC. Gå til kortet UC-administration, og klik på Lager.

Siden UC-administration vises og viser listen over klyngegrupper.

2

Klik på Tilføj klyngegruppe.

3

Angiv et navn og en beskrivelse, og klik derefter på Gem.

Følgende tabel viser de forskellige statusser for en klyngegruppe med en kort beskrivelse af hver enkelt. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du løser et problem, der er relateret til en klyngegruppestatus, kan du se under Fejlfinding af Cisco Webex Cloud-Connected UC.

Status for klyngegruppe

Kort beskrivelse

Skal kontrolleres

Klynge skal kontrolleres af kundeadministratoren.

Ingen klynger

Der findes ingen klynger i klyngegruppen.

Forkert konfigureret

En eller flere noder i klyngegruppen er konfigureret forkert.

Der kører ingen agenter

Der kører ingen agenter på nogen af noderne.

Ingen udgiver

 • Kontrollér, at platform-API-webtjenesten er aktiveret og kører på maskinen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se i afsnittet Webtjeneste til administration af platform i Administrationsvejledning til Cisco Unified Unified Serviceability.

 • Noden er nede, eller proxyer er offline.

Offline

En eller flere noder i klyngegruppen har agenten offline. Agentprocessen kan være stoppet og skal ses efter.

Følgende tabel viser de forskellige statusser for en node med en kort beskrivelse af hver enkelt. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du løser et problem, der er relateret til en nodestatus, kan du se under Fejlfinding af Cisco Webex Cloud-Connected UC.

Nodestatus

Kort beskrivelse

Kræver tildeling

Noden skal tildeles til en klynge.

Skal kontrolleres

Node skal kontrolleres af kundeadministratoren.

Ikke understøttet

Noden er onboardet, men understøttes ikke af CCUC. Det kunne f.eks. være Unity, CER osv.

Offline

Der kan ikke oprettes forbindelse til noden.

Online

Noden er onboard, og agenten er kontrolleret.

Forkert konfigureret

Noden er konfigureret forkert.

Der kører ingen agenter

Hvis der ikke kører agenter på noden, kan agentprocessen være stoppet.

Ingen udgiver

En eller flere klynger i klyngerne under den pågældende klynge har ingen udgiver. Dette er et sjældent scenarie.

Følgende tabel viser de forskellige statusser for en node i analyselageret med en kort beskrivelse af hver enkelt.

Analysestatus

Kort beskrivelse

Starter

Telemetritjenesten er startet af administratoren.

Stopper

Telemetritjenesten er stoppet af administratoren.

Stoppet af bruger

Telemetritjenesten er stoppet af brugeren.

Venter på installation

Installationen er i gang.

Online

Modulet er online og kører med den nyeste COP-fil.

Offline

Modulet er offline.

Du kan downloade og slette agentfiler og ændre navnet og beskrivelserne for klyngegrupper.

Rediger navne eller beskrivelser af klyngegrupper

1

Gå til kundevisningen i Cisco Webex Control Hub, og gå til Tjenester > Connected UC. Gå til kortet UC-administration, og klik på Lager.

Siden UC-administration vises og viser listen over klyngegrupper.

2

Klik på Detaljer ud for den klyngegruppe, du vil redigere.

3

Klik på det tekstfelt, du vil redigere.

Slet en klyngegruppe fra Control Hub

Du kan fjerne en klyngegruppe, som du ikke længere har brug for, så du på en effektiv måde kan administrere den infrastruktur, der er forbundet med clouden.

1

Gå til kundevisningen i Cisco Webex Control Hub, og gå til Tjenester > Connected UC. Gå til kortet UC-administration, og klik på Lager.

Siden UC-administration vises og viser listen over klyngegrupper.

2

Klik på Detaljer ud for den klyngegruppe, du vil slette.

Siden Lager viser alle de klynger, der er tildelt den valgte klyngegruppe. Hvis klyngegruppen har nogen klynger, der er tildelt til den, skal du enten flytte disse klynger til en anden klyngegruppe eller slette disse klynger, før du sletter klyngegruppen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du sletter en klynge, kan du se under Slet en klynge fra Control Hub.

3

(Valgfri) Hvis du vil flytte en klynge, skal du markere den og klikke på Flyt.

Vinduet Tildel og Flyt vises.

4

(Valgfri) Vælg en klyngegruppe i rullemenuen til valg af klyngegruppe, og klik på Flyt.


 
 • Den klyngegruppe, du vil slette, er ikke angivet i rullemenuen.

 • Du kan oprette en ny klyngegruppe ved hjælp af indstillingen Tilføj klyngegruppe i rullemenuen.

5

(Valgfri) Hvis du vil oprette en ny klyngegruppe, skal du vælge Tilføj klyngegruppe i rullemenuen og derefter Gem.

6

Hvis du vil slette den tomme klyngegruppe, skal du klikke på Slet klyngegruppe på siden Lager.

Den slettede klyngegruppe vises ikke længere i Cntrol Hub.

Slet en klynge fra Control Hub

Du kan fjerne en klynge, som du ikke længere har brug for til, så du på en effektiv måde kan administrere den infrastruktur, der er forbundet med clouden.

1

Gå til kundevisningen i Cisco Webex Control Hub, og gå til Tjenester > Connected UC. Gå til kortet UC-administration, og klik på Lager.

Siden UC-administration vises og viser listen over klyngegrupper.

2

Klik på Detaljer ud for den klyngegruppe, som den klynge, du vil slette, tilhører.

3

På siden med oplysninger om klyngegrupper skal du vælge Slet klynge i rullemenuen øverst til højre på siden.

4

Klik på Ja for at slette, eller klik på Nej for at annullere.

Når klyngen er slettet, fjernes agenten og telemetrimodulet fra alle de noder, der er tilknyttet den slettede klynge. Den slettede klynge vises ikke længere på i Control Hub.

Download eller slet agentfiler

Når du har oprettet en agentinstallationsfil, kan du ikke redigere den. Hvis en fil resulterer i en fejl under installationen, eller hvis du vil føje flere proxyoplysninger til en fil, kan du oprette en ny agentinstallationsfil og vælge at slette den gamle fil, der ikke længere er nødvendig.

1

Gå til kundevisningen i Cisco Webex Control Hub, og gå til Tjenester. Gå til UC-administration, og klik på Agentinstllationsfiler.

2

Klik på en agentfil, og vælg derefter Download eller Slet.

Cisco Webex Cloud-Connected UC (CCUC) giver dig mulighed for at se problemer, der opstår i din lokale infrastruktur. Disse problemer medfører tab af telemetridata, og at der vises forkerte data i analysediagrammerne. Afhængigt af problemets alvor sendes der enten en fejl- eller advarselsbesked til Control Hub. Beskederne gør det muligt at foretage de nødvendige handlinger for at afhjælpe problemer i det lokale miljø og træffe velbegrundede beslutninger.

Visning på siden med oplysninger om klyngegrupper

Du kan få vist fejl- eller advarselsmeddelelser om virksomhedens lokale infrastruktur på siden med oplysninger om klyngegrupper.

1

Gå til kundevisningen i Cisco Webex Control Hub, og gå til Tjenester > Connected UC. Gå til kortet UC-administration, og klik på Lager.

Siden UC-administration vises og viser listen over klyngegrupper. Du kan også se en etiket for fejl eller advarsel i kolonnen Status for klyngegrupper, der har et problem.

2

Klik på Detaljer ud for den klyngegruppe, som du ønsker vise beskeden for.

3

Klik på Detaljer ud for den klynge, som du ønsker at vise beskeden for.

Hvis der er fejlmeddelelser eller advarsler eller begge dele, kan du se dem i sidepanelet.

4

Hvis du vil se detaljerede oplysninger om en fejl- eller advarselsbesked, skal du klikke på> ud for beskedteksten.

Der vises et sidepanel, der indeholder detaljerne, som f.eks. alvorsgrad, tidspunkter for første og seneste rapportering, anvendelighed (til node eller- klyngeniveau), beskrivelse af beskeden og den korrigerende handling, du skal udføre.

Visning på siden med oplysninger om noder

Du kan også få vist fejl- eller advarselsmeddelelser vedrørende virksomhedensinfrastruktur i det lokale miljø på siden med oplysninger om noder.

1

Gå til kundevisningen i Cisco Webex Control Hub, og gå til Tjenester > Connected UC. Gå til kortet UC-administration, og klik på Lager.

Siden UC-administration vises og viser listen over klyngegrupper.

2

Klik på ikonet Vis nodeliste for at få vist listen over alle noder.

Du kan også se en etiket for fejl eller advarsel i kolonnen Status for noder, der har et problem.

3

Klik på den node, som du ønsker at få vist beskeder for.

Hvis der er fejlmeddelelser eller advarsler eller begge dele, kan du se dem i sidepanelet.

4

Hvis du vil se detaljerede oplysninger om en fejl- eller advarselsbesked, skal du klikke på> ud for beskedteksten.

Der vises et sidepanel, der indeholder detaljerne, som f.eks. alvorsgrad, tidspunkter for første og seneste rapportering, anvendelighed (til node eller klyngeniveau), beskrivelse af beskeden og den korrigerende handling, du skal udføre.

Vis hændelseshistorik

Du kan få vist historikken over alle advarsels- og fejlhændelser, der er blevet behandlet og løst i en valgt tidsperiode. De historiske data for det sidste år vedligeholdes.

1

Gå til kundevisningen i Cisco Webex Control Hub, og gå til Tjenester > Connected UC. Gå til kortet UC-administration, og klik på Lager.

Siden UC-administration vises og viser listen over klyngegrupper. Du kan også se en etiket for fejl eller advarsel i kolonnen Status for klyngegrupper, der har et problem.

2

Klik på Detaljer ud for den klyngegruppe, som du ønsker at få vist hændelseshistorikken for.

Listen over klynger, der hører til den valgte klyngegruppe, vises.

3

Klik på Detaljer ud for den klynge, som du ønsker at få vist hændelseshistorikken for.

Listen over noder, der hører til den valgte klynge, vises.

4

Klik på Detaljer ud for den node, som du ønsker at få vist hændelseshistorikken for.

5

Klik på Hændelseshistorik.

Siden Hændelseshistorik vises med detaljer, f.eks. hændelsesnavn, type, alvor, klyngenavn, nodenavn og tid.

6

Hvis du vil filtrere data, skal du vælge en eller en kombination af følgende indstillinger fra i rullemenuen Tidsvarighed:

 • Klynge – for at se hændelseshistorikken for en bestemt klynge.

 • Node – for at se hændelseshistorikken for en bestemt node.

 • Tjeneste – for at se hændelseshistorikken for en bestemt Cisco Webex Cloud-Connected UC-tjeneste (CCUC).

 • Tidsvarighed – for at se hændelseshistorikken for en bestemt tidsperiode. De understøttede tidsintervaller er:

  • 24 timer – dette er standardværdien.

  • 48 timer

  • Seneste 7 dage

  • Seneste 30 dage

Du kan starte eller stoppe telemetrimodulet baseret på dit krav. Når du deaktiverer denne tjeneste, sker der ingen cloudhandlinger på noden, herunder opgradering.


Når du deaktiverer tjenesten, kan der ikke foregå nogen cloudhandling (inklusive opgradering) i noden.

1

Gå til kundevisningen i Cisco Webex Control Hub, og gå til Tjenester. Klik på Lager på kortet Analyse

2

Klik på et af nodeelementerne på listen.

Der vises en rude til højre. Du kan vise flere detaljer om noden og agenten.

3

Klik på Deaktiver analysetjeneste for at deaktivere telemetritjenesten.

4

Klik på Aktivér analysetjeneste for at aktivere telemetritjenesten.

Hvad der skal ske nu

Du kan få flere oplysninger om CCUC-analyse under Analyse for Cisco Webex Cloud-Connected UC.