Virtuální linky, které vytvoříte, ve výchozím nastavení používají standardní režim. Všem zákazníkům je k dispozici jiný režim, rozšířený režim signalizace. Virtuální linky však v tomto režimu nebudou správně fungovat, pokud váš poskytovatel sítě PSTN nepodporuje speciální síťová signalizační rozšíření a není k dispozici mnoho poskytovatelů sítě PSTN.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby > Volání > Nastavení služeb.

2

Posuňte se dolů do režimu Režim virtuálních linek, vyberte možnost Režim rozšířené signalizace a klikněte na tlačítko Uložit.