Som vert for en hendelse i Webex Events (klassisk) kan du kommunisere med deltakerne via avstemninger, dele innhold eller be om tilbakemelding for å sikre at de forstår presentasjonen.

Bruke avstemninger

Du kan bruke en avstemning til å få tilbakemelding fra deltakerne under en hendelse.

Hvis du er vert for hendelsen, er du også avstemningsadministrator som standard. Som vert kan du gjøre en hvilken som helst deltaker til avstemningsadministrator før eller etter at hendelsen begynner. Dette kan være nyttig når du vil delegere ansvaret for avstemningen til noen andre, eller når du må forlate en hendelse tidlig.

Du kan opprette en avstemning før hendelsen. Deltakerne vil sette pris på at de ikke trenger å vente på at du oppretter en avstemning under hendelsen. Hvis du vil laste ned redigeringsprogrammet for Webex-spørreskjemaet for avstemning, kan du logge på Webex-kontoen og velge Webex Events (klassisk) > Støtte > Nedlastinger > Redigeringsprogram for Webex-spørreskjema for avstemning.

Dele innhold

Du kan dele innhold under møtet ved å velge Del. Dialogboksen Del innhold viser miniatyrforhåndsvisninger av skjermene og programmene du har åpne.

Min skjerm

Du kan dele alt på dataskjermen med deltakerne. Hvis du har flere skjermer som er koblet til datamaskinen, kan du plassere markøren over miniatyrbildet til skjermen du vil dele, og velge Del.

Fil (inkludert video)

Du kan dele én eller flere filer med deltakere. Hvis du vil dele en fil du har åpen, kan du plassere markøren over miniatyrbildet og velge Del.

Når filen du vil dele, ikke er åpen, plasserer du markøren over miniatyrbildet Del fil, velger Del og velger filen du vil dele.

Applikasjon

Du kan dele programmer på datamaskinen med deltakere.

Hvis du vil dele et program du har åpent, kan du plassere markøren over miniatyrbildet og velge Del. Når programmet du vil dele, ikke er åpent, plasserer du markøren over miniatyrbildet Annet program og velger Del.

Hvis du har flere skjermer som er koblet til systemet, må du ikke dele programmer som vises på forskjellige skjermer.

Tavle

Du kan åpne en ny tavle for å lage notater eller tegne bilder ved hjelp av merknadsverktøyene.

Nettleser

Du kan dele nettleseren med deltakerne. En ny fane åpnes i standardnettleseren, og du kontrollerer hva som vises mens deltakerne følger med når du navigerer på nettet.

Multimedia

Du kan dele nettsider og multimedieinnhold som deltakerne kan navigere gjennom uavhengig av hverandre.

Ekstern datamaskin

Hvis denne innstillingen er aktivert, kan du kontrollere en ekstern datamaskin under hendelsen. Velg en datamaskin, og klikk på Koble til. Du får ikke tilgang til en ekstern datamaskin med mindre du har Access Anywhere-agenten på datamaskinen.

Min hendelse-vindu

Du kan dele hendelsesvinduet med deltakerne. Deltakere ser bare Webex-vinduet på datamaskinen.

Tilordne rettigheter

Du kan sette inn merknader i filene og tavlene du deler under en hendelse. Hvis du tilordner rettigheter til paneldeltakerne og deltakerne, kan de bruke tekst- og grafikkverktøyene til å utheve, legge til notater og opprette grunnleggende bilder.

Bruke Spørsmål og svar-panelet

Du kan bruke Spørsmål og svar-panelet til å svare på spørsmål fra deltakerne på en organisert måte. Du kan tilordne spørsmål til bestemte paneldeltakere, svare privat, angi en prioritet og utsette eller avvise spørsmål.

Oppmuntre til deltakerkommunikasjon

Deltakerne kan kommunisere med deg på mange måter. Det er lurt å oppmuntre deltakerne til å kommunisere med deg. God tilbakemelding er viktig.

Verktøy for tilbakemelding

Når du trenger et enkelt svar, kan du bruke tilbakemeldingsverktøyene. Deltakeren kan velge ett av alternativene på menyen Tilbakemelding:

Når en deltaker har valgt et element på menyen Tilbakemelding, ser du resultatene ved siden av deltakerens navn i vinduet Tilbakemeldingsresultat. Som vert fjerner du tilbakemeldingsresultatene.

Bruke chat eller rekke opp hånden

Under en hendelse kan deltakerne bruke chattevinduet til å chatte med deg, paneldeltakerne eller andre deltakere (hvis du gir denne tillatelsen).

Deltakerne kan også bruke Rekk opp hånden i Deltakere-panelet til å signalisere et spørsmål eller svare deg. Eksempel: «Rekk opp hånden hvis du deltok på fjorårets hendelse.»

Spore oppmerksomhet

Du kan klikke på Oppmerksomhetssporing for å se hvem som ser på presentasjonen. Oppmerksom viser at deltakeren ser på presentasjonen. Uoppmerksom viser at deltakeren ser på et annet program på datamaskinen.