Als host van een -gebeurtenis in Webex Events (klassiek) kunt u met uw deelnemers communiceren door enquêten te houden, inhoud te delen of naar feedback te vragen om na te gaan of ze uw presentatie begrijpen.

Enquêtes houden

U kunt een enquête gebruiken om tijdens een gebeurtenis feedback te krijgen van uw deelnemers.

Als u de host van de gebeurtenis bent, bent u ook standaard de enquêtebeheerder. Als host kunt u voor of na aanvang van de gebeurtenis elke deelnemer aanwijzen als de enquêtebeheerder. Dit kan nuttig zijn als u de verantwoordelijkheid van het enquêteren aan iemand anders wilt delegeren of als u een gebeurtenis vroeg moet verlaten.

U kunt voorafgaand aan uw gebeurtenis een enquête maken. Uw deelnemers zullen het waarderen als ze tijdens de gebeurtenis niet hoeven te wachten tot u een enquête hebt gemaakt. U downloadt de Webex enquêtevragenlijst Editor door u aan te melden bij uw Webex-account en Webex Events (klassiek) > Support > Downloads > Webex Poll Questionnaire Editorte selecteren.

Inhoud delen

U kunt inhoud tijdens uw vergadering delen door Delen teselecteren. In het dialoogvenster Inhoud delen worden miniatuurvoorbeelden weergegeven van uw geopende schermen en toepassingen.

Mijn scherm

U kunt alles op uw computerscherm delen met uw deelnemers. Als u meerdere beeldschermen op uw computer hebt aangesloten, plaatst u uw cursor op de miniatuur van het scherm dat u wilt delen en selecteert u Delen.

Bestand (inclusief video)

U kunt een of meerdere bestanden delen met deelnemers. Als u een bestand dat u hebt geopend wilt delen, plaatst u de cursor boven de miniatuur en selecteert u Delen.

Als het bestand dat u wilt delen niet is geopend, plaatst u de cursor op de miniatuur Bestand delen, selecteert u Delen en vervolgens het bestand dat u wilt delen.

Toepassing

U kunt toepassingen op uw computer delen met deelnemers.

Als u een toepassing die u hebt geopend wilt delen, plaatst u de cursor boven de miniatuur en selecteert u Delen. Als de toepassing die u wilt delen niet is geopend, plaatst u de cursor op de miniatuur Andere toepassing en selecteert u Delen.

Deel geen toepassingen die op verschillende beeldschermen worden weergegeven als u meerdere beeldschermen hebt aangesloten op uw systeem.

Whiteboard

U kunt een nieuw whiteboard openen om aantekeningen te maken of afbeeldingen te tekenen via de notitietools.

Webbrowser

U kunt uw webbrowser delen met uw deelnemers. Er wordt een nieuw tabblad geopend in uw standaardbrowser en u beheert wat er wordt weergegeven als u op internet navigeert en uw deelnemers u volgen.

Multimedia

U kunt webpagina's en multimedia-inhoud delen en uw deelnemers kunnen hier individueel door navigeren.

Externe computer

Als deze instelling is ingeschakeld, kunt u een externe computer beheren tijdens uw gebeurtenis. Selecteer een computer en klik op Verbinding maken. U hebt alleen toegang tot een externe computer als de Access Anywhere-agent op uw computer is geïnstalleerd.

Mijn gebeurtenisvenster

U kunt uw gebeurtenisvenster delen met uw deelnemers. Deelnemers krijgen alleen het Webex-venster op uw computer te zien.

Rechten toewijzen

U kunt aantekeningen toevoegen aan de bestanden en whiteboards die u tijdens een gebeurtenis deelt. Als u uw panelleden en deelnemers de rechten ervoor toewijst, kunnen zij de teksttools en grafische tools gebruiken om items te markeren, aantekeningen toe te voegen en basisafbeeldingen te maken.

Het deelvenster Vraag en antwoord gebruiken

U kunt het deelvenster Vraag en antwoord gebruiken om op een georganiseerde manier vragen van uw deelnemers te beantwoorden. U kunt vragen toewijzen aan specifieke panelleden, vragen privé beantwoorden, prioriteiten stellen en vragen uitstellen of negeren.

Communicatie van deelnemers aanmoedigen

Uw deelnemers kunnen op allerlei manieren met u communiceren. Het is verstandig uw deelnemers aan te moedigen met u te communiceren. Goede feedback is belangrijk.

Feedbacktools

Als u een eenvoudig antwoord wilt, kunt u de feedbacktools gebruiken. Uw deelnemer kan een van de opties in het menu Feedback kiezen:

Nadat een deelnemer een item uit het menu Feedback heeft gekozen, ziet u de resultaten naast de naam van de deelnemer in het venster Feedbackresultaat. Als host wist u de feedbackresultaten.

Gebruikmaken van Chatten of Hand opsteken

Tijdens een gebeurtenis kunnen uw deelnemers het chatvenster gebruiken om te chatten met u, de panelleden of andere deelnemers (als u ze daarvoor toestemming geeft).

Uw deelnemers kunnen ook gebruikmaken van Hand omhoog in het deelvenster Deelnemers om aan te geven dat ze een vraag of antwoord voor u hebben. Voorbeeld: 'Steek uw hand op als u aan de gebeurtenis van vorig jaar hebt deelgenomen'.

Aandacht bijhouden

U kunt op Aandacht bijhouden klikken om te zien wie uw presentatie bekijkt. Oplettend geeft aan dat de deelnemer uw presentatie bekijkt. Onoplettend geeft aan dat de deelnemer naar een andere toepassing op de computer kijkt.