כברירת מחדל, התוספים הווירטואליים שאתה יוצר משתמשים במצב הרגיל. מצב אחר, מצב איתות משופר, זמין לכל הלקוחות, עם זאת, הרחבות וירטואליות לא יתפקדו כראוי במצב זה אלא אם ספק ה - PSTN שלך תומך בהרחבות איתות מיוחדות לרשת ואין הרבה ספקי PSTN שכן.

1

מתצוגת הלקוח ב - https://admin.webex.com, יש לעבור אל שירותים > שיחה > הגדרות שירות.

2

גלול מטה למצב הרחבות וירטואליות, בחר מצב איתות משופרולאחר מכן לחץ על שמור.