V predvolenom nastavení používajú virtuálne rozšírenia, ktoré vytvoríte, štandardný režim. Ďalší režim, režim vylepšenej signalizácie, je k dispozícii pre všetkých zákazníkov, avšak virtuálne rozšírenia nebudú v tomto režime správne fungovať, pokiaľ váš poskytovateľ PSTN nepodporuje špeciálne rozšírenia signalizácie siete a nie je veľa poskytovateľov PSTN, ktorí ich podporujú.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby > Zavolajte > Nastavenia služby.

2

Prejdite nadol na Režim virtuálnych rozšírení, vyberte Rozšírený režim signalizáciea potom kliknite Uložiť.