По подразбиране виртуалните разширения, които създавате, използват стандартния режим. Друг режим, подобрен режим на сигнализиране, е достъпен за всички клиенти, но виртуалните разширения няма да функционират правилно в този режим, освен ако вашият доставчик на PSTN не поддържа специални разширения за мрежова сигнализация и няма много доставчици на PSTN, които го правят.

1

От изгледа за клиенти в https://admin.webex.com отидете на Услуги > Обаждане > Настройки на услугата.

2

Превъртете надолу до Режим на виртуални разширения, изберете Подобрен режим на сигнализиране и след това щракнете върху Запазване.