Som standard används standard läget för de virtuella tillägg som du skapar. Ett annat läge, Avancerat signal läge, är tillgängligt för alla kunder, men virtuella anknytningar fungerar inte korrekt i detta läge såvida inte din PSTN-leverantör har stöd för speciella nätverks signal tillägg och det inte finns flera PSTN leverantörer som gör det.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till tjänster > -Inställningar för samtals > tjänsten.

2

Bläddra ner till läget för virtuella tillägg, Välj Avancerat signal lägeoch klicka sedan på Spara.