כדי למחוק סוכן וירטואלי:

1

היכנס לארגון הלקוחות ב -https://admin.webex.com.

2

מחלונית הניווט בצד שמאל, במקטע שירותים , לחץ על תכונות אנשי קשר > Center .

3

לחץ על הכרטיסיה סוכנים וירטואליים כדי להציג את כל כרטיסי הסוכן הווירטואלי עבור הארגון.

4

לחץ על הסמל ' מחק ' בכרטיס הסוכן הווירטואלי שברצונך למחוק.

5

לחץ על ' מחק ' כדי לאשר.